Hege Solbakken er nyansatt regiondirektør i Experis med ansvar for Bergen og Stavanger.
Hege Solbakken er nyansatt regiondirektør i Experis med ansvar for Bergen og Stavanger.

I dag snakker vi med: Hege Solbakken

22.05.2020

- Folk har blitt varmere og mer omtenksomme under koronaperioden. Og pandemien gir ekstra fart på en nødvendig omstilling med økt digitalisering, mer grønn virksomhet og mer samarbeid på tvers av næringer, mener Hege Solbakken i Experis.

Refleksjonene kommer fra Hege Solbakken, nyansatt regiondirektør i Experis med ansvar for Bergen og Stavanger. Hun har måtte bli kjent med sine nye kollegaer gjennom digitale plattformer, og har etter 2 måneder enda ikke møtt alle ansatte ansikt til ansikt.
______________________________________________________
Navn:                   Hege Solbakken
Tittel:                   Regiondirektør
Bedrift:                Experis Sørvest, som omfatter Bergen og Stavanger. Selskapet er en del av Manpower Group.
Omsetning:        nær 200 mill i regionen, 1,2 mrd totalt i Norge
Ansatte:               150 konsulenter i vest, 900 i Norge
Kjernevirksomhet: Konsulenttjenester innen IT, rekruttering innen IT, engineering og lederrekruttering, samt Experis Academy (utdanning for IT-utviklere.)
______________________________________________________

- Jeg var helt nytilsatt og hadde vært tre dager på jobb og stort sett på opplæring da korona inntraff og sendte oss alle rett ut på hjemmekontor. Det ble en spennende opplevelse at mitt første møte med mange av mine medarbeidere var digitalt der jeg ble tatt med inn i deres private hule, i stuene deres og i møte med barn og familie før jeg visste hvem de var. Denne åpenheten var enestående, og jeg føler at jeg kom veldig nært på. Samtidig har jeg gradvis lagt merke til at dette også gjenspeiler seg ellers i samfunnet. Vi er blitt vennligere på butikken, vi hjelper hverandre mer enn før, og vi er mer oppmerksomme.
Og som konsulenter og rådgivere ser vi det samme i arbeidsmarkedet, nå som det åpner opp igjen. Folk har fått økt lyst til å gjøre en innsats og tar jobber som tidligere ikke var aktuelt. Vi løfter hverandre i en dugnad, folk snakker tettere med andre enn før, og ønsker å stå sammen gjennom krisen. Og jeg tror dette vil medføre at næringslivet klarer omstillingen på en bedre måte.

Hvordan er arbeidsmarkedet på Vestlandet akkurat nå?
- Hjulene ser etter hvert ut til å rulle igjen, og tiltakspakkene har vært viktig for vår region, spesielt for olje og maritim bransje. Vestlandet er spesielt utsatt i denne krisen med mange sysselsatte knyttet opp mot aktiviteten i olje- og gass, og der er det tøft framover med pandemi og påfølgende oljeprisfall. Det er også tøft i mange små og mellomstore aktører i privat sektor med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet framover.

Sats på cybersikkerhet*
- På IT ser vi spesielt at bedriftene etterspør økt kompetanse, det gjelder faktisk for 6 av 10 bedrifter. I Experis satser vi derfor betydelig på å bygge et sterkt miljø på cybersikkerhet som er avgjørende for å sikre en bedrifts verdier og systemer. Spesielt ser vi at små og mellomstore bedrifter trenger å styrkes her. Det er også stort behov for IT utviklere og testere innen et bredt spekter av selskaper, blant annet innen regionens fintechklynge.

- På ingeniørsiden ser vi også at alle våre medarbeidere er i arbeid. Her drar vi nytte av å være en del av et stort konsern (Manpower Group) med over 300 rammeavtaler til sammen i næringslivet og offentlig sektor.

Vekst i fintech og det grønne skiftet
- Den viktigste endringen ser vi i det grønne skiftet med omstillingen til økt bruk av batteridrift og hydrogen med et globalt marked. Vi ser også økt interesse for utviklingen innen CO2-lagring, der store selskaper og staten på eiersiden satser betydelig. Her har tiltakene fra kommune og fylke med deres innkjøp på ferjesiden og i bussanbudene vært viktige drivere som vil gi effekt på sikt.
Men også innen fintech, andre teknologitunge utviklingsselskap og sjømat ser vi at det vil utvikles nye arbeidsplasser, og også disse bransjene kan hente kompetanse fra olje- og gassbransjen.

Hva tror du om framtiden her på Vestlandet?

- Personlig synes jeg det er svært spennende å se på hvordan inntekter og handelsmønstre vil endre seg.
< Kommer vi til å handle mer lokalt?
< Kommer vi til å berge de lokale produktene innen tekstil, matproduksjon og møbel?
< Kommer vi til å reise mer i egen region?
En slik holdningsendring kan gi varige endringer i arbeidsmarkedet, og det gir mange muligheter.

- Vi ser det som en av våre oppgaver å bidra i slike endringer og stille krav til skaperkraft og teknologi som er fremtidsrettet og som gir grunnlag for nye arbeidsplasser.  Regionens største utfordringer er effekten som korona har hatt på oljeprisen. Med vedvarende lav oljepris får vi ringvirkninger langt inn i de fleste bransjer i regionen. Det vil kreve omstilling, som igjen vil gi vekstbehov i andre næringer, og jeg tror mange bransjer på litt sikt vil komme ut med helt annen kompetanse enn det de rår over i dag. Kriser gir også muligheter, og det gjelder å kjenne sin besøkelsestid.

- Regjeringen bør også framskynde investeringer i samferdsel her vest. Vi må bruke ledig kapasitet til å få realisert de store prosjektene her vest som står i kø. Det er vår tur nå, og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Ta vare på ungdommen
- Og vi må ta oss råd og tid til å investere i ungdommen som vokser opp, både innen de praktiske yrkene og de teoretiske. Ikke minst har vi et felles ansvar for å skape en plass i arbeidslivet for dem som står i fare for å falle utenfor. Jeg mener det offentlige og næringslivet i regionen sammen har virkemidlene som skal til og bør ta lokalt ansvar for å skape jobber for de unge.

Er vel mange gode kandidater i markedet akkurat nå?
- Ja, for oss som satser på å vokse nå og driver med rekruttering er det et svært godt marked nå. Og det gir mange muligheter hos bedrifter i omstilling til å skaffe seg den rette kompetansen for å omstille seg og tilpasse seg til skiftende markeder. Et usikkert jobbmarked medfører også at kandidatene er toppmotiverte til å vurdere nye bransjer og nye stillinger, og mange bedrifter er bevisste på disse mulighetene.

Du har ansvar for de ansatte i Experis både i Bergen og i Stavanger. Ser du forskjell på de to arbeidsmarkedene?
- Jeg er mer opptatt av samhandling enn ulikheter. Det er rett at de to områdene har komplementere kompetanser med operatør- og teknologimiljøer i Stavanger, mens bergensregionen er sterke på sjømat, maritim bransje og modifikasjoner og drift, men også finans. Bergen har også spennende miljøer på grønn teknologi, med BKK i front. Og ikke minst har vi den leverandørindustrien som bidrar inn i alle miljøene. Så her gjelder det å knytte alle miljøene tettere sammen. Det ville hatt god effekt for Vestlandet å få på plass en fergefri forbindelse mellom Bergen og Stavanger. Det vil gi bedre tilgang på topp kandidater og muligheter for å tilføre regionen fremtidskompetanse og skreddersy program for både privat og offentlig sektor.

*Cybersikkerhet eller digital sikkerhet defineres som håndtering av den risikoen og de sikkerhetsutfordringene som følger av bruk av IKT. Dette omfatter både maskinvare, programvare og kommunikasjonen mellom dem. (Digital Norway)