Marit Warncke
Marit Warncke
Administrerende direktør
chat_bubble_outline + 47 907 65 300

Marit er øverste leder i Bergen Næringsråd.

Hun har lang erfaring på toppledernivå, blant annet som direktør i Falck Nutec AS. Som andre kvinne ble hun tildelt Sunnivaprisen i 2001, og ble i 2010 tildelt den første Christieprisen fra Universitetet i Bergen.

Hun er utdannet psykolog ved UiB, og har tidligere jobbet som seniorforsker og som rådgiver innen krisepsykologi- og beredskapsledelse.

 

Tom-Christer Nilsen (48)
Tom-Christer Nilsen (48)
Stortingsrepresentant (H)

Den viktigste saken for meg er å bidra til å legge til rette for flere trygge og lønnsomme arbeidsplasser. Den største ulikheten i Norge oppstår mellom de som har jobb og de som ikke har det.  Politikere skaper ikke arbeidsplasser, men de kan legge til rette for at de skapes, og de kan gjøre det vanskeligere å skape nye arbeidsplasser. Jeg mener vi trenger en politikk som gjør det lettere, ikke vanskeligere å skape nye arbeidsplasser.

For å gjøre det, må vi redusere byråkrati og skjemavelde, vi må sørge for en god skole som gir gode akademikere og fagarbeidere, vi må redusere, ikke øke skatter, og vi må bygge ut samferdsel, vei og bane for å få våre folk trygt frem, og våre varer effektivt ut til markedet.

For meg vil derfor redusert formuesskatt og spesielt på arbeidende kapital være viktig. Formuesskatten gjør utrygge tider mer utrygg fordi regningen kommer uansett om du går med overskudd eller underskudd. Det er ikke penger i binge vi skatter, men maskiner og varelager, selve grunnlaget for verdiskapning og arbeidsplasser. Vi trenger lavere, ikke høyere skatt på å skape arbeidsplasser.

På Vestlandet (hele Vestlandet) er transport og samferdsel i dag en konkurranseulempe og en utrygghetsfaktor. Dette må vi endre. Derfor er det viktig med en fortsatt og økt satsing på vei, bane og havn/farled. E16, E39, E134 og en bymiljøavtale utvidet med Bergens omegnskommuner er grunnleggende viktig for å sikre fremtidens velferd i hele regionen. Derfor vil jeg jobbe for bedre veier og lavere skatt – det gir flere jobber. 

Atle Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør
chat_bubble_outline +47 995 16 511

Atle er ansvarlig for vår kommunikasjonsstrategi. Han er adm. kontakt for ekspertgruppe Transport.

Han har lang erfaring fra kommunikasjonsarbeid i ulike deler av næringsliv og offentlig virksomhet, blant annet fra NRK, Fokus Bank og Maritimt Forum. Han har også jobbet 13 år som kommunikasjonsdirektør i to ulike transportselskap.

Han er utdannet adjunkt, og har erfaring som kursholder med temaene formidling, medietrening, salg og ledelse.

Han er stedfortreder for adm. direktør.

Elin Therese Paulsen
Elin Therese Paulsen
Økonomi og administrasjonsleder
chat_bubble_outline + 47 970 97 759

Elin har ansvaret for vår økonomi og administrasjon.

Hun har i tillegg til organisasjonens primæroppgaver innen økonomi og personal ansvaret for byggene vi eier, for Bygningsgruppen i Bergen, våre og andres legater og fonds.

 

Elin er økonomiutdannet fra Norges Handelshøyskole, og er autorisert regnskapsfører. Autorisasjonen opprettholder hun ved obligatorisk kursing innen fagfeltet.

Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 918 45 600

Espen er adm. kontakt for Ekspertgruppe Byutvikling og koordinator for Næringsalliansen. Han er også sekretær for styret i Bergen Næringsråd.

Espen har bred erfaring fra journalistikk og kommunikasjon. Han har journalistisk arbeidserfaring fra Bergensavisen, blant annet som politisk redaktør i åtte år. Han har også vært kommunikasjonssjef i StorBergen og i OBOS.

Astrid Hårstad
Astrid Hårstad
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 986 52 060

Astrid er adm. kontakt for ekspertgruppe Sirkulær og prosjektleder for #Plastsmart i Bergen Næringsråd. Hun har et spesielt ansvar for vårt bærekraftsarbeid. 

Hun har tidligere vært politisk aktiv i Bergen Venstre og Norges Venstrekvinnelag, og har arbeidet som kommunikasjonsrådgiver for Venstres Stortingsgruppe og politisk rådgiver for klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Før Astrid kom til Bergen Næringsråd jobbet hun i konsulentselskapet Kruse Larsen med politisk strategi og kommunikasjon.

Astrd har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og en fagutdannelse i Prosjektledelse for teater og scenekunst fra Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS).

Johannes Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 902 67 083

Johannes er adm. kontakt for ekspertgruppe Energi og Internasjonal og har ansvar for vår internasjonale virksomhet. 

Han har bakgrunn som rådgiver i Nordisk ministerråd og Nordisk råd i København der han jobbet med politisk kommunikasjon og strategisk profilering av Norden internasjonalt.

Han har en mastergrad i medier og kommunikasjon fra Universitetet i København, og har studert ved Universitetet i Bergen, Copenhagen Business School og University of California, Berkeley

Iver N. Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 476 82 011

Iver leder prosjektene Bergen Opportunity og Styrekandidaten, og er adm. kontakt for ekspertgruppene Mangfold og inkludering og Student.

Iver har en internasjonal bakgrunn med nærmere ti år i utlandet før han kom til Bergen for å studere. Han var tilknyttet Forskningsgruppen for kulturelt mangfold ved Universitetet i Bergen før han kom ble ansatt som trainee i Bergen Næringsråd. 

Han har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Bergen og en grunnutdanning i ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Anri Håvard Hebib
Anri Håvard Hebib
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline +47 472 59 740

Anri er adm. kontakt for ekspertgruppene Finans, BergenUP og Digitalisering i Bergen Næringsråd.

Anri har vært politisk aktiv på Vestlandet, blant annet i Bømlo kommune. Anri kom til Bergen Næringsråd fra konsulentselskapet Varde Hartmark hvor han jobbet som seniorkonsulent innen strategi-, organisasjons- og lederutvikling. Han har også jobberfaring fra finansbransjen i Bergen.

Han har en master i strategi og ledelse fra University of Sydney, Australia og bachelor i økonomi fra Høgskulen i Bergen/Høgskulen i Vestlandet.

Jannecke Plugge Slettestøl
Jannecke Plugge Slettestøl
Rådgiver kommunikasjon og marked
chat_bubble_outline + 47 990 18 617

Jannecke er innholdsprodusent til våre digitale flater og kommunikasjonsplattformer og ansvarlig for vår nettside.

Hun har journalistisk erfaring fra Adresseavisen og ulike lokalaviser, samt og markeds- og kommunikasjonserfaring fra blant annet Falck Nutec og OilComp AS. Hun har også erfaring som instruktør innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring for maritimt og offshorepersonell. 

Hun har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI Bergen.

Sverre Simen Hov
Sverre Simen Hov
Næringspolitisk rådgiver og ansvarlig for møtearena
chat_bubble_outline +47 915 95 055

Sverre er adm. kontakt for ekspertgruppene Helse og Handel og service, og har hovedansvar for vår Møtearena. 

Han har arbeidserfaring fra kommunikasjon, ledelse, IT, samfunnskontakt, event- og innholdsproduksjon fra organisasjonen Lederne, aviser og radiostasjoner. 

Han har en Bachelor of Communication (Journalism) og en Master of IT fra Australia, samt en Master of Business Administration (MBA) fra Tyskland.

Kristina Sikora
Kristina Sikora
Medarbeider arrangementer og handelskammer
chat_bubble_outline + 47 983 43 064

Kristina har ansvar for vårt kommunikasjonssystem knyttet til møteinvitasjoner og påmeldinger til arrangementer, i tillegg til gjennomføring av arrangementene.

Kristina er utdannet innen International management ved Tallinn University of Technology i Estland. Hun har lang erfaring som kundekonsulent i Swedbank og har jobbet som salgsansvarlig og resepsjonist i hotellbransjen her i Norge. På fritiden oversetter hun litteratur fra norsk til estisk. 

Tove Olsen
Tove Olsen
Rådgiver for handelskammertjenester, økonomi og sekretariat
chat_bubble_outline + 47 406 00 876

Tove har hovedansvar for vår handelskammertjeneste, er sekretær for 17. mai komiteen og har ulike sekretariatsoppgaver.

Tove  er ansvarlig for vårt handelskammer, og i tillegg til forefallende økonomioppgaver for Bergen Næringsråd har hun ulike sekretariatsoppdrag.

Hun er utdannet økonomisekretær. 

Nicoline Wiederstrøm
Nicoline Wiederstrøm
Prosjektmedarbeider
chat_bubble_outline +47 924 08 656

Nicoline har en bachelor i medievitenskap fra UiB og en master i internasjonale relasjoner med spesialisering i konflikt og sikkerhetspolitikk fra University of Kent – Brussels School of International Studies i Brussel. 

Anne-Helen  Bache Meland
Anne-Helen Bache Meland
Medarbeider økonomi og regnskap
chat_bubble_outline +47 991 02 930

Anne-Helen har en 50% merkantil stilling for Bergen Sentrum AS, og 50% for Bergen Næringsråd. 

Hun er utdannet Markedsøkonom med fordypning i salgsledelse og har tatt utdannelse i årsregnskapet.

Hun har lang jobberfaring fra hotellbransjen i Norge, hvor hun har jobbet som resepsjonist, kurskoordinator og selger.