Konsekvenser ved feil bruk

13.05.2019

Konsekvenser ved feil bruk:

  • Tollkrav / Reguleringsavgift.

  • Beslag av depositum og eventuell garanti.

  • Strengere krav ved senere carnetsøknader.

  • Fortolling av varer

Dersom carnetvarene ikke er gjeninnført til Norge innen gyldighetsfristen, krever innførselslandet at varene innfortolles der.
Bergens Handelskammer mottar et tollkrav tilsvarende ca 30% av vareverdien. Kravet består av moms, straffetoll og evt renter.

Kravet betales av Bergens Handelskammer, men viderefaktureres til carnetets innehaver.
Dette gjelder varer som er:
– blitt stående igjen
– gitt bort
– solgt
– stjålet i utlandet

 

Reguleringsavgift

Selv om utstyret er gjeninnført til Norge, krever enkelte land (bl.a. Sveits, USA, Singapore, Østerrike) en avgift for å regulere carnetet i ettertid
Dette blir aktuelt når innehaver ikke har stemplet re-eksportarket
Retur av carnetet – VIKTIG!

Carnetet skal ALLTID returneres utstedende handelskammer etter bruk, senest 5 uker etter gyldighetsfristen.
Hvis carnetet ikke returneres innen 5 uker etter fristen, beslaglegges depositumet.
Kontakt handelskammeret hvis det oppstår problemer underveis

Det er viktig å konsultere handelskammeret umiddelbart hvis det oppstår problemer underveis, slik at vi kan minske skadene.
Det er som regel for sent å regulere et carnet når gyldighetsfristen er gått ut.
Det anbefales at man tegner en forsikring som dekker eventuelle tollkrav i forbindelse med tyveri av carnetvarer.