Jorunn Nerheim er leder for Ressursgruppe Byutvikling og prosjektdirektør i OBOS.
Jorunn Nerheim er leder for Ressursgruppe Byutvikling og prosjektdirektør i OBOS.

I dag snakker vi med: Jorunn Nerheim

25.06.2020

- Vi synes jo det er litt gøy at vi som private utbyggere prøver å skyve byrådet i Bergen i en grønnere retning, sier Jorunn Nerheim, leder for Ressursgruppe Byutvikling og prosjektdirektør i OBOS.

_______________________________________________
Navn:             Jorunn Nerheim
Tittel:             Prosjektdirektør
Bedrift:           OBOS
Ansatte:          2632 (av disse 45 i Bergen)
Kjernevirksomhet: Å bygge boliger for sine 473 386 medlemmer
_______________________________________________


Private utbyggere av bolig- og næringsarealer i Bergen blir fra tid til annen beskyldt for bare å være opptatt av å tjene penger. Jorunn Nerheim synes ikke det er helt rettferdig.
- I Ressursgruppe Byutvikling sitter flere private aktører som investerer store beløp i by- og regionutviklingen. Vi ønsker selvsagt å få avkastning på investeringene, men vi har også et sterkt ønske om å bidra til en positiv utvikling.

- OBOS har en bokført egenkapital på 25 milliarder kroner. Det burde vel holde for en stund?
- Siden OBOS er en medlemsorganisasjon, betaler vi ikke eierutbytte. Overskudd brukes til å investere i nye tomter, hvor vi kan bygge boliger for våre medlemmer. Oppkjøpet av Neumann-tomten i Sandviken er et eksempel på dette.

Nerheim bekrefter inntrykket av at tålmodigheten til byens private utbyggere ikke er uten grenser.
- Vi har i mange år ment at saksbehandlingstiden i Bergen kommune er altfor lang. Vi synes det er positivt at byrådet «vil fortsette arbeidet for å få ned behandlingstiden på kommunale og private planer», som de skriver i sin politiske plattform.

I samme dokument tar byrådet til orde for en hurtigfil i saksbehandlingen for utbyggere som planlegger i henhold til kommunens planer, men det er ikke pekt på kriterier for utvelgelsen av prosjektene som fortjener en raskere behandling.
- Derfor har Ressursgruppe Byutvikling rett og slett minnet byrådet på vårt felles ønske om en bærekraftig byutvikling. Vi ønsker en hurtigfil for grønne plan- og byggesaker, sier Jorunn Nerheim. 
- Vi vil ta ansvar for et nødvendig grønt skifte, men da må myndighetene legge til rette med belønningsordninger for prosjekter som tilfredsstiller gitte miljøkrav. Det må lønne seg å tenke grønt og bærekraftig. I tillegg er det svært viktig at Bergen kommune også møter oss med et ønske om å veilede og å finne løsninger.

Bergen kommune har gitt vesentlige bidrag til å holde byggeprosjekter i gang under koronakrisen.
- Det er vi takknemlige for. Vi ser også at aktiviteten i boligmarkedet holder seg ganske bra. Likevel må vi fortsatt arbeide for at flest mulig skal få oppfylt sine boligdrømmer. Ulike delingsløsninger er på full fart frem, også i Bergen, forsikrer OBOS-direktøren.

- Når er de første OBOS-boligene i Sandviken innflyttingsklare?
- Det er for tidlig å si, der gjenstår det mye planlegging. Men vi satser på at prosjektet blir så grønt og bærekraftig at det kan behandles i hurtigfilen til Bergen kommune når den tid kommer, svarer Jorunn Nerheim.