Kartlegginger / Rapporter / Magasiner

16.06.2017

Med jevne mellomrom utfører Bergen Næringsråd ulike typer kartlegginger, medlemsundersøkelser og rapporter, og lager magasiner om ulike temaer. 

Vi leverer også jevnlig inn høringsuttalelser, de finner du her

_________________________________________

2021

Kartlegging av Strategiske rådgivere "De viktige hjelperne 2021", 24. september

Annonsebilag i Dagens Næringsliv: "Havbyen Bergen", 17. august

Kartlegging av Finansbyen Bergen "Finansbyen Bergen 2021", 29. april

 

2020

Annonsebilag i Bergens Tidende "Sunnivaprisen 2020 20 år" 6. mars. 


2019

Annonsebilag i Aftenposten om Havbyen Bergen (Arendalsuken 2019), 12. august. 

Kartlegging av digital kompetanse og behov i Bergensregionen, presentert 27. mars

 

2018

Bergen Næringsråd var sentral i etableringen av Finance Innovation. I magasinet som vi har laget på oppdrag for fintech-klyngen, forteller kompetente selskaper og enkeltpersoner om de viktigste trendene, de største utfordringene, hvilke muligheter vi har – og hvordan vi kan posisjonere oss for å lykkes. Les magasinet her

 

2017

Kartlegging og informasjon om marin næring, lansert 15. august 2017: "På tide å senke blikket"
Les den her

Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirmaene og konsulentselskapene i Bergensregionen, lansert 23. mai 2017:  "Kjønnsfordeling i bransjen Strategiske Rådgivere" Les rapporten her


2016

Bergen Næringsråds innspill til NTP om grønn transport, lansert 8.september 2016:
"Veikart for grønn næringstransport i Bergensområdet" Les rapporten her

Kartlegging av regionens IKT-næring, lansert 6. september 2016:
"IKT i Hordaland: Kartlegging av IKT-bransjens omfang, markedsutvikling og fremtidsutsikter". Les rapporten her

 

2015

Kartlegging av finansmiljøet i Bergensregionen, lansert 15. desember:
"Finansbyen Bergen". Les rapporten her

Mulighetsstudie for Byarena, lansert 24. september:
"Bergen Byarena - for byutvikling, mangfoldighet og vekst". Les studien her

Transportplan, lansert 13. januar:
"Handlingsplan for transport og samferdsel 2015-2030" leses her

Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping, lansert 12. februar: "De viktige hjelperne" leses her

 

2014

Eierskapsrapporten, lansert 2. juni:
"Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet". Les rapporten her

2013

Kulturrapporten, februar 2013:
"Kultur, kreativitet og kroner" 

2010
"Mulighetsstudie for Vågsbunnen", lansert 16. desember 2010: Les oppsummeringen av studien her

Jannecke Plugge  Slettestøl
Jannecke Plugge Slettestøl
Rådgiver kommunikasjon og marked

chat_bubble_outline + 47 990 18 617