Kartlegginger / Rapporter / Magasiner

16.06.2017

Med jevne mellomrom utfører Bergen Næringsråd ulike typer kartlegginger, medlemsundersøkelser og rapporter, og lager magasiner om ulike temaer. 
Vi leverer også jevnlig inn høringsuttalelser, de finner du her

______________________________________________________

Medlemsundersøkelser

I vår statistikkportal får du full oversikt over hvordan det går med våre medlemsbedrifter. Her kan du klikke deg inn og ut av ulike bransjer, og sjekke hvordan det går med de ulike bransjene.

Statistikkportalen oppdateres jevnlig, og du finner den her
______________________________________________________

2022

Kartlegging av "Digital modenhet blandt bedrifter på Vestlandet", 5. april


2021

Kartlegging av Strategiske rådgivere "De viktige hjelperne 2021", 24. september

Annonsebilag i Dagens Næringsliv: "Havbyen Bergen", 17. august

Brukerundersøkelse - Planprosesser og byggesaksbehandling i Bergen kommune, 31. august

Kartlegging av Finansbyen Bergen "Finansbyen Bergen 2021", 29. april

 

2020

Annonsebilag i Bergens Tidende "Sunnivaprisen 2020 20 år" 6. mars. 


2019

Annonsebilag i Aftenposten om Havbyen Bergen (Arendalsuken 2019), 12. august. 

Kartlegging av digital kompetanse og behov i Bergensregionen, presentert 27. mars

 

2018

Bergen Næringsråd var sentral i etableringen av Finance Innovation. I magasinet som vi har laget på oppdrag for fintech-klyngen, forteller kompetente selskaper og enkeltpersoner om de viktigste trendene, de største utfordringene, hvilke muligheter vi har – og hvordan vi kan posisjonere oss for å lykkes. Les magasinet her

 

2017

Kartlegging og informasjon om marin næring, lansert 15. august 2017: "På tide å senke blikket"
Les den her

Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirmaene og konsulentselskapene i Bergensregionen, lansert 23. mai 2017:  "Kjønnsfordeling i bransjen Strategiske Rådgivere" Les rapporten her


2016

Bergen Næringsråds innspill til NTP om grønn transport, lansert 8.september 2016:
"Veikart for grønn næringstransport i Bergensområdet" Les rapporten her

Kartlegging av regionens IKT-næring, lansert 6. september 2016:
"IKT i Hordaland: Kartlegging av IKT-bransjens omfang, markedsutvikling og fremtidsutsikter". Les rapporten her

 

2015

Kartlegging av finansmiljøet i Bergensregionen, lansert 15. desember:
"Finansbyen Bergen". Les rapporten her

Mulighetsstudie for Byarena, lansert 24. september:
"Bergen Byarena - for byutvikling, mangfoldighet og vekst". Les studien her

Transportplan, lansert 13. januar:
"Handlingsplan for transport og samferdsel 2015-2030" leses her

Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping, lansert 12. februar: "De viktige hjelperne" leses her

 

2014

Eierskapsrapporten, lansert 2. juni:
"Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet". Les rapporten her

2013

Kulturrapporten, februar 2013:
"Kultur, kreativitet og kroner" 

2010
"Mulighetsstudie for Vågsbunnen", lansert 16. desember 2010: Les oppsummeringen av studien her

Jannecke Plugge  Slettestøl
Jannecke Plugge Slettestøl
Rådgiver kommunikasjon og marked

chat_bubble_outline + 47 990 18 617