Regler for bruk av ATA-Carnet

13.05.2019
  • Varene må eies av en fysisk eller juridisk person, bosatt eller etablert i et land utenfor innførselslandet. Representanten skal ikke være bosatt i innførselslandet.

  • Varene må ikke lånes eller leies ut.

  • Varene må ikke bearbeides i innførselslandet.

  • Varene skal returneres til utførselslandet, forbruksvarer kan altså ikke stå på et carnet.

  • Varene må kunne forevises til tollen ved utførsel.

  • Varene som er oppført i carnetet skal være produsert eller innfortollet i Norge.

  • Dersom ATA-carnetet sendes med speditør/transportør, anbefaler vi at det utstedes en fullmakt på engelsk til vedkommende.

  • Et ATA-carnet kan benyttes til 10 turer.

  • For carneter med en vareverdi over 3 millioner kroner kreves garanti.


Bergens Handelskammer fraråder å benytte carnet for reiser med tog, da det har vist seg vanskelig å få tollstemplet carnetet ved inn- og utreise.