Erik Samsonsen er direktør for Ateas Bergenskontor, og ble kåret til Årets Ledertalent i 2019.
Erik Samsonsen er direktør for Ateas Bergenskontor, og ble kåret til Årets Ledertalent i 2019.

I dag snakker vi med Erik Samsonsen

30.09.2020

- Vi landet tross alt på månen i 1969. Det er ikke teknologien som er begrensningen i 2020, det er vår evne til å utnytte den.

____________________________________________
Navn:                    Erik Samsonsen
Tittel:                    Direktør Bergen
Bedrift:                 Atea
Kjernevirksomhet: It-konsulentvirksomhet
____________________________________________

Hvordan opplever du at ståa i din bransje er i disse dager?
- Mitt inntrykk er at de fleste deler av IT-bransjen går bra, noe som nok skyldes at teknologi er svaret på mange av de utfordringene privat næringsliv og offentlig sektor står i akkurat nå. Men det er klart at ingen bruker penger på «nice to have»-prosjekter om dagen, og det stiller større krav til oss som en rådgivende teknologipartner. Det blir derfor avgjørende at vi evner å synliggjøre hvilken forretningsverdi våre produkter, løsninger og kompetanse har for kunden. Så akkurat nå går det veldig bra, og hvordan det skal gå fremover tenker vi i stor grad er opp til oss selv!

Hva kjenner dere i Atea på som den største utfordringen?
- På samme måte som Covid-19 har ført til ytterligere press på enkeltbransjer som opplevde utfordrende tider allerede før pandemien traff, ser vi en lignende effekt i enkelte av våre virksomhetsområder. Områder som gikk helt ok før, gikk over natten dårlig. Samtidig ser vi en eksplosiv vekst innenfor andre områder, f.eks. innen dataplattformer og skyteknologi. Det utfordrer vår omstillingsevne, og krever tøffe prioriteringer for å ha samme markedsposisjon i morgen som vi har i dag.
En annen utfordring vi kjenner på er at selv om det fungerer greit å jobbe hjemmefra for de fleste, savner vi vårt til vanlig pulserende miljø på kontoret. Vi savner å møte kollegaer og kunder fysisk, samle spisskompetansen i prosjekter og ikke minst være kreative sammen og gi hverandre energi. Selv med den beste samhandlingsteknologien er dette vanskelig å gjenskape på video.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for bransjen, og hvilke nye tiltak ville være viktig i tiden fremover?
- Tiltakspakkene har indirekte stimulert til fortsatt høy aktivitet for vår del, og det har vært viktig. Men det vi har opplevd som enda viktigere enn tiltakspakker, har vært innstillingen hos våre kunder, der man i stor grad har valgt å videreføre prosesser og prosjekter og igangsatt nye i en for mange usikker tid. Spesielt i offentlig sektor har man vært sitt ansvar bevisst og holdt et høyt aktivitetsnivå i tråd med Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Fremover håper vi at myndighetene er «tett på» situasjonen og setter inn tiltak til de bransjer og virksomheter som er truffet hardt og som skal overleve, slik at vi har et rikt kultur- og næringsliv også etter Covid-19.

Hva tenker du om framtiden? Hvordan vil koronakrisen endre/påvirke din bransje framover?
- Som en følge av Covid-19 har vi sannsynligvis opplevd ti år med digitalisering det siste halve året. Bruk av teknologiske verktøy har eksplodert og har vært helt avgjørende for å holde samfunnet i gang i en krevende periode. Denne læringen og digitale modningen må vi ta med oss og erkjenne viktigheten av teknologi for å kunne jobbe effektivt sammen i «den nye normalen» der ikke alle er på kontoret samtidig. Og ikke minst er det på tide å virkelig utnytte verktøykassen av teknologi som ligger tilgjengelig for alle bedrifter av alle størrelser for å skape bedre tjenester og varige konkurransefortrinn. Vi landet tross alt på månen i 1969. Det er ikke teknologien som er begrensningen i 2020, det er vår evne til å utnytte den.

Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke Bergensregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?
- I alle kriser er det muligheter. En åpenbar mulighet for Vestlandet, spesielt med siste tids positive signaler knyttet til en mer ambisiøs hydrogensatsing, er å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet. Dette får nå endelig det fokuset det må og skal ha dersom klimamålene skal kunne nås. En av nøklene for å lykkes med det grønne skiftet er innovasjon og teknologiutvikling, og her må vi som samlet teknologibransje på Vestlandet ta vårt ansvar og bidra til å utvikle fremtidens klimavennlige løsninger som er svært viktig, og som kan gi fantastiske muligheter for Vestlandet som region og for en samlet teknologibransje.