Beredskapskontoret til Tide er flittig i bruk i disse dager.
Beredskapskontoret til Tide er flittig i bruk i disse dager.

I dag snakker vi med: Roger Harkestad

18.03.2020

- Det er krevende når korona-fraværet gjør at vi må ha inn nær 200 nye personer hver dag. Men de ansatte strekker seg veldig langt og føler på en stolthet i å klare å holde hjulene i gang, forteller Roger Harkestad.

________________________________________________

Navn:               Roger Harkestad
Tittel:               Konsernsjef. Leder i Ressursgruppe Transport i Bergen Næringsråd
Bedrift:            Tide AS
Omsetning:   4,2 milliarder kr
Ansatte:       5000
Kjernevirksomhet:   Reiselivs- og kollektivtransport i Norge og Danmark. De betjener de fleste bussrutene i Vestland fylke.
___________________________________________________

Hvordan står det til?
Det er ganske heftig å få hjulene til å gå rundt i øyeblikket og gi publikum et godt kollektivtilbud. Vi har en beredskapsgruppe på 14 personer som jobber omtrent døgnet rundt. Når korona-fraværet gjør at vi må ha inn nær 200 nye personer hver dag, skjønner alle at nå går det på høygir.
Vi må endre på våre bemanningsplaner fra time til time. Samtidig som vi skal opprettholde et tilbud til publikum, får vi stadig økende antall sykmeldte i egen organisasjon. Dersom dette varer over tid, kommer det til å bli problematisk for hele regionen.

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i?
Vi merker at de ansatte strekker seg veldig langt og at de føler på en stolthet i å klare å holde hjulene i gang. Det er stor stå-på-vilje hos folk, og vi må finne en balanse mellom hvor lenge den enkelte kan stå i jobb og hvor lenge unntakstilstanden med korona vil vare. I tillegg lever de med presset om at de selv kan bli syke.
Vi har måtte permittere sjåfører i kommersielle ruter som turbuss og kystbuss, men samtidig har vi måttet ta inn igjen folk derfra for å få bussrutene til å fungere.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
Det er krevende når du kontinuerlig skal måtte lede både med hjerte og hjerne samtidig. Vi kommer i en skvis-situasjon der vi skal ta oss av medarbeiderne i en vanskelig tid, vi skal utføre vårt samfunnsoppdrag for fylkeskommunene og vi skal ha selskapets ve og vel i tankene. I tillegg skal vi alle være «rektor» hjemme og sørge for våre barn.
Samtidig opplever jeg i sterk grad at teamet vårt blir ekstra fokusert i disse dager og «stenger hverdagen ute» for å få alle hjulene til å gå rundt. Jeg føler at det går bra og er veldig stolt av hva organisasjonen klarer å gjennomføre på kort tid. Her står vaskere, sjåfører, verkstedspersonell og kontoransatt på døgnet rundt.

Hva mener du om myndighetenes ulike tiltak?
Det var veldig bra at regjeringen kom med en pakke om at alle får lønn i permisjonstiden, slik at den enkelte i første omgang kan slippe å tenke på at dette rammer en selv også økonomisk.
På litt lengre sikt er det viktig at staten garanterer for at det blir et kollektivtilbud. Fylkene taper mye penger nå, og jo lengre dette varer, jo flere tiltak vil det være behov for. Det verste som kan skje er at det offentlige struper tilbudene fremover. Så langt har Vestland fylke gjort dette på en forbilledlig måte.
Og vi er selvsagt bekymret for fremtiden til turbilnæringen. Den er like utsatt som øvrige reiselivsvirksomhet.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
Det er utfordrende at ulike kommuner igangsetter ulike tiltak. Våre kollektivruter går over flere kommuner, og her ser vi at det er for mange beslutningstakere, der alle tenker på seg og sin kommune. Det bør bli slutt på kommunale særkrav.

Klarer dere å koble av og ta dere inn igjen?
Akkurat nå er det ikke rom for avkopling. Vi vet ikke hva som skjer, og planlegger én til to dager fram i tid, og da må man stå på fortløpende. Vi må få det til å fungere time for time, og dette er ikke en bransje som kan drive med hjemmekontor.

Hva har du lært så langt av Korona-epidemien?
Den viktigste observasjonen så langt er at det finnes utrolig mye ressurser i egen organisasjon når kravene stiger på kort tid. Der overrasker vi hverandre positivt.
I løpet av torsdag i forrige uke ble alt vi kjenner til i vår verden snudd opp ned på en dag, og slik har det vært siden. Det er imponerende å se hva som bor i organisasjonen vår.

Roger  Harkestad
Roger Harkestad
Ressursgruppeleder