Helge Eidsnes er Lufthavndirektør ved Bergen Lufthavn Flesland.
Helge Eidsnes er Lufthavndirektør ved Bergen Lufthavn Flesland.

I dag snakker vi med: Helge Eidsnes

07.09.2020

Flybransjen har vanskelige tider, og ved Bergen Lufthavn er antall reisende nå kun på om lag 30% av normalen. Flytrafikken vil ta seg opp igjen, men det kan ta 3 til 5 år å komme tilbake til gamle høyder igjen.

____________________________
Navn:        Helge Eidsnes
Stilling:     Lufthavndirektør Bergen Lufthavn Flesland
Bedrift:     Avinor
____________________________

Helge Eidsnes er lufthavndirektør for en terminal med kapasitet til å ta mot 7,5 millioner passasjerer. I år blir nok trafikken trolig ikke mer enn om lag 3 millioner passasjerer mot rekordtallet 6.4 millioner i 2019.
- Det er en veldig underlig situasjon her akkurat nå, spesielt på utlandsterminalen. På innland er vi nå oppe på 50% av vanlig trafikk, mens det på utland kun er 5% av normalen. Og siden vi nå har en ny og stor terminal med god plass blir det ekstra merkbart at det nå er færre passasjerer enn det vi har vært vant med de siste 10 årene.

- Samtidig har vi mer innlandstrafikk enn de fleste andre norske flyplassene siden Widerøe i stor grad har opprettholdt rutene sine. De har både FOT-rutene (ruter som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme og som staten betaler for) som de flyr og de kommersielle rutene. Mens andre har innstilt i stor grad, har de derimot vært mye på vingene i hele Covid-19 perioden, og vi er imponert over flyprogrammet deres under krisen. Widerøe har også satset på Bergen som sin HUB, og det har bidratt til at Bergen lufthavn har opprettholdt et godt innlands flytilbud i hele denne krevende perioden.

2000 har vært permittert på Bergen lufthavn
Alle som driver tjenester ved en flyplass har opplevd store utfordringer som følge av Covid 19. I tillegg til flyselskapene gjelder det oss i Avinor, alle handlerselskap, Securitas, butikker, serveringssteder, bilutleie mm. Totalt er det 3000 som har sin arbeidsplass i tilknytning til lufthavnen, og på det meste var om lag 2000 permittert. Mange kom i jobb igjen før ferien, og vi hadde en gryende optimisme på forsommeren. Nå innstilles imidlertid flere ruter igjen i samsvar med økningen av røde land over hele Europa. Flere nystartede utenlandsruter er innstilt igjen, mens bl.a. Amsterdam og København fortsatt har et godt rutetilbud.

Hvordan jobber dere når rammebetingelsene er så uforutsigbare?
- Vi har redusert kostnadene våre betraktelig og i Avinor har vi også måtte permittere mange ansatte. Vi jobber med å iverksette nye kostnadsnedtrekk på sikt da vi vil få betydelige lavere inntekter i årene som kommer, noe som hele flybransjen jobber med for tiden, forteller Eidsnes.

Kan ta 5 år å komme opp igjen
- Samtidig jobber vi med å få opp igjen trafikken og ha et godt rutetilbud både innlands og utenlands. Vi ser at ruter vi har jobbet hardt for å få, er forsvunnet, og nå kan det bli en kamp med mange andre for å få dem tilbake. Det vil i årene som kommer være en betydelig mindre flyflåte på vingene og kabinfaktoren avgjørende for hvor de flyr hen. Det har gjennom mange år vært jobbet veldig godt i hele regionen gjennom FlyBGO, og dette gav så gode resultater at flere nye ruter nesten etter hvert kom av seg selv. Nå må vi restarte dette arbeidet og samle alle aktørene i regionen for å jobbe sammen for å få opp igjen et godt flytilbud for næringsliv, turisme og våre innbyggere.

Noen mener flytrafikken aldri vil komme opp igjen?
- Det har vært store kriser før, og flytrafikken har kommet tilbake. Det forventer vi vil skje igjen, men vi tror et kan ta inntil 5 år. Og det vil bli endringer i luftfarten, uten at vi nå kan være sikker på hva disse endringene blir.
Vi har fortsatt sterk kjøpekraft her i landet, og vi er et reisende folkeslag som søker varmere strøk og opplevelser. Men vi ser at forretningsreiser er redusert som følge av Covid-19, og dette også kan gi endringer på sikt ved økt bruk av digitale møter.

Utenlandstrafikken er viktig for næringslivet. Hva har vi i vente med tilbud det neste året?
- Det er vanskelig å være konkret på det nå. Dette er blant annet avhengig av hvordan det utvikler seg med røde land rundt om i verden og Europa spesielt. Løses dette opp, tror jeg trafikken vil ta seg opp igjen. Det erfarte vi i sommer. Vinteren er også tradisjonelt en god periode for flyselskapene med mange nordmenn som vil til Syden, men vi tror at det må en vaksine til før vi når gamle høyder.
I regionen vår har vi god tradisjon for å slå våre gode krefter sammen, og det må vi også gjøre nå. Når ting løsner igjen skal vi være helt i front, og det har jeg stor tro på at vi skal klare. Bergen lufthavn har bedre muligheter enn de fleste med sin attraktiv flyplass med gode forbindelser, vår vakre by med rikt kulturliv og gode matopplevelser, god tilgang til fjordene og den store turismen vi normalt har her.

Fly og flyplasser har gode smitteverntiltak
Siste uken er det omtalt at det har vært 23 fly med koronasmitte i Norge, flere fra Flesland?
- Vi har ikke indikasjoner på at noen har blitt smittet under flyreisen eller på lufthavnen. Men når en person tester positivt for Covid-19, og vedkommende de siste ukene har reist med fly, blir det smittesporing inn mot dem som har sittet nærmest på flyet. Det blir i media slått opp som om det har vært smitte på et fly, men dette har vi som sagt ingen indikasjoner på.
- Det er også viktig at folk vet at det er stor luftutskifting på flyene, og derfor er det lov å fylle alle plasser i et fly hvis alle i tillegg bruker munnbind. Også lufthavnene har svært gode rutiner med en rekke tiltak for å unngå smittespredning. Derfor sier også FHI at det er liten fare for smitte på flyene og på lufthavnene.

Det blir også skrevet om at langtidsparkerte fly forfaller og bli ødelagt?
- På Bergen lufthavn har vi hatt 11 langtidsparkerte fly, akkurat nå har vi 7. Disse er konservert og blir tatt meget godt vare på hver eneste dag av teknikere som i henhold til et omfattende vedlikeholdsprogram kjører motorer og systemer regelmessig. Flyene ødelegges ikke, men det vil gå en ukes tid å klargjøre dem til flyving når de skal i gang igjen. Krisen gir sterke utslag for flybransjen, men de kostbare flyene tas godt vare på og med sikkerheten i høysete.

Elektrifisering, er det satt på vent?
- De store selskapene som Airbus og Boeing reduserer kostnadene sine i øyeblikket, og er blitt mer avventende. På den annen side har Airbus fått 1.5 milliarder euro i støtte fra den franske regjering til utviklingen av utslippsfrie fly innen 2035, med bl.a. forskning på brenselceller med hydrogen som energibærer. Og en rekke mindre aktører utvikler mindre elektriske fly med kapasitet fra 20 til 50 passasjerer, og her går arbeidet for fullt med å gjennomføre elektrifisering.

- Bergen lufthavn skal være klar med vår infrastruktur og ladeanlegg når de første elflyene lander på flyplassen. Vi har stor tro på at vi skal ligge helt i tet i denne utviklingen med nærliggende flyplasser både i nord og sør for oss. Det er sterke næringslivskrefter som arbeider for at vi skal få verdens første kommersielle elfly-rute mellom Bergen og Stavanger og Vestland fylkeskommune har sterke miljøambisjoner når de skal lyse ut FOT-rutene. avslutter Eidsnes.