Jørgen Nordahls skjegg skal ikke klippes før han har fått alle sine ansatte tilbake på jobb igjen.
Jørgen Nordahls skjegg skal ikke klippes før han har fått alle sine ansatte tilbake på jobb igjen.

I dag snakker vi med: Jørgen Nordahl

18.05.2020

Jeg tror vi nå er ved et vendepunkt hvor det er viktig at vi ikke gjør krisen større enn hva den er. Den er mer enn stor nok, nå må vi i felleskap hjelpe hverandre med å snu dette, sier Jørgen Nordahl i Tidsbanken.

___________________________________________________________
Navn:                          Jørgen Nordahl
Tittel:                          CCO/Salg- og markedssjef
Bedrift:                       Tidsbanken
Omsetning:                50 mnok
Ansatte:                      45
Kjernevirksomhet:   Digitalt forenkling og forbedringsarbeid
____________________________________________________________


Hvordan er tilstanden hos dere akkurat nå?
- Tidsbanken fikk bokstavelig talt føle korona sterkt på kroppen ettersom en kollega og jeg var blant de første i Bergen som fikk viruset etter en skiferie i Nord- Italia. Vi responderte raskt og satt alle i selskapet som kunne, over til hjemmekontor. Fra starten av mars og frem til påske var vi svært fremoverlendt og hadde veldig høy aktivitet mot eksisterende og nye kunder. Sammen med de ansatte omstilte vi store deler av virksomheten og leverte et veldig godt første kvartal, det beste i Tidsbankens historie. Etter påske opplever vi et vesentlig mer utfordrende marked og vi ser at andre kvartal og året forøvrig kan bli krevende. 
- I forrige uke måtte vi dessverre permittere en del ansatte. Oppdragsmengden har gått ned og betalingsevnen er redusert hos flere av våre kunder. Vi som er igjen har ett klart felles mål - alle kollegaene tilbake i jobb så fort som mulig. Det gjør meg stolt å se kreativiteten, pågangsvilje og en enorm utholdenhet til å få dette til.

- I selskapet jobber vi nå strukturert med forbedringsarbeid der vi setter fokus på hvordan vi kommer styrket ut av krisen internt og for våre kunder. Vi må blant annet bli flinkere og tydeligere på å vise til effektiviseringsgevinsten kundene våre oppnår i partnerskap med oss og at vi skaper en verdi som blir viktigere enn noen sinne.

På hvilken måte blir bransjen påvirket fremover?
- Vi tror det vil bli en lengre periode fremover med knappe marginer for veldig mange selskaper. Vi i Tidsbanken skal være med på den reisen, vi skal styrke oss selv og våre produkter og med det hjelpe våre kunder til økt lønnsomhet, trygge deres arbeidsplasser og sikre deres verdiskaping. For å lykkes fremover tror jeg at løsningen for mange ligger i de små endrings- og forbedringsprosessene.

- I dag er vi alle i et veldig operativt modus, vi jobber tett på hverandre, og har flere daglige møter i kundeservice/ salg hvor vi deler erfaringer og søker beste praksis. Samtidig jobber vi med lengre linjene, men lange strategisamlinger på hotell i fjellheimen er ikke aktuelt.


Nå når samfunnet er på vei tilbake til den «nye normalen», hvilke varige endringer kan koronasituasjonen ha gitt dere?
- Gjennom læring og forbedring tror jeg mange vil komme styrket ut av koronapandemien. I alle kriser oppstår det muligheter og potensiale for vekst. Marginfokus blir avgjørende – og vi skal gjør alt vi kan for å knekke den koden fra vår side.

- Det å måtte permittere var en stor nedtur for oss. Samtidig er det slik at i kriser som korona oppstår en felles ytre fiende som samler både ansatte, nettverk og ikke minst markedet. Jeg tror det er viktig å bruke energien som oppstår til å levere enda bedre til det beste for kunden. Den læringen vi får i denne fasen må vi også klare å ta med oss, og helst forsterke også post-korona.

Hvilke tiltak gjør dere for å møte det som venter oss?
- Vi tror på fleksibel arbeidskraft, dvs at våre medarbeidere skal bidra på flere ledd og nivå i verdikjeden. Vi skal løfte kompetansen internt, og bygge redundans rundt alle kompetanseområder slik at alle kan være med å ta et bredere medansvar i våre leveranser.

- Jeg ser også behovet for en form for kulturell endring hvor vi bygger et kollektivt mindset og som er enda mer problemløsningsorientert. Vi som er ledere må gå foran som gode eksempler. Jeg tror vi nå er ved et vendepunkt hvor det er viktig at vi ikke gjør krisen større enn hva den er. Den er mer enn stor nok, nå må vi i felleskap hjelpe hverandre med å snu dette. Vi må prøve å være positive til fremtiden og hjelpe hverandre. Det er mye positiv psykologi i det å snakke opp fremtidsmulighetene og løsninger. Ting vil og skal bli bra igjen.