Kjetil Rekdal er politiinspektør i Vest Politidistrikt.
Kjetil Rekdal er politiinspektør i Vest Politidistrikt.

Leder politiet fra hjemmekontoret

26.03.2020

Han leder politiets operative tjenester fra hjemmekontoret, men forsikrer at politiet er der når folk trenger dem. – Vi kjenner på ansvaret i rollen vi har, sier Kjetil Rekdal.

__________________________________________________________________

Navn:             Kjetil Rekdal
Tittel:             Politiinspektør, Felles enhet for operative tjenester
Bedrift:         Vest politidistrikt
Ansatte:        ca 140 ansatte i felles enhet for operative tjenester. Ca 1300 ansatte i Vest politidistrikt
Kjernevirksomhet: Koordinering av all operativ innsats i Vest politidistrikt. Opprettholde alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, og beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet
_____________________________________________________________________

Hvordan står det til?
- Gitt det vi alle er oppe i, vil jeg si at stemningen er god. Publikum har store forventinger til politiet, og vi skal være der når folk trenger oss. Vi har planlagt godt og rigget organisasjonen vår. Aktivitetsnivået er redusert betraktelig. Vi har stengt publikumsmottak og utsatt opplæring, kurs og seminarer. Politiet er godt trent på nærkontakt og det å beskytte seg. Nå har vi tatt ekstra forholdsregler og har egnet smittevernutstyr tilgjengelig. Videre har vi økt renhold av biler og på utstyr.

Hvordan opplever de ansatte i politiet situasjonen vi nå står i?
- I politiet kjenner alle på ansvaret i rollen vi har. Det er en høyst uvanlig situasjon grunnet det store omfanget og de konsekvensene vi ser innen helse og økonomi.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
-Myndighetene gjør absolutt alt som er mulig for å hindre smitte. Politiet har nå fått et ansvar for å følge opp at folk følger nasjonale lover og regler som gjelder i denne spesielle situasjonen. Jeg håper folk overholder regjeringens pålegg, slik at vi kan bruke våre ressurser på andre typer lovbrudd.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Som leder i politiet har jeg en fordel av årelang trening i kriseledelse. Det innebærer å se litt lengre frem, og å ta de riktige grepene for å være i forkant. Komplekse og langvarige situasjoner som dette øker behovet for raske beslutninger og gode kommunikasjonslinjer. Derfor setter vi stab her i politiet. Der er de viktigste funksjonene i politidistriktet representert, og den sørger for effektiv styring av politidistriktets ressurser.
Det er mer krevende å være tett på når jeg leder fra et hjemmekontor. Vanligvis møtes vi i gangene, men nå bruker jeg telefonen og digitale plattformer hyppig for å høre hvordan det står til.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
- De store konsekvensene for hele samfunnet er problematiske. Korona har gitt oss en vekker.

Hvilket råd vil du gi til publikum nå?
- Det er viktig at alle følger rådene som er gitt av myndighetene og Folkehelseinstituttet. Vi må være tålmodig og alle må ta ansvar i forhold til å gjennomføre de anbefalte forebyggende tiltakene. Foreldre må ta et ekstra ansvar i forhold til at barna også forstår betydningen og behovet med tiltakene. Dette er tiltak som å holde avstand, ha god hånd og hostehygiene, unngå ansamlinger med mer enn 5 personer, har du symptomer på feber eller luftveisinfeksjoner bør du isolere deg hjemme til du er frisk med videre, slik at smittespredningen bremser opp.


På hvilken måte kobler du av?
-For meg hjelper det godt å trene, komme meg ut i naturen enten til fots eller på sykkel. Det kan godt være med familie eller venner, og akkurat nå må vi ta hensyn og ikke gå i flokk eller samlet tropp.

Hva har du erfart så langt av Korona-epidemien? Hvilke læringspunkter har du notert i boken for å ruste dere bedre for lignende situasjoner?
-Det er litt for tidlig ennå, men jeg merker at vi forbedrer oss og lærer fortløpende. Jeg tror dessverre at vi i fremtiden kommer til å oppleve lignende pandemier. Et punkt som nok sitter igjen, er at vi alle må ta situasjonen tidlig på alvor og planlegge for at vi må stå i kriseberedskap over tid.