Fra venstre: Lorentz Sveen (Bergen UP), Stine Sofie Grindheim (Young Finance), Jogeir Romarheim (Ung Eiendom Vest) og Helene Lund (Young Fish Vest).
Fra venstre: Lorentz Sveen (Bergen UP), Stine Sofie Grindheim (Young Finance), Jogeir Romarheim (Ung Eiendom Vest) og Helene Lund (Young Fish Vest).

I dag snakker vi med de unge i næringslivet

18.06.2020

Lederne for de unge nettverkene i næringslivet forteller om utfordringer med å jobbe hjemmefra, den nye arbeidshverdagen og fremtidsutsiktene.

Bergen har en rekke nettverk for unge profesjonelle arbeidstakere. De arrangerer nettverksmøter og faglige samlinger gjennom hele året for sine medlemmer. De største er Bergen UP - Bergen Næringsråds nettverk for profesjonelle, YoungFish, YoungFinance, YoungShip og Ung Eiendom.

I forbindelse med koronasituasjonen gjennomførte nettverkene en felles kartlegging blant sine medlemmer. Her er noen av resultatene:
• 91 % av medlemmene har samme stilling i dag som før 15. mars
• 16 % er usikre på jobbsituasjonen sin
• 73 % savner fysiske møter og/eller møter i faglige nettverk
• 25 % sier de til en viss grad har følt seg nedtrykt


Hvordan opplever lederne av nettverkene situasjonen for sine medlemmer?

Lorentz Sveen Tvedt (30), Senioradvokat i Harris og leder av Bergen UP
- Våre medlemmer, unge og ofte nyutdannede, er utsatt i nedgangstider. I tider med nedbemanning og permitteringer går det ofte på ansiennitet og da havner mange i kategorien «sist inn – først ut».

- Det er derfor gledelig å se at resultatet fra undersøkelsen viser at de unge er relevante og attraktive også i nedgangstider, og at de i mindre grad er berørt av permitteringer og nedbemanning. De unge er tilpasningsdyktig og setter seg raskt inn i nye digitale verktøy som er blitt enda viktigere i disse dager.

- Perioden vi er inne i har vist at vi må tenke nytt rundt det vi tenker på som en normalsituasjon i arbeidslivet. Måten vi arbeider på og hvordan våre tjenester leveres har hatt en rivende utvikling de siste månedene. Min oppfatning er at de unge i arbeidslivet har hatt en viktig rolle i denne utviklingen!

- Jeg tror digitale flater har reddet jobben til mange unge. Det hadde vært svært krevende for de unge hvis ikke bedriftene greide å omstille seg så raskt til å bruke hjemmekontor og videomøter. Den gjennomgående tonen er at hjemmekontor ikke påvirker produktiviteten. Jeg tror tilliten til at vi gjør jobben vår selv om vi ikke er på kontoret har endret seg.

Stine Sofie Grindheim (31), daglig leder i Dealflow og leder av Young Finance
- Undersøkelsen viser at de fleste unge i bransjen ikke er bekymret for jobbsituasjonen. Mange av våre medlemmer er fremoverlente og viktige for bedriften de jobber for.

- Vi er vant til høyt tempo og savner møteplasser, så vi skal sørge for å lage mindre arrangementer som overholder smittevernreglene fremover.

- Veldig mange i vår bransje sitter fortsatt på hjemmekontor og kommer til å fortsette med det lenge. Vi drives ofte av å jobbe med andre, så jeg var ikke så overrasket over at undersøkelsen viser at en del synes det er trist å jobbe alene i denne tiden. Mange unge bor også alene og er vant til å være sosial. Vi må ta på alvor at det ikke bare er økonomiske konsekvenser. Vi må huske å ta vare på hverandre.


Helene Lund (31), Senior Sales Manager i Ocean Quality og leder av Young Fish Vest
- Vår bransje jobber med matproduksjon og er derfor betegnet som samfunnskritisk. Dette mener jeg er en betryggende faktor og en av hovedårsakene til at ikke så mange av medlemmene våre er berørte av nedbemanning. Etterspørselen etter sjømat er absolutt tilstede, men siden man ikke går like mye ut og spiser som før så selges det mer til person- eller husholdningssegmentet.

- Å sitte på hjemmekontor er absolutt ikke optimalt da vi jobber i en operasjonell bransje som i stor grad krever interaksjoner og tilstedeværelse. I produksjon ville det vært store konsekvenser om utbrudd skulle skje, så her ser vi at selskapene har delt opp i mindre skift som jobber sammen for å ivareta smittevern og smitteomfang.

- Min oppfatning er at hjemmekontor tærer på motivasjon og effektivitet for alle. Jeg er ikke overrasket at 25 prosent av respondentene i undersøkelsen sier de føler seg nedtrykt av situasjonen. Mangel på fysiske møter er verst for de yngste og de som ikke er etablert med samboer eller familie.

Jogeir Romarheim (30), prosjektutvikler i Bonava og leder for Ung Eiendom Vest
- Det var en liten tendens til panikk i starten av krisen da forventningene til nyboligmarkedet var dystre. Kutt i lånerenten har derimot gitt positive utslag. Nå er det tegn til normalisering.

- På kort sikt går det bra i bygg- og anleggsbransjen, men det er fortsatt usikkert hvordan koronasmitten utvikler seg og hvilke konsekvenser det vil gi for nye byggeprosjekter. Dessverre har mange unge deltidsarbeidere mistet jobben som følge av noe lavere aktivitet.

- Fremtidsutsiktene for ung kompetanse i eiendomsbransjen er spennende. Det er en megatrend med urbanisering og sentralisering og det skjer mye i byen vår. Byutvikling har blitt mer komplekst og det er et fundamentalt behov for unge som har stor endringskapasitet.