Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringslivet. Her settes høyaktuelle tema på dagsordenen og til debatt hver uke!


Vi arrangerer rundt 120 møter hvert år; fra store konferanser til frokostmøter og seminarer. Totalt er rundt 12.000 mennesker innom våre møter i løpet av et år. Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet, politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning.

Følg alle møtene våre på Twitter: #BNmøte