Gunnar Nilsen er salgsdirektør i Schibsted Norge.
Gunnar Nilsen er salgsdirektør i Schibsted Norge.

I dag snakker vi med Gunnar Nilsen

12.10.2020

- Veksten innen digitale abonnement har skutt ytterligere fart. Mulighetene innen distribusjon som følge av økt netthandel er også betydelige.

_______________________________________________________
Navn:                           Gunnar Nilsen
Tittel:                           Salgsdirektør, Schibsted Marketing Services
Bedrift:                        Schibsted Norge
Kjernevirksomhet:   Annonsesalg og alle tjenester herunder
________________________________________________________

Hvordan er ståa i din bransje i disse dager?
- Innen media har det vært en spennende og til dels krevende periode. For alle landets redaksjoner har koronaen kanskje vært tidendes sak, og det har vært jobbet både mye og godt fra alle typer hjemmekontor. For andre deler av mediebransjen har det vært mer krevende. Generelt er det riktig å si at resultatene i bransjen likevel har vært klart bedre enn det man fryktet i mars/april, og det gjelder de fleste Schibsted-selskaper også. Schibsted består etter hvert av svært mange forretningsområder, og det er en del forskjell på hvordan viruset har påvirket disse. Mediehusene opplever alle rekordtall både på opplag og lesing. Distribusjonsselskapene har stor vekst som følge av økt netthandel, og Finn.no gjør det bra innen de fleste vertikaler.

Hva kjenner dere i Schibsted på som den største utfordringen?
- Mest utfordrende har det vært innen annonse, som er mitt ansvarsområde. Her skiller det mye fra bransje til bransje. Kultur og reiseliv har naturlig nok redusert betydelig, mens f.eks. dagligvare og sportsbransjen har økt. For andre store bransjer som eiendom og bil er det mindre variasjoner mot fjoråret. Nå er det mange deler av Schibsted sin butikk jeg ikke har inngående kjennskap til, men det er klart at man er bekymret for den langsiktige effekten av pandemien. Mens vi i starten av pandemien tenkte at dette var en kortsiktig krise, er det nå vanskeligere å vite hvor lenge og omfattende virkningene vil være for kjøpekraften og veksten i samfunnet.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for bransjen, og hvilke nye tiltak vil være viktig i tiden fremover?
- Direkte støtte til mediene vil være viktig for noen mediehus, mens de mer generelle tiltakene har nok hatt større verdi. Selv om ingen i Schibsted ble permittert, har permitteringsreglene vært viktige for andre i bransjen. Tiltakene rundt dagpenger, omsorgspenger og lønnskompensasjon har også vært viktige for svært mange. Generelt vil alle tiltak som bidrar til å opprettholde kjøpekraft og stimulerer sysselsettingen være positive. Utfordringen er selvsagt å treffe riktig og å ikke holde liv i noe som uansett ikke ville vært levedyktig. Generelt mener jeg at både nasjonale og lokale myndigheter har håndtert situasjonen godt.

Hva tenker du om framtiden? Hvordan vil koronakrisen endre/påvirke din bransje framover?
- Det digitale skiftet har akselerert betydelig. I likhet med mange andre bedrifter gikk overgangen til digitalt hjemmekontor bedre enn man kunne frykte. Det vi ser på nå, er løsninger for hvordan man skal jobbe godt med kompetanse, kultur og samhandling når store deler av de ansatte er på hjemmekontor. Vi ser også at veksten innen digitale abonnement har skutt ytterligere fart. Mulighetene innen distribusjon som følge av økt netthandel mener vi også er betydelige. Generelt tror jeg denne krisen vil skape nye muligheter for Schibsted, og jeg mener vi er godt posisjonert for å ta nye sterke posisjoner innenfor en rekke områder.

Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke Bergensregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?
- Våre analyser viser tydelig at nordmenn generelt er blitt mer opptatt av det lokale og nære. Det kan bety mye for både lokal handel, matproduksjon og reiseliv. Men det viktigste er at de store bransjene fortsatt har mye å gjøre, og at Vestlandet tar en sterk posisjon innen f.eks. fornybar energi. Jeg håper også de store investeringene i infrastruktur (f.eks. Hordfast og E16) blir iverksatt så snart som mulig for å sikre fremtidig vekst i hele regionen.