Brannsjef i Bergen Brannvesen, Leif Linde.
Brannsjef i Bergen Brannvesen, Leif Linde.

- En god brannmann slapper av når han kan

28.03.2020

- To råd til alle med hjemmekontor og hjemmeskole: Ikke lad duppeditter om natten. Og sett av tid til en brannøvelse for hele familien, råder brannsjef Leif Linde.
____________________________________________________

Navn:                 Leif Linde
Tittel:                 Brannsjef
Organisasjon: Bergen brannvesen
Ansatte:            ca. 290
Kjernevirksomhet: Å beskytte og redde liv, miljø og eiendom
____________________________________________________

Hvordan står det til?
- Etter forholdene går det bra. Vi har vært på dekk (krisestab) 27.februar. Vi er kjent med lederrollen og ansvaret vårt, og vi har satt krisestab. Koronakrisen er uvanlig, siden den ser ut til å vare så lenge. Vi må forberede oss på utholdenhet.
Et strengt regime begrenser fysisk kontakt. Beredskapspersonell og vaktsentralen er tilnærmet isolert. Det kan medføre noe brakkesyke, men vi kompenserer med øvelser og fysisk trening.
Vi har et godt samarbeid med 17 kommuner i Vest brann- og redningsregion, og vi møtes ukentlig. Et samlet brannsjefskorps tar sikkerheten for våre innbyggere på største alvor.

Hvordan opplever de ansatte i brannvesenet situasjonen vi nå står i?
- I brannvesenet er vi heldige som ikke opplever permisjoner nå, men dette får praktiske konsekvenser. Jeg er svært fornøyd med innstillingen til mine kolleger. De viser en stå-på vilje og tenker ut av boksen, slik at vi skal være best mulig forberedt.

Er det noen råd du vil gi til alle som har hjemmekontor? Er det noen ekstra hensyn du tenker vi bør ta?
- Vi ser faktisk en liten nedgang i typiske branntilfeller, men det er farer forbundet med at så mange arbeider hjemmefra. Jeg har særlig to råd: Ikke lad duppeditter om natten. Og sett av tid til en brannøvelse for hele familien. Vi må også huske på dem som er alene, særlig de eldre. Gå på besøk, om du kan. Sjekk brannvarslere, se til at de virker, og husk på smittevern.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
- Å sitte med det overordnete ansvar er en krevende oppgave. Det er mitt klare inntrykk at sentrale myndigheter er løsningsorienterte og retter opp egne feil raskt.
Lokalt er det motiverende å se at ledelsen i alle partier er samstemt.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Jeg setter pris på at kommunaldirektør Robert Rastad har en klar og tydelig stemme. Lederstilen smitter, og jeg bringer denne tydeligheten inn i min organisasjon.
Jeg er trent på kriseledelse, og da er ikke overgangen fra det normale så stor. Det betyr en lederstil med litt mer autoritet uten å være autoritær. Jeg får mange tilbakemeldinger fra kolleger på beslutninger som er tatt og som bør tas. Sånn skal det være og jeg er glad for disse innspillene.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
- Det er de svake og syke som lider. Mange andre går inn i en fremtid der jobb og inntekt er uavklart, og usikkerheten vokser. Det syntes jeg er oppriktig leit.

På hvilken måte kobler du av?
- Denne situasjonen er såpass uvanlig og krever hvert minutt når en er våken. Jeg er trent i å legge ting til side og å ta tak i det jeg kan kontrollere og påvirke. Mentale pusterom er nødvendig, jeg trener, går en tur, leser eller ser en film. Søvn er viktig, og der er jeg streng med meg selv. En god brannmann slapper av når han kan.

Hva har du lært av dette?
- Jeg har fått bekreftet at en klar og tydelig retning fra myndigheter, men også fra meg som kriseleder, er positivt. Jeg har også sett effekten av at flere i brannvesenet med iver og motivasjon trener på rollen som kriseleder. Det gjør organisasjonen mer robust og er veldig verdifullt.