Marit Warncke
Marit Warncke
Administrerende direktør
chat_bubble_outline + 47 907 65 300

Marit er øverste leder i Bergen Næringsråd.

Hun har lang erfaring på toppledernivå, blant annet som direktør i Falck Nutec AS. Som andre kvinne ble hun tildelt Sunnivaprisen i 2001, og ble i 2010 tildelt den første Christieprisen fra Universitetet i Bergen.

Hun er utdannet psykolog ved UiB, og har tidligere jobbet som seniorforsker og som rådgiver innen krisepsykologi- og beredskapsledelse.

Marit har i tillegg følgende styre- og tillitsverv:

Atle Kvamme
Atle Kvamme
Kommunikasjonsdirektør
chat_bubble_outline +47 995 16 511

Atle er ansvarlig for vår kommunikasjonsstrategi. Han er adm. kontakt for ekspertgruppe Transport.

Han har lang erfaring fra kommunikasjonsarbeid i ulike deler av næringsliv og offentlig virksomhet, blant annet fra NRK, Fokus Bank og Maritimt Forum. Han har også jobbet 13 år som kommunikasjonsdirektør i to ulike transportselskap.

Han er utdannet adjunkt, og har erfaring som kursholder med temaene formidling, medietrening, salg og ledelse.

Han er stedfortreder for adm. direktør.

Elin Therese Paulsen
Elin Therese Paulsen
Økonomi og administrasjonsleder
chat_bubble_outline + 47 970 97 759

Elin har ansvaret for vår økonomi og administrasjon.

Hun har i tillegg til organisasjonens primæroppgaver innen økonomi og personal ansvaret for byggene vi eier, for Bygningsgruppen i Bergen, våre og andres legater og fonds.

 

Elin er økonomiutdannet fra Norges Handelshøyskole, og er autorisert regnskapsfører. Autorisasjonen opprettholder hun ved obligatorisk kursing innen fagfeltet.

Stine Monica Fjeldstad
Stine Monica Fjeldstad
Prosjektleder for Trainee Vest og næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 483 13 338

Stine er ansvarlig for oppfølging av fagområdet kompetanse og gjennomføring av vårt traineeprogram og for mentorprogrammet til strategiske rådgivere. Hun er adm. kontakt for våre ekspertgrupper Strategiske rådgivere og Bygningsgruppen Bergen, og hovedkontakt inn mot våre hovedsamarbeidspartnere.  

Hun har lang erfaring innen prosjektledelse, og har jobbet både med salg, kommunikasjon og events, blant annet fra NHO Hordaland.

Stine er utdannet samfunnsviter, og har i tillegg til sosialantropologi fordypet seg i interkulturell forståelse og migrasjonspedagogikk.

Espen Børhaug
Espen Børhaug
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 918 45 600

Espen er adm. kontakt for ekspertgruppene Byutvikling og Marin, og koordinator for Næringsalliansen.

Han har bred erfaring fra journalistikk og kommunikasjon. Han har journalistisk arbeidserfaring fra Bergensavisen, blant annet som politisk redaktør i åtte år. Han har også vært kommunikasjonssjef i StorBergen og i OBOS.

Johannes Magnus
Johannes Magnus
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 902 67 083

Johannes er adm. kontakt for ekspertgruppe Energi og Internasjonal og har ansvar for vår internasjonale virksomhet. 

Han har bakgrunn som rådgiver i Nordisk ministerråd og Nordisk råd i København der han jobbet med politisk kommunikasjon og strategisk profilering av Norden internasjonalt.

Han har en mastergrad i medier og kommunikasjon fra Universitetet i København, og har studert ved Universitetet i Bergen, Copenhagen Business School og University of California, Berkeley

Annelise Elvsaas
Annelise Elvsaas
Ansvarlig for medlemskap og PA for adm. direktør
chat_bubble_outline + 47 932 00 135

Annelise er hovedansvarlig for all oppfølging og registrering av medlemmer. I tillegg er hun assistent for adm. direktør.

Annelise har arbeidserfaring som salgsassistent i Harald Krogsæter AS, og sekretær i Det Bergenske Dampskibsselskap og Bergens Mekaniske Verksteder.

Tove Olsen
Tove Olsen
Rådgiver for handelskammertjenester, økonomi og sekretariat
chat_bubble_outline + 47 406 00 876

Tove har hovedansvar for vår handelskammertjeneste, er sekretær for 17. mai komiteen og har ulike sekretariatsoppgaver.

Tove  er ansvarlig for vårt handelskammer, og i tillegg til forefallende økonomioppgaver for Bergen Næringsråd har hun ulike sekretariatsoppdrag.

Hun er utdannet økonomisekretær. 

Jannecke Plugge Slettestøl
Jannecke Plugge Slettestøl
Rådgiver kommunikasjon og marked
chat_bubble_outline + 47 990 18 617

Jannecke er innholdsprodusent til våre digitale flater og kommunikasjonsplattformer og ansvarlig for vår nettside.

Hun har journalistisk erfaring fra Adresseavisen og ulike lokalaviser, samt og markeds- og kommunikasjonserfaring fra blant annet Falck Nutec og OilComp AS. Hun har også erfaring som instruktør innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring for maritimt og offshorepersonell. 

Hun har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI Bergen.

Iver N. Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver
chat_bubble_outline + 47 476 82 011

Iver leder prosjektene Bergen Opportunity og Styrekandidaten, og er adm. kontakt for ekspertgruppene Mangfold og inkludering og Student.

Iver har en internasjonal bakgrunn med nærmere ti år i utlandet før han kom til Bergen for å studere. Han var tilknyttet Forskningsgruppen for kulturelt mangfold ved Universitetet i Bergen før han kom ble ansatt som trainee i Bergen Næringsråd. 

Han har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Bergen og en grunnutdanning i ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Kristina Sikora
Kristina Sikora
Medarbeider arrangementer og handelskammer
chat_bubble_outline + 47 983 43 064

Kristina har ansvar for vårt kommunikasjonssystem knyttet til møteinvitasjoner og påmeldinger til arrangementer, i tillegg til gjennomføring av arrangementene.

Kristina er utdannet innen International management ved Tallinn University of Technology i Estland. Hun har lang erfaring som kundekonsulent i Swedbank og har jobbet som salgsansvarlig og resepsjonist i hotellbransjen her i Norge. På fritiden oversetter hun litteratur fra norsk til estisk.