Hallvard Aarø er partner og leder av PwC region Vest.
Hallvard Aarø er partner og leder av PwC region Vest.

I dag snakker vi med: Hallvard Aarø

15.06.2020

- Paradoksalt nok har Korona-pandemien medført at vi har kommet enda nærmere hverandre, både med kunder og kollegaer. Svært mange har i de siste månedene åpnet hjemmene sine, vist sin sårbarhet, blitt mer personlige og bydd mer på seg selv, sier Hallvard Aarø, regionsleder i PwC på Vestlandet.

_______________________________________________________
Navn:                 Hallvard Aarø
Tittel:                Partner og leder av PwC region vest
Omsetning:     Ca 3 mrd i Norge
Organisasjon: PwC er blant verdens ledende revisjons- og rådgivningsselskap med rundt 300.000 ansatte
                             i 158 land.

Ansatte:           Ca 2000 i Norge, hvorav ca 350 i region vest
Kjernevirksomhet: Revisjons-, rådgivnings-, regnskaps- og advokattjenester
_________________________________________________________

Flere antok at konsulenttjenester var noe av det første som ville bli skadelidende av korona-krisen. Hvordan ble bransjen og dere egentlig rammet?
- Vi gikk i lockdown 12.mars og fryktet som mange andre at dette ville treffe oss hardt, spesielt rådgivningsdelen av vår virksomhet. Her jobber vi med en større andel korte kontrakter og er avhengig av kontinuerlig nysalg. Heldigvis hadde vi en solid ordrereserve å tære på, men i likhet med resten av bransjen har også vi sett at det i denne perioden har kommet inn færre nye leads og oppdrag enn på samme tid i fjor.

- I regionen jeg leder har vi 350 ansatte – revisorer, regnskapsførere, advokater og konsulenter. Vår revisjons- og regnskapsvirksomhet er i krisetider mer beskyttet enn vår øvrige virksomhet, men risikoen for å ikke få betalt for våre tjenester er økende. Totalt sett vil jeg si at vi har greid oss relativt bra i region vest, og det samme gjelder på nasjonalt nivå.

- I krisetider er det mange beslutninger som må tas. Her har PwC sine verdier fungert som et godt kompass. Da vi gikk i lockdown i mars måned var det liv og helse og ivaretakelse av våre ansatte som stod øverst på vår agenda i nasjonal ledergruppe. Videre har vi hatt som mål å sysselsette alle, å unngå permitteringer. Det har vi klart å levere på. Ingen i PwC i Norge er til nå blitt permittert, det er jeg utrolig stolt av. Det er også gledelig å nevne at til høsten begynner 166 nye kollegaer i PwC, hvor alle kommer rett fra universitet og høyskoler. Studentene har nok som oss følt på en usikkerhet knyttet til høstens oppstart, og jeg er veldig glad for at vi nå ser at vi kan stå ved våre forpliktelser. Selv om det fortsatt hefter en betydelig usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået til høsten, registrerer vi i takt med gjenåpningen av Norge en markant økning i nye forespørsler, og vi ser at flere prosjekter som ble satt på hold i mars og april nå igangsettes. Jeg er nøkternt optimistisk, og håper på en spennende og hektisk høst.

PwC er et globalt selskap, hvordan har koronakrisen rammet PwC som konsern?
- PwC opererer i 158 land og har ca 300 000 ansatte. Et sterkt globalt nettverk har vært nyttig i denne krisen. Vi lærer av hverandre, på tvers av land, og erfaringsbanken fylles fortløpende. En utfordring lå likevel og lurte når vi gikk fra kontorlandskap til hjemmekontor, tenk 300 000 hjemmekontor globalt. Ville samhandling, koordinering, møter etc fungere, var det store spørsmålet. Det har vist seg å gå smertefritt. Vår globale investering i digitale løsninger har definitivt betalt seg. Selv når vi har våre allmøter på Meet, med alle pålogget, er det ingen ”hang-ups”.
- Gjennom å være et stort globalt selskap, der vi lærer av erfaringer fra land som ble rammet av krisen før oss, så har det gjort oss robuste og i stand til å være en god sparringspartner for våre kunder med hensyn til smitteverntiltak og det å opprettholde drift i en ytterst krevende periode.

Å lede i kriser er for mange en ny og ukjent rolle. Hvilke tilpasninger har du tatt i ditt lederskap under korona-pandemien?
- Jeg er inne i mitt første år som leder for region vest i PwC. Så langt har det vært ufattelig lærerikt, og koronakrisen har nok bidratt til å sette ytterligere fart på denne læringen. I mitt lederteam har vi raskt etablert et sterkt samhold. Vi har gjennom hyppige ledermøter «bygget laget». Korona har vært en felles ytre fiende som har forsterket behovet for felles innsats, sette tydelige prioriteringer og å være tett på. Jeg har i denne fasen vært aktiv med videoblogging, og ”invitert” gode kollegaer hjem der jeg bevisst har senket den formelle tonen og bydd på meg selv. Jeg har stilt i mørk dressjakke, hvit skjorte, slips og bokser, forteller Hallvard med et lunt smil. Målet er å skape entusiasme, ta brodd på alvoret, men fortsatt være seriøs, løsningsorientert og ambisiøs. 

- I PwC har vi et mangfold og alle skal ivaretas. Det har vært viktig i mitt lederskap å se alle ansattes unike behov. Det er stor grad av ulikhet i blant annet hjemmesituasjon, vi har unge single som bor i en kjellerleilighet, vi har småbarnsforeldre med det ansvar som medfører når barnehage og skole er stengt, og vi har seniorer som har sine bekymringer for eldre foreldre. Alle skal bli sett, og fulgt opp på utfra sin kontekst. Dette har styrket mitt og vårt lederskap.

- Vi har stor tro på selvstendighet for våre ansatte. Vi har en tillitsbasert ledelsesfilosofi, og vi tror på at mennesker yter bedre når de får frihet til å utføre sitt arbeid på sin måte. Med sine styrker og ferdigheter, sitt fingeravtrykk. Dette har vist seg veldig verdifullt, spesielt nå i Koronatiden. Jeg er mektig imponert over mine kolleger, gitt alle de overnevnte utfordringene hver og èn har stått i. Våre ansatte har virkelig stått frem, tatt ansvar og funnet nye kreative veier for å levere kvalitet til våre kunder. Det har også vært inspirerende for meg å se den norske dugnadsånden, i tillegg er det motiverende å se hvor godt myndigheter har samarbeidet til tross for motsetninger politisk. - Vi er et verdibasert selskap med verdibasert ledelse. Fortløpende har verdisettet vårt Act with Integrity, Make a Difference, Care, Work Together, og Reimagine the Possible har vært en god rettesnor ved beslutninger og veivalg.

Hva tror du blir det 3-4 viktigste endringene i den ”nye normalen”?
- Jeg vil ikke bli overrasket om reisevirksomheten i næringslivet vil gå ned. Der ser jeg en stor opptur. Miljø er en viktig faktor, effektivitet en annen. Unødig reisetid kan brukes til andre mer verdiskapende aktiviter som for eksempel samvær med familie. For oss i PwC vil ikke redusert reisevirksomhet gå utover våre leveranser, kanskje tvert imot. Som globalt selskap vil vi forsterke bruken av hele vårt nettverk av eksperter i å levere tjenester lokalt. Vi kaller det Glokalt. En ekspert i New York kan bidra til en lokal leveranse i Måløy. Dette er enklere nå grunnet den økte digitale kompetansen som er bygget opp disse månedene. Vi har utviklet en digital APP som er tilgjengelig for alle som har en mobiltelefon, helt gratis! Gå inn på app-store og søk etter «Digital Fitness Assessment». Gjennom appen får man skreddersydd sitt eget digitale opplæringsprogram, bestående av korte videosnutter og artikler. Alt helt gratis. Prøv det da vel, sier Hallvard.

- Mange har snakket om det grønne skiftet i lang tid. Nå er det signalisert milliarder til prosjekter som vil sette fart på omstilling i samfunnet. Dette kan bli starten på en ny reise, en energirevolusjon.

- Våre gode erfaringer med bruk av hjemmekontor vil fortsette i den ”nye normalen”. For oss fremover er det aktiviteten som skal være styrende for hvor man sitter. Her i Sandviken sitter alle i åpent landskap, og vi bruker samhandlingsrom/ møterom ved behov. Nå blir fasilitetsmenyen utvidet til å inkludere hjemmekontor også. Jeg tror hjemmekontor vil medføre en reduksjon i sykefravær. Tidligere gikk man på jobb selv om man var litt ”snufsete”, fremover vil hjemmekontor være en lavere terskel for å benytte og det til felles beste. Effektivitet og produktivitet vet vi ikke forringes.