Hva slags varer?

13.05.2019

Hva slags varer kan du ha på et ATA-carnet?

ATA-carnet kan brukes for 3 hovedgrupper av varer:

YRKESUTSTYRATA-carnet gjelder for yrkesutstyr ved midlertidig opphold i innførselslandet. Foruten generelle vilkår for carneter stilles følgende krav:

 • Utstyret skal kun benyttes i yrkessammenheng.

 •  Utstyret skal ikke benyttes ved bearbeidelse eller produksjon av varer.

 •  Kjøretøy skal kun benyttes i konkurranser.

 •  Utstyret skal ikke brukes til å utnytte naturressurser, for å oppføre, reparere eller vedlikeholde bygninger, for jordarbeid eller liknende.

  Eksempler på yrkesutstyr:

  – Kameraer, lyd- og lysutstyr for pressen og filmskapere

  – Testutstyr av ulik art

  – Verktøy

  – Rallybiler og motorsykler for løp

  – Hester. Her gjelder egne regler – se eget kapittel

VAREPRØVER

Med vareprøver menes en vare som skal vises fram i innførselslandet, for så å tas med tilbake til Norge for eventuell produksjon senere. Det stilles følgende vilkår for å kunne benytte carnet:

 • Artiklene innføres kun i den hensikt å vises eller demonstreres i importlandet for prospektive kunder.

 • Varene skal produseres utenfor innførselslandet.

 • Artiklene må ikke selges eller gis bort.

  Eksempler på vareprøver:

  – Klær, sko etc.

  – Prøvekolleksjoner

 

VARER FOR MESSER/UTSTILLINGERATA-carnet kan anvendes for varer som skal vises eller benyttes på utstillinger, messer, møter eller lignende arrangementer. Foruten varer som skal utstilles eller demonstreres kan ATA-carnet også benyttes for montermateriell, demonstrasjonshjelpemiddel, multimedia-utstyr etc.
Varer som kun er tenkt benyttet til gratis utdeling til besøkende skal ikke føres opp på ATA-carnet. Dette gjelder også varer til forbruk. Alle varer skal tas med tilbake til Norge.

Eksempler på messe- og utstillingsmateriell:
– Materiell til stands
– Dekorasjon
– Reklame og demonstrasjonsmateriell