Hanne Pedersen er leder av ressursgruppe Student.
Hanne Pedersen er leder av ressursgruppe Student.

I dag snakker vi med Hanne Pedersen

23.06.2020

- Arbeidsgivere må gi litt «slækk» til nyutdannede fremover. Mange av oss vil få hull i CV'en fordi deltidsjobber, sommerjobber og traineestillinger har forsvunnet over natten. I verste fall kan vi få en tapt generasjon.

_______________________________________________
Navn:                 Hanne Pedersen
Tittel:                 Leder ressursgruppe student 
Organisasjon:  Springbrettet 
Frivillige medlemmer: 40
Kjernevirksomhet:   Bindeledd mellom studenter og næringsliv i Bergen
_______________________________________________

- Jeg synes studentene har vært gode bidragsytere til fellesskapet under pandemien. Det har vært lite klaging selv om man kanskje kan føle at studentene har vært litt "glemt", sier Pedersen.

En del eksperter har sagt at unge vil bli blant de mest skadelidende av pandemien. Hvordan har det gått med studentene så langt?

- Mange studenter syntes nok det har vært en veldig krevende tid. Studier fra før Korona har vist at studenter er spesielt utsatt for ensomhet og depresjon og det vil gjerne forsterkes nå. Mange har ikke sett studievennene sine siden mars og har gjerne blitt permittert eller sagt opp i deltidsjobbene sine.
- Samtidig har noen studenter prestert bedre på studiene sine, og trives med hjemmeskole. Noen studieretninger vil nok også oppleve at jobbmulighetene har blitt enda bedre.

Hanne Pedersen har i 1,5 år vært leder for den nyopprettede ressursgruppen for studenter i Bergen Næringsråd. Sammen med studenter i andre sentrale organisasjoner ved studiesteder i Bergen har hun ledet ressursgruppens initiativ for å få økt trykk på sommerjobber og traineestillinger. Det er et initiativ som nå er snudd på hodet.

- Ikke bare er det svært få sommerjobber, men mange har også mistet sommerjobben sin, og dermed viktig erfaring. Det vil også påvirke økonomien deres videre for neste studieår, da mange studenter belager seg på sommerjobben som inntektskilde for resten av studieåret. Selv om også studentene har fått en "krisepakke" fra lånekassen er ikke dette nok til å dekke tapet av inntekt for en hel sommer. Det er ikke veldig lett som nyutdannet i dag å få seg jobb, og mange er rett og slett rådville hva gjelder fast jobb.

Bergen kommune er en av arbeidsgiverne som har vært offensive den siste tiden og har tilbudt 5 traineestillinger til nyutdannede. Også BIR har den siste måneden utlyst en traineestilling. Trainee Vest ligger an til rundt 30 traineestillinger som tidligere år, men det er fortsatt rom for flere.

- Det faktum at det i år er så mange stillinger i Trainee Vest er helt fantastisk, og spesielt viktig for de som er nyutdannede og som har måttet endre på planene i siste liten. Jeg har også anbefalt flere studievenner å søke på stillingene, da dette er en fantastisk mulighet!

Hva tror du om studentenes framtidsutsikter på jobbmarkedet?

- Framtidsutsiktene til studentene vil nok på lang sikt bedre seg betraktelig. Studenter er jo gjerne omstillingsdyktige, og de aller fleste er vant med en digital hverdag. I den typen krise vi er i nå har det krevd, og vil kreves, en større digital omstilling, og her tror jeg studentene kan være med å dra lasset. Jeg tror at etterdønningene av Korona vil preges av flere og bedre digitale løsninger, og også større mulighet for hjemmekontor. Dette igjen betyr jo at man ikke nødvendigvis trenger å bo i nærheten eller i samme by som kontoret man jobber på, og jobbmulighetene for ferdigutdannede bedres da betraktelig.

Pedersen er nylig avgått styreleder i Springbrettet som blant annet avholder Bergens største karrieredag for å koble studenter med næringsliv.
Når tror du Springbrettet vil kunne fylle Grieghallen igjen?

- Jeg tviler litt på at Grieghallen kan fylles allerede i oktober, men man skal ikke legge planene på hylla helt enda. De har allerede begynt å planlegge en litt annerledes Karrieredag, og sett på muligheten for å få til noe over nettet. I forkant av sommeren har de hatt en del intervjuer med ulike personer i næringslivet, nettopp for å spre informasjon om hvilke muligheter som finnes for studentene. De vurderer også muligheten for at noe sånt kan være med på å erstatte den vanlige karrieredagen vi er vant med. Springbrettet har også vært litt i forkant, tidligere i år var de inne på muligheten for en mer nettbasert karrieredag, og at det blir en suksess er jeg ikke i tvil om.