Høringsuttalelser

12.05.2017

Høringsuttalelser

Bergen Næringsråd bidrar i en rekke næringspolitiske saker med høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er basert på et kontinuerlig samarbeid mellom Bergen Næringsråds styre og de 14 ressursgruppene.

Bergen Næringsråd har god erfaring med at våre uttalelser blir nøye vurdert og tatt hensyn til.

Høringsuttale om tak på antall cruisepassasjerer til Bergen Havn, 09.04.18

Høringsuttale E39 Stord-Os, 15.01.17

KVU Gol-Voss, 15.12.16

Intensjonsplan for etablering av Vestlandsregion, 23.11.16

Ringvei øst / E39 Nord i Åsane, 12.11.16

Høring - lokal forskrift Bergen, 12.11.16

Høringsuttale Regional areal- og transportplan for Bergensområdet (2014/1180), 01.10.15

Høringsuttale om øst-vestutredningen, 06.05.15