Høringsuttalelser

12.05.2017

Bergen Næringsråd bidrar i en rekke næringspolitiske saker med høringsuttalelser. Høringsuttalelsene er basert på et kontinuerlig samarbeid mellom Bergen Næringsråds styre og de 14 ressursgruppene.

Vi har god erfaring med at våre uttalelser blir nøye vurdert og tatt hensyn til.

15.09.20: Innspill til strategi for sirkulær økonomi

03.04.20: Høringsinnspill NTP 2022-2030

29.08.19: Høringsuttale NOU 2019:11: Enklere merverdiavgift 

22.06.18: Høringsinnspill NOU 2018:5

27.04.18: Høringsuttale, Plan for inkludering og mangfold 2018, 27.04.18

09.04.18: Høringsuttale om tak på antall cruisepassasjerer til Bergen Havn

15.01.17: Høringsuttale E39 Stord-Os

15.12.16: KVU Gol-Voss

23.11.16: Intensjonsplan for etablering av Vestlandsregion

12.11.16: Ringvei øst / E39 Nord i Åsane

12.11.16: Høring - lokal forskrift Bergen

01.10.15: Høringsuttale Regional areal- og transportplan for Bergensområdet (2014/1180)

06.05.15: Høringsuttale om øst-vestutredningen, 06.05.15