Knut Herman Gjøvaag er konsernsjef og eier i Frydenbø Group.
Knut Herman Gjøvaag er konsernsjef og eier i Frydenbø Group.

I dag snakker vi med: Knut Herman Gjøvaag

29.04.2020

- Jeg tror koronakrisen vil akselerere det grønne skiftet. Vi jobber med å utvikle både hybride og elektriske løsninger for å tilpasse oss fremtiden, sier Knut Herman Gjøvaag.

________________________________________
Navn:                 Knut Herman Gjøvaag
Tittel:                  Konsernsjef og eier
Selskap:             Frydenbø Group
Antall ansatte:     540
Omsetning:          2,9 milliarder kroner (2018)
Kjernevirksomhet: Frydenbø Group har fem delkonsern: Bil, Marine, Eiendom, Maritim Industri og NXT (investerings- og utviklingsselskap etabl. 2019).
_________________________________________


Hvordan er situasjonen i Frydenbø Group akkurat nå?
- Det er utfordrende, men det kunne vært verre når vi ser hvordan krisen påvirker totalmarkedene. Det er fortsatt etterspørsel etter produktene og tjenestene våre, selv om marginer er presset og vi må tilrettelegge kundereisen på en ny måte. Vi har cirka 120 permitterte av totalt 540 ansatte. Med over tredve selskaper i mange bransjer er det stor variasjon. Innen Industri ble vår største leverandør i Italia rammet. Noen store rammeavtalekunder har dessuten satt full stopp på arbeidet. Bilfabrikker, båtfabrikker og motorfabrikker har vært stengt, noe som har forsinket leveringstiden. Men det aller viktigste for oss er at deletilgangen til verkstedene våre faktisk har vært upåvirket i hele perioden.

Hva med arbeidsplassene som har kundesalg?
- Vi har holdt åpent hele tiden og forsøkt å unngå permitteringer i kundefront så langt det lar seg gjøre for å sikre fremtidig omsetning. Smittevernstiltak ble satt i gang svært raskt både for ansatte og kunder, og kundene våre har hele veien fått informasjon om hvordan vi opprettholder ansvarlig drift i selskapene. Vi har faktisk lavere sykefravær nå enn før koronapandemien. Og ikke minst, vi har ikke hatt smitte på noen av arbeidsplassene våre. De respektive lederne og alle våre ansatte viser en fantastisk dugnadsånd, både i form av operativ drift og innspill til hvordan ting kan gjøres annerledes og bedre.

Har dere benyttet krisepakkene?
- Vi har søkt støtte under kompensasjonsordningen for fire av bedriftene våre som følge av omsetningsnedgang. Låneordningen har vi ikke benyttet da vi her faller litt mellom to stoler som konsern kontra enkeltselskaper. Jeg må for øvrig berømme regjeringen med Erna i spissen for tett og god oppfølging.

Hva er den viktigste jobben myndighetene kan gjøre fremover?
- Det må benyttes betydelige midler for å stimulere økonomien og få hjulene raskt i gang igjen. Norge har økonomiske muskler til dette. Jo flere som er i arbeid og jo flere bedrifter vi får opp igjen, jo flere er det som kan betale inn skatter og avgifter som bidrar til å fylle opp igjen det vi bruker fra Oljefondet nå.

Hvordan har det vært å være leder i denne tiden?
- De første dagene var ganske uvirkelig. Kroppen gikk i forsvarsposisjon på en måte jeg jobbmessig aldri har opplevd før. Det å våkne grytidlig hver morgen og tenke på at du har ansvar for 540 ansatte og deres familier var ubehagelig. Men samtidig er det i denne type faser man virkelig kan stå frem som tydelig og synlig leder, noe jeg har prioritert gjennom tilstedeværelse og involvering. Jeg verdsetter dialogen med mine ledere; det å diskutere utfordringene, finne gode konkrete løsninger og handle raskt. Vi kjørte daglige Teams-møter i utvidet konsernfora i flere uker, men har nå trappet ned til et par ganger i uken.

Hva tror du om fremtiden?
- Jeg tror vi vil komme ut som et annerledes samfunn og Frydenbø må tilpasse seg en ny hverdag. Vi tror at det grønne skiftet vil skyte ytterligere fart og vi øker fokuset på dette. Et eksempel er hybride løsninger innen skipsmotorer der vi nettopp vant en kontrakt. Innen fritidsbåt jobber vi med elektrisk utenbordsmotor sammen med Evoy i Florø. Bildelingstjenesten iMove merker også økt etterspørsel og oppmerksomhet. Dette bare som enkelteksempler, så selv om det ser tungt og vanskelig ut i det korte bildet ser vi fremover. Entusiasme har vært vår drivkraft i over 100 år og vi planlegger nå for de neste 100!