Espen Opedal er direktør i Tryg Norge.
Espen Opedal er direktør i Tryg Norge.

I dag snakker vi med: Espen Opedal

11.05.2020

- I Tryg jobber vi på høygir med å ta unna tusenvis av reisesaker som er meldt inn de siste ukene, sier norgessjef Espen Opedal i Tryg Forsikring.

_____________________________________________
Navn:                   Espen Opedal
Tittel:                   Direktør
Selskap:               Tryg Norge
Antall ansatte:      1150 (hvorav 900 i Fyllingsdalen)
Omsetning:          8,5 milliarder kroner
Kjernevirksomhet: Forsikring
______________________________________________


- Hvordan er tilstanden i Tryg akkurat nå?
- Trafikken inn til oss som har vært fire-fem ganger høyere enn normalt, og permitteringer er det siste vi tenker på. Regnskapsmessig er det ikke så pent, vi har avsatt store beløp til avbestilte reiser. Investeringsporteføljen vår har det heller ikke så godt.

- Er det ingen lyspunkter?
- Tja. Det er det ikke så mange som mister kofferten for tiden og innbruddsraten er lavere enn normalt. Vi håper derfor tallene vil normalisere seg gjennom året. Vi er jo et forsikringsselskap og kapitalisert nettopp for å kunne håndtere store og uforutsette hendelser, så denne krisen står vi av.

- Hvor effektivt er det å håndtere den høye aktiviteten fra hjemmekontor?
- Det var utfordrende å flytte de kunderettede funksjonene hjem på den enkeltes hjemmekontor, kjøkkenbenker og barnerom, men det har gått overraskende bra. Våre dyktige IT-folk har stått på døgnet rundt for å løse problemer som har oppstått. Nå er vi i normal drift med nesten ingen ansatte som er fysisk på kontoret og med en kundetrafikk som fortsatt er dobbelt så høy som normal. Det er jeg imponert over.

- Er kundene mer eller mindre opptatt av forsikringen sin i krisetider?
- Alle trenger fortsatt forsikringer og vi ser at mange har litt ekstra tid på hjemmekontoret til å gå gjennom forsikringene sine. Vi kan derfor rapportere om godt salg og god kundetilgang i denne perioden. Ellers merker vi selvsagt at mange av kundene våre, både privatpersoner og bedrifter, sliter for tiden. Vi er tilgjengelig for dem med rådgivning og for å finne gode løsninger på vanskelige utfordringer. Trygghet er jo vårt varemerke, så det er klart vi gjør hva vi kan for å hjelpe kundene enten de trenger evakuering fra utlandet eller en god forsikringsløsning for en bedrift med permitteringer.

- Hvordan har du det som leder for en stor virksomhet med over 1000 ansatte?
- Jeg savner de fysiske møtene og å treffe folk, men ser jo at arbeidsdagene kan være effektiv med Skype, Teams og Zoom og verktøyene vi nå har blitt kjent med. Jeg merker at vi som er ledere har en enda viktigere rolle nå, både for å knytte folk sammen og for å sørge for at alle føler seg vel informert i en usikker tid. Kommunikasjon tar mer av min tid enn tidligere, og det er jo egentlig en god ting,
Jeg blir veldig glad for å se at det er høy aktivitet både faglig og sosialt i selskapet, det utvises en entusiasme og kreativitet som er helt fantastisk. Her er det både kundemøter, prosjektmøter og fredagsbar gjennom digitale plattformer.

- Så kanskje vi kan klare oss uten den fysiske arbeidsplassen i fremtiden?
- Det svarer jeg et temmelig klart nei på. Vi ønsker hos oss en arbeidsform med kunnskapsdeling, sosial stimulans og lagbygging som vi nok ikke vil klare å få til over tid uten fysiske møteplasser. Men det er klart at læringen fra denne krisen gir oss nye muligheter til fleksibilitet og digitale arbeidsformer som helt sikkert vil prege arbeidshverdagen fremover.

- Hva tror du om fremtiden?
- Samfunnet vil nok komme over koronaelendigheten. Jeg håper vi har en mer normalisert situasjon før året er omme, selv om noen bransjer som eksempelvis reiselivsbransjen vil trenge mer tid. Vi er heldige som lever i et land som har råd til krisepakker som kan hjelpe bedrifter og ansatte med å håndtere noen av konsekvensene av krisen. Selv er jeg mer bekymret for de langsiktige virkningene av krisen i oljenæringen og svak norsk krone, og tror dette vil påvirke det norske samfunnet i lengre tid enn korona.