Her finner du foredragene fra Digitaliseringsskolen:

 Samling 1
 Samling 2
 Samling 3
 Samling 4

 Case Fotoknudsen
 Case Sparebanken Vest
 Case Fana Sparebank