Simona Petroncini er daglig leder i Solbære AS
Simona Petroncini er daglig leder i Solbære AS

I dag snakker vi med: Simona Petroncini

06.05.2020

- Det satses alt for lite på sol i Norge, og koronapandemien har satt alt på vent. Regjeringen snakker om fornybar satsing og fronter vind, vannkraft og CO2-fangst, men på sol er det grønne skiftet bare tomme løfter, mener Simona Petroncini i Solbære AS. 

________________________________________________________
Navn:                     Simona Petroncini
Tittel:                     Daglig leder
Bedrift:                  Solbære AS 
Omsetning:          3,5 mil
Ansatte:                3 ansatte
Kjernevirksomhet:  Solcelleanlegg til bedrifter og private
_________________________________________________________


For fire år siden ble selskapet Solbære AS etablert i Bergen. Solbære står for Solar Bærekraftig Energi, der forretningsmodellen er totalleveranse av solcelleanlegg. Det innebærer prosjektering, installasjon og service av solcelleanlegg, solcelletak og solcellefasader. Målet er å være en del av den fornybare omstillingen i Norge, og med en klar oppfordring til kundene om å «bli med på det grønne skiftet!».

Bratt start
- Det har vært en bratt start å få i gang solcelleanlegg i Norge, og det har tatt tid å innarbeide seg. De siste årene har interessen økt betydelig, og 2019 var et veldig bra år. Vi har derfor levert ulike typer av solcelleanlegg til bedrifter og private, både integreret i tak, fasade og andre type anlegg. Siste året kom vi opp i en omsetning på 3,5 mill kr. Men, vi har kapasitet for betydelig mer.

Bergen Næringsråd har sett nærmere på tallene. Forskere og aktører i markedet sier alle at markedet i Norge er stort, og på sikt bør solkraft gi mange grønne arbeidsplasser. I en artikkel i Tekna tidligere i år ble det sagt at solkraft kan tidoble seg i Norge i løpet av 20 år. Der fremheves det også at solenergi er en lite risikofylt investering som tilbakebetaler seg på 14 år og kan levere strøm i ca 40 år. Der vises det også til at USA har ca 250.000 arbeidsplasser på sol, og at Norge har alt som skal til for å skape miljøvennlige, lokale arbeidsplasser innen sol.


Korona satte det meste på vent….
- Vi kom godt i gang nå i 2020, men så kom koronapandemien. Da ble alt satt på vent. Investeringer som var avtalt og skulle vært i gang, er blitt satt på hold i de fleste bedrifter. Bedriftene ønsker ikke å gjøre investeringer i solceller slik situasjonen er akkurat nå, og det er dessverre ingen investeringsstøtte.

De fleste av våre planlagte leveranser i 2020 var til private bedrifter, men også en del i bedriftsmarkedet. Usikkerheten i markedet som følger av korona medfører utsettelser på ubestemt tid. Det har vi stor forståelse for, selv om for oss betyr det at vi ikke kommer i gang med leveranser. Vi kan fortsatt prosjektere og levere tilbud, men kommer oss ikke ut i viktige inntektsgivende tiltak.

Er det like vanskelig i det private markedet?
- Der er situasjonen noe bedre, men samtidig ser vi at det også der avhenger av hvilken bransje folk jobber i. Hvis man er permittert eller jobben er usikker, opplever vi det samme her.
Og dessverre er Enovastøtten til private er i dag bare symbolsk og gir ikke nok stimulans til å få i gang nye tiltak. I fjor høst sa også Enova at de ville redusere støtten til private, men denne er nå forlenget til 1. juli. Men den offentlige støtten er i dag bare ca. 10 %, og maks kr 28.750 for et privat anlegg. Det gir for liten stimulans for de fleste private til å satse på sol.

For lite trykk på sol i det grønne skiftet
Myndighetene ønsker å gjennomføre det grønne skiftet, men foreløpig ser det ut som tomt prat når det gjelder sol. Vi ser i alle sammenhenger at myndighetene fremhever vind, CO2-fangst og vannkraft som våre grønne energikilder, men de glemmer solceller. Hvorfor blir det slik? spør jeg, når solcelleinvestering viser seg å skape nye grønne arbeidsplasser, null inngrep i naturen og ren energi?

Må du legge ned gründervirksomheten din?
-Jeg har absolutt ikke gitt opp, men det er en tøff periode akkurat nå slik det er for de fleste. Samtidig er det svært lærerikt. Vi jobber hardt for å takle situasjonen og vi setter stor pris på at vi har et positivt team, gode kunder og samarbeidspartnere. Men jeg må innrømme at vi ble frustrerte når vi ser at solceller blir glemt i fornybar satsing av myndighetene.