Hvordan bruker jeg ATA-Carnetet?

13.05.2019

Et ATA-Carnet er et midlertidig tollpass og må stemples hver gang du passerer et nytt land/tollområde (EU er et tollområde). Du stopper på rød sone, tolleren noterer i carnetet hvilke varer du har med deg, signerer og stempler i dokumentet og du kan fortsette din reise. Nedenfor følger en kort innføring i bruk av carnet.

Carnetet består av forside, counterfoils, vouchers og bakside.

Counterfoils = ark plassert helt foran i carnetet. De er ditt bevis for hvilke varer som er stemplet og ved hvilke tollsteder.
Vouchers = ark som tolleren river ut av carnetet. De er tollstedets bevis ved grensepasseringen og fungerer som en tolldeklarasjon.

 

Carnetarkenes farger

De gule arkene stemples av norsk tollmyndighet ved eksport fra og re-import til Norge.
De hvite arkene stemples av tollmyndighetene i importlandet ved import og re-eksport.
De blå arkene stemples ved gjennomreise i ett transitteringsområde.

Å åpne carnetet

Carnetinnehaver må signere nederst til høyre på carnetets forside.
Carnetet MÅ stemples av norsk toll i f.m. den første avreisen for å være gyldig.
Dette gjøres nederst til venstre i det grå feltet på carnetets forside.

Bruk av carnet på reise

Carnetet stemples hver gang du reiser inn i og ut av et nytt land/tollområde.
Tolleren stempler riktig counterfoil og voucher og registrerer hvilke varer som følger med carnetet. Det er da viktig at det påføres identisk informasjon på både counterfoil og voucher.
Innehaver signerer nederst til høyre på voucheren. Dato påføres ved tollpassering.
Tolltjenestemannen river ut voucheren.
Husk at EU er ett tollområde. Det holder med 1 stempel inn i EU og 1 ut av EU på samme tur.
Det kan være lurt å skrive en fullmakt til den som reiser med carnetet!

Et eksempel på stempling ved en reise fra Norge til Sveits via ulike EU-land:

Grønn forside: må åpnes av norske tollmyndigheter før utreise.
Gult eksportark: stemples på norsk side når du forlater landet.
Blått transittark: stemples inn i EU fordi du reiser gjennom EU.
Blått transittark: stemples ut av EU, for eksempel på grensen Tyskland/Sveits.
Hvitt importark: stemples inn i Sveits på sveitsisk side.
Hvitt re-eksportark: stemples ut av Sveits, for eksempel på flyplassen.
Gult re-importark: stemples inn i Norge, for eksempel på Gardermoen.
Grønn bakside

Retur etter bruk

Carnetet må returneres til utstedende handelskammer etter bruk og senest innen 5 uker etter gyldighetsfristen.
Depositumet (og garantibeløpet) vil kun bli refundert dersom carnetet er brukt riktig og carnetet er returnert innen fristen.
Det er innehaver som er juridisk ansvarlig dersom carnetet blir brukt feil.