Aina Berg er konserndirektør i NORCE.
Aina Berg er konserndirektør i NORCE.

I dag snakker vi med: Aina Berg

18.05.2020

- Vi bør bruke muligheten nå til å doble antall sentre for forskningsdrevet innovasjon. Det vil gi økt forskningsinnsats og bidra til at vi får fart i det grønne skiftet.

___________________________________________________________
Navn:                       Aina Margrethe Berg
Tittel:                      Konserndirektør, og medlem i ressursgruppe Energi i Bergen Næringsråd
Bedrift:                   NORCE
Omsetning:            1,3 milliarder kr
Ansatte:                  1000
Kjernevirksomhet:    Forskningsinstitutt
NORCE (Norwegian Research Centre AS) er et forskningsinstitutt som ble opprettet i 2017 etter initiativ fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder.
NORCE består av instituttene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS, Teknova AS og NORUT.
__________________________________________________________


Aina Margrethe Berg er konserndirektør i NORCE, og nyvalgt styreleder i NHO Vestland. Som de fleste andre næringslivsledere vi har snakket med forteller hun om en hverdag med hjemmekontor og digitale plattformer. Samtidig har aktiviteten vært høy under hele koronaperioden.
- NORCE som forskningsinstitutt har en stor bredde i sin næringslivsforskning fra miljø til klima, samfunn, teknologi og energi. Og den industrien vi jobber med er også påvirket, spesielt innen teknologi, miljø og energi. Heldigvis har knapt noen trukket seg fra pågående prosjekt, og vi har klart å dra i gang prosjekt som har var nystartet tidlig på vinteren.
Det som problematisk er prosjekt fremover i tid. Virkemiddelapparatet er avhengig av at næringslivet stiller med penger eller egeninnsats, og i krisetider prioriterer bedriftene daglig drift og egne ansatte. Investering i FoU kommer da gjerne i andre rekke. Dette kan jeg på sett og vis forstå, men det er uheldig for bedriftenes konkurransekraft på lengre sikt.

Hva med aktiviteten i det grønne skiftet?
- Forskerne hos NORCE bidrar til at oljeindustrien får redusert fotavtrykk samtidig som vi har en stor satsing på miljøvennlig energi. Dette inkluderer CCUS, havvind, hydrogen, energisystem og geotermi. Når næringslivet holder på midlene sine og det er vanskeligere å få i gang nye prosjekt, ser dette også ut til å ramme de grønne tiltakene.
En grunn til dette er at flere av aktørene som skal drive med f.eks. havvind og hydrogen, driver også med petroleum, så usikkerhet med korona og lav oljepris gjør at mye står i stampe.
Men, bildet er ikke helsvart. Vi har faktisk hatt flere digitale møter med bl.a. Equinor om nye prosjekt innen havvind, hydrogen og optimalisering, så der opplever vi at det fortsatt er ønske om å komme i gang. Et annet eksempel er alle næringsklyngene i regionen, GCE Ocean Technology, NCE Maritime Clean Tech og Norwegian Energy Solutions har alle kontaktet oss med ønske om å hjelpe til med å koble næringsliv og forskning.

Nye prosjekt på vent
- Innsalg av nye prosjekt er blitt mye vanskeligere, så vi er bekymret for utviklingsprosjekt i 2021 som skal ta bedriftene videre fremover. Alle våre prosjekt er avhengig av at næringslivet er med, og den store utlysningen i år er i september. Da håper og forventer vi at vi sammen med industrien kan søke om prosjekter som fremmer nyskaping og det grønne skifte.

Myndighetene sine tiltak har så langt hatt begrenset effekt for oss siden tiltakene krever deltagelse fra en industri som avventer investering i nye FoU prosjekter.
Så vi jobber med søknader, men vi trenger også noen motkonjunkturtiltak for å holde trykket oppe nå fremover. Ikke minst hadde vi ønsket en økt grunnbevilgning for å klare oss gjennom krisen og kunne styrke satsingen på grønn energi.

Det er en ny utlysing av SFI (senter for forskningskrevet innovasjon) som skal avgjøres i juni, og dagens sentre på Vestlandet skal etter planen fases ut i løpet av 2021. Vi jobber for at ett av tiltakene myndighetene setter i gang skal være å doble antall slike sentre i Norge. Håpet er da selvsagt at flere av dem skal tildeles FoU institusjoner på Vestlandet og slik bidra til langsiktig og forutsigbar forskningsaktivitet i tråd med næringslivets behov.

Vil korona føre til varige endringer i NORCE sine oppgaver?
- Vi er midt i en tøff tid der bevilgningene er mindre enn det vi skulle ønske. Men vi har i denne perioden ikke stengt ned kontorer, vi har bare oppfordret til å være hjemme om det er mulig. Men nå åpner vi gravis og i takt med samfunnet og folkehelseinstituttet sine råd.

Samtidig er vi en institusjon som reiser mye med 10 lokasjoner i Norge, og tror nok at erfaringene vil medføre betydelig mindre reising framover. Det vil også være i tråd med visjonen vår: Lidenskap for kunnskap - sammen for bærekraft.


Oljeteknologi inn i pandemiforskningen
- Vi forventer at det blir ekstra volum på vår portefølje innen grønn omstilling nå etter korona, og der vi kan bygge på våre lange erfaringer med olje- og gassbransjen. Metoder og kompetanse utviklet innen petroleum, kan vi bruke i andre sektorer. Vi har forskere som har lang erfaring med å modellere reservoar og dermed predikert framtidig oljeproduksjon, dette er i bruk i felt over hele verden.  Samme metodikk har vi overført og brukt på pandemien med antall sykehusinnleggelse og antall døde, og hvordan utviklingen vil være framover i tid. OIjeforskerne har snudd seg og blitt pandemiforskere, og disse resultatene er gitt til Forskningsrådet og Folkehelseinstituttet. Ønsket er at vår forskning skal bidra til kloke beslutninger knyttet til nasjonale helsetiltak framover.