Johnny Breivik er Havnedirektør ved Bergen Havn
Johnny Breivik er Havnedirektør ved Bergen Havn

I dag snakker vi med: Johnny Breivik

13.05.2020

Bergen Havn opplever noe redusert godsaktivitet og full stopp i cruise og utenlandsferjer. Korona og lav oljepris medfører at havnene også er blitt en opplagshavn for offshorefartøy, samtidig som havnen er godkjent som mottakshavn for skip som må ligge i karantene.

________________________________________
Navn:                Johnny Breivik
Tittel:                Havnedirektør
Bedrift:             Bergen Havn
Omsetning:      164 mill kr
Ansatte:            50
Kjernevirksomhet: Havnevirksomhet
________________________________________


Hvordan er aktiviteten i Bergen havn i dag?
- Det er tilnærmet normal aktivitet på alle områder unntatt internasjonal passasjertrafikk. Hurtigruten og FjordLine har midlertidig innstilt sine seilinger og hele cruisesesongen vil trolig falle bort. Dette medfører et betydelig inntektsbortfall for både havn og virksomheter som leverer tjenester til denne type turisme.

- Kombinasjonen korona og lav oljepris medfører stor pågang på kaiplass fra offshoreskip. Dette er ingen ønskesituasjon, men likevel en viktig mulighet for næringen i påvente av nye oppdrag. I denne situasjonen er dette en viktig aktivitet for havnen og virksomhetene som leverer varer og tjenester til disse skipene.


En havn har en samfunnsoppgave med å være åpen for alle. Hvordan skjøttes dette i dagens situasjon?
Drift av havn er en samfunnskritisk funksjon for å sikre transport og forsyninger til hele regionen. Bergen havn har derfor iverksatt en rekke tiltak for å opprettholde driftskontinuitet på kritisk kompetanse som er nødvendig for havnens operative evne.
- Hjemmekontor
- Skiftordninger
- Tiltak for å forebygge eventuell internsmitte (så langt er ingen ansatte smittet av viruset)


Hva innebærer det å være en mottakshavn for skip med sykdom om bord?
- Bergen Havn er én av tre utpekte havner i den nasjonale pandemiberedskapen. Det betyr at vi har etablert rutiner for mottak av skip med smitte om bord – både for karantenealøp eller mottak av skip for evakuering av syke. Så langt har havnen hatt tre ulike skip liggende i karantene.


Er det mulig å jobbe normalt i denne situasjon med langsiktige tiltak og en planlagt flytting til Ågotnes?
- Bergen Havn er midt i en omfattende omstillingsfase. Vi benytter derfor anledningen til å ferdigstille prosjekter og forsere andre, for å rede grunnen for morgendagens tjenester eller morgendagens normalsituasjon. Alt blir bra igjen, men vi tror ikke alt blir som før. Vårt mål er å påvirke den nye normalsituasjonen mest mulig. Nøkkelord i denne sammenheng er digitalisering, bærekraft og lavere utslipp. Eksempler på slike tiltak er:
- Miljøsertifisere Bergen Havn iht ISO 14001
- Etablering av et nytt selskap - EPI AS – etter samme modell som for Plug Berge AS. Gjennom dette selskapet er målet å selge vår digitale løsning for miljødifferensiert prising internasjonalt. Bergen Havn etablerer selskapet, og inviterer utvalgte norske havner med på eiersiden. På den måten vil tjenestene allerede i oppstartfasen få et godt kundegrunnlag.
- Etablering av et kunde- og operasjonssenter for håndtering og overvåking av alle operasjoner i havnen. Her er målet å ta i bruk smartteknologi i drift av havneoperasjoner og for sømløs kommunikasjon med kunder og brukere av havnen.

Vi er midt i en periode der vi skulle hatt mange cruiseskip. Hva skjer på cruisesiden nå?
- Sammen med øvrig reiseliv er det stillstand også i cruisetrafikken. Vi forbereder oss på at hele sesongen ryker – også med virkninger inn i 2021.

Ellers jobber vi fortløpende med cruisetiltak som er vedtatt:

  • Ferdigstille landstrømanlegget for samtidig forsyning av tre cruiseskip.

  • Etablere bestillingsrutiner som favoriserer landstrømskip

  • Bruke miljødifferensiert prising som favoriserer landstrømskip

  • Tilrettelegge for økt andel snuhavnanløp

  • Tilrettelegge for mottak av gråvann / kloakk fra cruiseskip

  • Etablere et tettere samarbeid med Visit Bergen for bedre spredning av cruisepassasjerer og markedsføring av attraksjoner i hele regionen

Bergen kommune har vedtatt at godshavnen skal flyttes fra Dokken til Ågotnes. Skjer det utsettelser eller endringer der som følge av korona?
- Prosessen rundt frigjøring av Dokken og flytting av godshavnen pågår uavhengig av koronasituasjonen. Vårt mål er å avklare rammene for flyttingen ila sommeren/høsten, slik at prosessen med å tilrettelegge kan påbegynnes ved årsskiftet.