Vegard Moberg i BRAK
Vegard Moberg i BRAK

I dag snakker vi med: Vegard Moberg

15.09.2020

BRAK er kompetansesenteret for alle som driver med musikk i Vestland fylke. Konsekvensene av korona begynner nå for alvor å merkes, og i praksis opplever hele kulturbransjen arbeidsnekt som en følge av smitteverntiltakene. 

_____________________________________
Navn:                        Vegard Moberg
Stilling:                    Daglig leder
Organisasjon:          BRAK
Kjernevirksomhet: Musikkorganisasjon som jobber for å heve kompetansen og styrke nettverket til musikkbransjen i Vestland.
_____________________________________

Hvordan er situasjonen i musikkbransjen nå i disse dager?
- Det er veldig tøffe tak nå, og musikkfeltet blør virkelig. De aller fleste artister har størstedelen av sin inntekt gjennom konsertvirksomhet. Restriksjonene fører derfor til at så og si alle aktører og bransjeledd har mistet store deler av inntektsgrunnlaget i en lengre periode. Aktivitet mange måneder fram i tid blir avlyst grunnet usikkerhet, og ny aktivitet ikke blir planlagt. Det medfører også store ringvirkninger for tilstøtende bransjer, f. eks. fotografer som mister jobb og grafiske formgivere som mister oppdrag. Veldig mange selskaper har permittert ansatte, og går en usikker framtid i møte.


Hva kjenner dere på som den største utfordringen?
- Allerede 9. juni oppga 22% av musikkbransjen at de fryktet konkurs, gjengitt i en rapport fra BI, "Krise og kreativitet i musikkbransjen". Med den oppblussende smittespredningen og nye begrensninger på kulturbransjen, er det rom for å tro at tallet nå er enda høyere. Kompensasjonsordningene er redusert til bare 50% av tapte inntekter,  og det akutte og uventede kuttet i skjenketiden som ble iverksatt i august kan bli spikeren i kisten for flere.

- “Brain drain” er også et betydelig problem, vi ser at kompetente folk lekker til andre bransjer der det finnes sikre arbeidsplasser. Dette har alvorlige konsekvenser for hele næringen i lang tid fremover.


Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for bransjen, og hvilke nye tiltak ville være viktig i tiden fremover?
- Det at selvstendig næringsdrivende og frilansere som ikke kan søke om dagpenger har fått en kompensasjonsordning, har vært utrolig viktig. Musikkbransjen har en uforholdsmessig stor andel enkeltpersonsforetak, og disse er svært sårbare. Ordningen for avlyste arrangement har også hatt en viss effekt, men der er det svært mange som faller utenfor. Det blir veldig spennende å se hvordan regjeringen har tenkt å sette sammen ordningen som skal stimulere til mer aktivitet.
Bergen kommune har vært veldig på ballen denne våren, og satt opp ordninger med kort søknadsbehandling for nye prosjekter. Dette, og de midlene som ble gitt til Buzz og Zefyr for så å bli investert videre i andre selskaper, kan forhåpentligvis skape gode ringvirkninger.
Vi er redd for at situasjonen kan ta knekken på selskaper som har det trangt allerede. Vi har forståelse for at staten ikke ønsker å hjelpe selskaper som har økonomiske utfordringer som går bakover i tid, men musikkbransjen i Bergen er et lite og veldig skjørt økosystem og dette kan bli spikeren i kisten for flere som kanskje hadde klart å stable seg på beina igjen i en normalsituasjon.


Hva tenker du om fremtiden?
- Det ser ser dystert ut. Som nevnt så ser vi allerede konkurser og frykter det kommer flere. Det er fortsatt usikkert hvor lenge dette kommer til å vare, og om det vil komme tilsvarende situasjoner i fremtiden. Dersom næringen skal overleve, må vi ha mulighet til å forbedre infrastruktur permanent, og ha tillit fra staten på at vi klarer å gjennomføre sikre arrangement.
Om situasjonen vedvarer må myndighetene prioritere annerledes neste sommer mht. reiseaktivitet om vi skal ha et fungerende kulturliv.


Hva er så langt den mest negative konsekvensen av pandemien for din næring? Og den mest positive?
- Den mest negative konsekvensen er at mange i praksis opplever arbeidsnekt som en følge av smitteverntiltakene. Musikkbransjen er selvfølgelig innstilt på å gjøre alt som kreves for å komme gjennom denne vanskelige situasjonen men vi opplever stor slitasje. I tillegg til de økonomiske utfordringene så vi ser at det kan gå på (mental)helsen løs når situasjonen vedvarer.

- Om vi skal grave fram noe positivt så tenker jeg at krisen skaper utvilsomt samhold som vil komme alle til gode senere. Situasjonen er også en akselerator med tanke på kreative løsninger og bruk av ny teknologi.


Er denne høsten annerledes enn du trodde den skulle bli da pandemien traff oss?
- Ja, definitivt. Når de første tiltakene kom trodde de fleste i bransjen at alt ville være normalt i mai/juni.


Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke bergensregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?
- Vi har noen interessante musikk-teknologiselskaper i byen som opplever en eksplosiv vekst som en følge av pandemien. Andre digitale bransjer, f eks. spill opplever også oppgang. Det vil styrke vår posisjon å utvikle og synliggjøre disse feltene.