Konserndirektør i Aker Solutions Linda Litlekalsøy Aase på hjemmekontor.
Konserndirektør i Aker Solutions Linda Litlekalsøy Aase på hjemmekontor.

I dag snakker vi med: Linda Litlekalsøy Aase

23.03.2020

En krise er for viktig til å kastes på dør!

_________________________________________________________

Navn:             Linda Litlekalsøy Aase
Tittel:             konserndirektør
Bedrift:          Aker Solutions
Omsetning:   14 mrd (eget område)
Ansatte:        10.000 ansatte
Kjernevirksomhet: Modifikasjon og vedlikehold offshore og land
___________________________________________________________

Hvordan er hverdagen i bedriften akkurat nå?
I øyeblikket handler om å ta vare på liv og helse for våre ansatte, og selvsagt å holde oppe driften. Situasjonen er uklar og endrer seg hele tiden. Derfor har vi også sendt permitteringsvarsel til 6000 ansatte, men har ikke iverksatt permittering. Om det skal skje, blir vurdert fra time til time.
Tiltakene er litt ulike de ulike stedene der vi har aktivitet. På verftene i Egersund og Sandnessjøen er aktiviteten betydelig redusert, siden vi har måttet sende hjem alle fra utlandet.
For funksjonærene har nå nesten alle i Norge installert på hjemmekontor, og jeg sitter selv på hjemmekontor og i karantene.
Offshore er all aktivitet satt ned til minimumsaktivitet. Vi opprettholder kritisk bemanning, mens alt annet blir nedskalert.
Alt skyldes virus og restriksjoner som er innført, men vi har heldigvis ikke sett kanselleringer av prosjekt per dags dato. Men vi ser at en del fremtidige prosjekt kan bli utsatt.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
I krise betyr lederskap mer enn ellers å sette retning for det vi holder på med. Det er viktig å holde laget samlet og gi signal for hvor vi skal. Vi prenter inn helse og sikkerhet, for så å jobbe målrettet for at vi alle har en jobb å gå til når alt dette er over.
Det enorme fallet i oljeprisen gir oss en dobbelteffekt av denne krisen, og det gjør at krisen er ekstra tøff for energibransjen. Igjen betyr det å holde fast på retningen framover og holde flest mulig prosjekter i gang, samtidig som vi har økt fokus på fornybarprosjektene innen havvind og karbonfangst.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
At aktivitet stopper opp og at vi må permittere og eventuelt si opp dyktige medarbeidere. Det får store ringvirkninger, og her kan myndighetene spille en viktig rolle ved at aktiviteten på feltene og ved verftene opprettholdes og evt. styrkes med nye prosjekter.
Det er viktig for hele landet at vi klarer å holde i gang aktiviteten i Norges viktigste næring, som har tilført midler til staten gjennom lang tid.
Vi vet at i alle kriser kommer det revolusjonerende innovasjon, og det må vi bruke til vår fordel. Det heter seg at en krise er for god til å kaste vekk, og målet må være å komme seg gjennom — og kanskje klarer vi det med nye forretningsideer eller områder å satse på.
Myndighetene må kjenne sin besøkelsestid i dagens situasjon, som det også ser ut til at de gjort. Norge trenger at vi holder oppe trykket i tradisjonell petroleumsproduksjon. Men det forventes også at det i vår kommer tiltak for karbonfangst og lagring i Norge, og dette er en god mulighet for å i gang CO2- lagringen i Nordsjøen. Samtidig bør det åpnes for nye områder for flytende havvind slik at Norge tar en posisjon på dette feltet.

Klarer dere å koble av og ta dere inn igjen?
Nei, det sliter vi nok med. Det går i ett, og det er kun de få timene midt på natten at vi unner oss noen timer søvn.
Samtidig ser vi at alle stiller opp og er villige til å gå den ekstra milen nå, som trengs for å få det til å gå rundt. Alle ofrer mye og står på hele døgnet. Denne krisen bidrar til å bygge lagånd og dugnadsånd i hele Norge.


Dette mener ressursgruppe Energi
Linda Aase er et av 15 medlemmer i ressursgruppe Energi i Bergen Næringsråd.
På digitalt ressursgruppemøte ble blant annet disse elementene skissert fra ressursgruppen:

Owe Hagesæther, GCE Ocean Technology
- Vi må hjelpe bedriftene til å komme i posisjon hos myndighetene for å få midler til næringen. Vi har en bil uten bensin, men kommer det bensin (midler) kan vi bidra til fordeling og gi likviditet til bedrifter.

Cecilie Sælen, Idevekst
- Alle i næringen er opptatt av krisen, og det skjer omfattende permittering. Det er viktig at vi bidrar til at de mindre bedriftene får hjelp til å etablere en plan slik at de finner retningen å gå.

Lars Henrik Hosøy, Aibel
-Det mest utfordrende er at markedet endrer seg dag for dag, så her gjelder det å være tett på hele tiden.

Thomas Johannesen, DNB
-Rentene kuttes og obligsasjonsmarkedet er tatt ned og alt satt på vent. Bedrifter som skal inn i nye prosjekt har en stor utfordring, for alle aktører forlanger klare garantier på at bedriften har ryggrad til å være med også når krisen er over.

Mads Arild Eidem, DNV GL
-Vi har alle på hjemmekontor, men samtidig er alle laboratorium åpne. Vi er mest bekymret for de langsiktige konsekvensene og hvordan vi på sikt skal få fram varer til Norge og til Bergen om dette varer.

Mona Riis, Equinor
-Er veldig spesiell situasjon akkurat nå med korona, svak oljepris og svak kronekurs. Vi har minimumsbemanning i øyeblikket, men samtidig alle felt i drift. Varer dette ved, vil det blir svært vanskelig å opprettholde aktiviteten.  Samtidig er vi heldige som har robust bakgrunn, og har en robust organisasjon.