Morten Kolseth er adm. direktør i Isbjørn Is.
Morten Kolseth er adm. direktør i Isbjørn Is.

I dag snakker vi med: Morten Kolseth

31.03.2020

- Vi skal sørge for at folk får rikelig med is på 17. mai selv om feiringen blir litt annerledes i år, lover Morten Kolseth.

_________________________________________________
Navn:             Morten Kolseth
Tittel:             Administrerende direktør
Bedrift:          Isbjørn Is Holding AS
Omsetning:   260 millioner kroner
Ansatte:         Totalt 368 i Isbjørn Is og Isbilen (211 årsverk)
Kjernevirksomhet: Produksjon og salg av iskrem
__________________________________________________


Hvordan står det til?
- Hos oss er det heldigvis «business as usual». Produksjonen og salget av is går som normalt, og vi har ingen permitterte. Det har selvsagt vært utfordrende tider for oss også med mye omstilling og innføring av strenge hygienetiltak, men vi har vært godt forberedt og har gode rutiner. Vannkrisen som vi opplevde på Askøy i fjor, har gjort oss godt rustet til å snu oss raskt. Vi har god beredskap for uventede hendelser, og forbereder oss alltid på det verste når slikt skjer.

Hvilke utfordringer har dere støtt på?
- Det mest krevende har vært å få på plass alle tiltak slik at vi ivaretar myndighetenes føringer på alle; fra administrativt ansatte til produksjonsansatte og helt ut til hver enkelt selger på Isbilen som ferdes i hele Norge. Det har vært kommuner som har stengt helt ned, og her har vi opplevd at isbilene ikke har fått lov til å komme på besøk. Heldigvis har vi hatt en god og konstruktiv dialog med de kommunene det gjelder. Vi har stor respekt for de retningslinjer som vedtas, og heldigvis ønsker alle isbilen velkommen tilbake når kommunegrensen åpnes igjen.

Hvilke hygienetiltak har dere innført?
- For produksjon og administrasjon gjelder føringene fra myndighetene. Vi har hjemmekontor, karantene for de som har vært utenfor Norges grenser, videomøter, reiseforbud, skjerpede rutiner omkring varemottak og utlevering, og forskyving av oppstart av skiftene for å begrense møtepunkter i skiftbytte for produksjon. For isbilene opplever har vi god kontroll på egne rutiner med bruk av desinfeksjonsmidler for rengjøring av overflater, engangshansker og sterk oppfordring til bruk av Vipps som betalingsmiddel. I de tilfellene der det er flere kunder rundt bilen, oppfordres det til god avstand selv om det er i frisk luft. Selgerne har møtt en den del spørsmål fra kunder, så vi har laget og sendt ut en FAQ til alle isbilene.

17. mai nærmer seg, og store folkearrangementer avlyses. Hvilke forberedelser gjør dere i forbindelse med nasjonaldagen?
- Ja, vi er spente på hvordan det blir, og vi jobber med ulike scenarioer. 17. mai er jo en viktig dag for oss. Vi har pleid å kjøre ut iskrem til over 50 skoler i Bergensområdet, og vi har rigget oss for det samme i år dersom det blir som tidligere. Trolig vil det vil nok bli annerledes mange steder. Jeg kan i alle fall love at det blir nok is til alle, og vi kommer til å følge situasjonen tett. Is må man jo ha uansett på 17.mai!

Hvordan utfordres du som leder i disse tider?
- Det har naturlig nok vært mye fokus på omstilling i denne perioden. De ansattes trygghet og kundenes sikkerhet på Isbilen er spesielt viktig. For noen av de ansatte har det vært uvant å jobbe hjemmefra og bruke digitale kommunikasjonsverktøy, men det har vi klart å løse sømløst. Samtidig er det viktig å tenke fremover. Markedet vil endres når hverdagen kommer tilbake, så det er både spennende og vanskelig å finne en god balanse mellom kort- og langsiktige tanker for å komme gjennom denne krevende perioden og samtidig legge en plan for fremtidig utvikling. Jeg skal også innrømme at hjemmekontor kombinert med hjemmeundervisning med barna innimellom er en utfordring, men med en pragmatisk tilnærming har det stort sett gått greit.

Er det noe som har overrasket deg positivt i løpet av disse ukene?
- Ja, det er flott å oppleve at vi er et selskap med stor omstillingsevne. Jeg er også imponert når jeg ser på de krafttakene som skjer i hele Norge – og i verden. Dette er en skikkelig dugnad! Jeg har fått utfordret meg som leder, men jeg har stor respekt for alle de som opplever hverdagen som veldig usikker, og som opererer i bransjer som er mer utsatt enn vår.