Havforskingsdirektør Sissel Rogne.
Havforskingsdirektør Sissel Rogne.

Kaller skipene hjem til Bergen

26.03.2020

- Det går utmerket an å drive Havforskningsinstituttet uten mange og lange møter! Jeg kan love forandringer for alltid på dette området, sier Sissel Rogne.

___________________________________________________________

Navn:                          Sissel Rogne
Tittel:                         Havforskningsdirektør
Organisasjon:          Havforskningsinstituttet
Omsetning:              1,6 milliarder kr
Ansatte:                   1070 ansatte
Kjernevirksomhet:  En av Europas største marine forskningsinstitusjoner, som gir kunnskapsbaserte råd om forvaltning for bærekraftige hav- og kystområder.
____________________________________________________________

Hvordan står det til?
- Etter forholdene bra! Jeg sitter her nokså alene i tiende etasje på Nordnes. Vi sprer oss, bruker hjemmekontor, «Teams» og fleksitid. Der det er mulig, prøver vi å holde driften i gang som normalt. Hovedutfordringen er å opprettholde det viktigste innen tokt og feltarbeid. Vi har dyr og fisk i våre laboratorier. De skal fôres, men de skal også sikres god velferd. Effektive kriseplaner og vaktordninger gir oss god kontroll på dette. Vi er mer sårbare på forskningsstasjonene i Matre og Austevoll. Forsyningen av ferskvann og sjøvann er et svært kritisk punkt. Her er vi også avhengig av lokal infrastruktur og kompetanse på relativt små steder.

Havforskningsinstituttet driver en flåte av fem havgående fartøyer. Nå prioriterer vi samfunnskritiske tokt som samler data til kvoteråd. Disse har stor betydning for fiskeriet og samarbeid med andre nasjoner. Samtidig har vi «Dr. Fridtjof Nansen» på vei hjem fra den afrikanske vestkysten. Planlagte tokt med isbryteren «Kronprins Haakon» er også avlyst, og begge skipene ankommer Bergen om kort tid. Ingen er registrert syke om bord, men vi vil ha våre mannskaper hjem.

Hvordan opplever de ansatte i bedriften situasjonen vi nå står i?
- De bidrar gjennom kreativitet og dugnadsånd til at vi opprettholder driften, og det er jeg veldig glad for. I disse tider drar vi nytte av at vi er en praktisk rettet organisasjon. Kaffemøter med de tillitsvalgte og daglige ledermøter er veldig nyttig. Laboratoriene og forskningsskipene får ekstra oppmerksomhet, men fra hjemmekontorene skrives det rapporter og søknader. Business as usual, der det er mulig.

Hvordan utfordres du som leder i disse dager?
- Mange ledere går der støynivået er høyest. Jeg gjør ikke det. Jeg prioriterer det jeg mener er aller viktigst, og det betyr at jeg også tar noen upopulære avgjørelser. En leder må være fleksibel, men konsistens og forutsigbarhet er helt nødvendig. Så gjør man kanskje noen feil, men beslutninger må fattes.

Hva synes du om myndighetenes ulike tiltak?
- Jeg har ikke noen sterke meninger om det. Men jeg er glad for at fylkeskommunene ser ut til å få et forsterket ansvar for koordinering av kommunene. Havforskningsinstituttet er en nasjonal organisasjon, med hovedkontor i Bergen og stor aktivitet spredt andre steder. Vi har røktere og andre ansatte som flere ganger daglig må passere kommunegrenser, og dette må løses på en effektiv måte. Mannskapsskifte på fartøyene våre er av samme grunn blitt vanskeligere. Jeg er glad for at justisminister Monica Mæland eksplisitt har tatt dette opp. Der har du en god statskvinne.

Hva synes du er det aller mest problematiske med Korona-epidemien?
- Den er så altomfattende og usikkerheten er så stor. Vi aner ennå ikke ringvirkningene på lengre sikt.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?
- Det går utmerket an å drive Havforskningsinstituttet uten mange og lange møter! Her er det mye positiv læring å hente. Jeg kan love at vi blir forandret på dette området for alltid.

Hvordan kobler du av?
- Jeg er veldig glad i å lage mat, og nå bruker jeg litt mer tid på det. I disse dager må jeg være nær skjermer og telefoner, så det blir dessverre litt mindre trening og turer ut i naturen. Men min mann og jeg ser en ny film hver kveld, det er fin avslapping.

Når alt dette er over; hva tror du blir det viktigste Korona-epidemien lærte deg?
- Den lærte meg definitivt å jobbe annerledes. Og å sette enda mer pris på det som virkelig betyr noe i livet.