Bli medlem i regionens viktigste nettverk

21.09.2020

Antall ansatte       Personlige medlemskap inkludert

1 - 10                        1 personlig medlemskap
11 - 50                      2 personlige medlemskap
51 - 100                    4 personlige medlemskap
101 - 200                  6 personlige medlemskap
201 - 500                  8 personlige medlemskap
500 +                     10 personlige medlemskap

Er flere personlige medlemskap ønskelig registreres de som ekstramedlemmer.

Trykk her for øvrig informasjon om medlemskontingent

Bli medlem

OM BEDRIFTEN
FAKTURERING
GODKJENN FØLGENDE