Hvem kan få ATA-Carnet?

13.05.2019

Norske handelskamre utsteder ATA-Carnet til:
– selskaper som er registrert i Norge
– enkeltmannsforetak og privatpersoner som stiller garanti

Vi kredittsjekker alle våre kunder.
Det må stilles garanti dersom søker ikke har god kredittverdighet.
Garantibeløpet deponeres på en konto som ikke er rentebærende for kunden.
Søker må ikke ha åpne tvistesaker som skyldes misbruk av tidligere utstedte ATA-carneter.
Varene må være produsert eller innfortollet i Norge.