Anette Ståløy i Dirtybit har selv blitt hektet på et Nintendo-spill under koronakrisen.
Anette Ståløy i Dirtybit har selv blitt hektet på et Nintendo-spill under koronakrisen.

I dag snakker vi med: Anette Ståløy

31.03.2020

Dirtybit var ett av 18 selskaper som i samarbeid med World Health Organization lanserte #PlayApartTogether i slutten av mars. Den globale spillindustrien når flere milliarder mennesker over hele verden, og ble anerkjent av WHO som en viktig plattform når det gjelder å få ut viktige oppfordringer og helseråd til folk for å bekjempe COVID-19. 

______________________________________

Navn:                        Anette Ståløy 
Tittel:                          VP of Business & Marketing
Organisasjon:        Dirtybit
Ansatte:              22
Kjernevirksomhet: Spillteknologi 
______________________________________

Hvordan står det til? 
- Det går veldig fint med oss i Dirtybit. Vi har hatt hjemmekontor i litt over 3 uker nå, og har god fremdrift i prosjektene våre. Våre produkter er sosiale spill som venner kan spille sammen på mobil, og vi opplever at mange bruker spillene våre til å koble av og ha det kjekt og til å sosialisere seg og holde kontakt med venner og familie. Vi har sett en økning i brukermassen - samtidig ser vi at annonseinntektene våre faller, og som mange andre føler vi på usikkerhet rundt hvordan situasjonen utvikler seg videre. Vi er privilegert som er i en bransje som nok er mindre påvirket enn andre, og har gode forutsetninger for å komme oss gjennom denne krisen. 

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i?
- Det ble en brå overgang for teamet vårt gå fra å jobbe sammen på kontoret i sentrum den ene dagen, til hjemmekontor på ubestemt tid den neste. Alle savner den daglige sosiale kontakten på kontoret, og det kreves jo en omstilling når man er vant til å jobbe tett og i nærheten av hverandre. De første dagene var det viktig for alle å få på plass utstyr hjemme, og å finne ut hvilke verktøy vi skulle bruke for å snakke og jobbe sammen. Vi har daglig innsjekk gjennom videomøter, og har lav terskel for å ringe hverandre gjennom dagen. Vi har også noen felles kaffepauser i løpet av uken, også på video. Flere av oss har jo også barn hjemme grunnet stengte skoler og barnehager, og det har vært viktig for oss å finne fleksible løsninger slik at dagene skal gå opp for alle.

- Jeg kjenner på mye god omsorg og omtanke for hverandre, og synes at stemningen er god. I vår bedriftskultur har vi alltid vært opptatt av å hele tiden evaluere hvordan vi jobber, og det har vi også gjort underveis i denne situasjonen, slik at vi kan justere og forbedre oss. 

Hvordan utfordres du som leder i disse dager? 
- Den aller største utfordringen synes jeg er å ikke være tilstede på kontoret sammen med kollegaene mine. Jeg tenker mye på om de har det bra, om de får den oppfølgingen og støtten de trenger. Ellers er jeg helt sikker på at måten vi jobber oss gjennom denne situasjonen styrker meg som leder. Det samme gjelder lederteamet vårt, og også hele bedriften. Vi blir alle utfordret og får lære om nye sider både hos oss selv og hos de andre i teamet.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien? 
- Usikkerheten er nok det som er mest krevende, når vi nå står i en helt ny situasjon. Alt skjedde så fort, og brått var både hverdagen og verden helt annerledes. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, og konsekvensene både på kort sikt og lang sikt oppleves uoversiktlig. 

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen? 
- Det har vært fint å se dugnadsånden i samfunnet, og hvordan folk stiller opp for hverandre. Samfunnet gjennomgår store endringer, og det er tydelig at vi kan få nye løsninger raskt - når vi virkelig må.

Hvordan kobler du av? 
- Jeg prøver alltid å se det positive i enhver situasjon, som for eksempel å ha mer fritid. Jeg bruker mindre tid på å reise til jobb, kjøre og hente på skole, og kveldene er jo mindre travel enn for bare noen uker siden. Jeg kobler av ute i frisk luft, og synes det er veldig kjekt med sosiale kvelder med venner på videochat. Ellers er jeg ganske hektet på spillet “Animal Crossing” som nylig kom ut på Nintendo Switch. 

Når alt dette er over; hva tror du blir det viktigste Korona-epidemien lærte deg?   
- Jeg tror det viktigste jeg har lært av dette er å ikke ta for gitt den friheten vi har. 

Helt til slutt, kan du fortelle litt om initiativet #PlayApartTogether? 
- Dirtybit var ett av 18 selskaper som i samarbeid med World Health Organization lanserte #PlayApartTogether i slutten av mars. Den globale spillindustrien når flere milliarder mennesker over hele verden, og ble anerkjent av WHO som en viktig plattform når det gjelder å få ut viktige oppfordringer og helseråd til folk for å bekjempe COVID-19. Jeg er utrolig stolt av bransjen og over at vi får mulighet til å få være med på et så viktig prosjekt, og nå har mer enn 40 selskaper sluttet seg til initiativet. Det er også utrolig fint å se hva det betyr for folk å kunne holde kontakt med venner og familie gjennom spill, spesielt i en tid som denne.