Mads Hjelmeland er adm. direktør i OneSubsea
Mads Hjelmeland er adm. direktør i OneSubsea

I dag snakker vi med Mads Hjelmeland

23.10.2020

Med utspring fra Framo Engineering, har OneSubsea vokst seg fram til å bli en verdensledende aktør innen undervannsteknologi til offshoreindustrien. Selskapet ble hardt rammet av oljeprisfallet og korona, men nå er optimismen tilbake. 

___________________________________________________________________________
Navn:                         Mads Hjelmeland
Tittel:                         Administrerende direktør 
Bedrift:                      OneSubsea
Kjernevirksomhet:   Dyptvannsteknologi og utstyr, hovedsakelig til olje- og gassindustrien
___________________________________________________________________________

OneSubsea (tidligere Framo Engineering AS) ble kjøpt av Schlumberger i 2011 og siden kom amerikanske Cameron inn på eiersiden. Selskapet har vært en del av Schlumberger siden 2016.

Hvordan er situasjonen i din bransje i disse dager?
- Bransjen vår rammes hardt av pandemien og fallet i oljeprisen. Andre kvartal var utfordrende, og vi måtte da midlertid permittere et mindre antall ansatte grunnet stans i offshore feltoppdrag. 2020 sett under ett ser ut til å bli et bra år forholdene tatt i betraktning, og aktiviteten ved produksjonsanlegget vårt på Horsøy har vært høy gjennom året basert på ordrereserve og som resultatet av nylig signerte større kontrakter for havbunnspumpesystemer i Kina og i Mexicogolfen. Alle ansatte er tilbake i arbeid og vi er optimistiske med tanke på markedet fremover i lys av vår sterke teknologiportefølje og behovet for havbunnsprosessering generelt.

Hva kjenner du på som den største utfordringen?
- Det var eksepsjonelt store utfordringer når krisen rammet så plutselig. Slike kriser er det vanskelig å forberede seg på og skaper usikkerhet blant ansatte, kunder og i hele markedet. Fokuset vårt nå og da handler om å følge opp våre ansatte og kunder, samt sikre gode smittevernstiltak slik at vi kan opprettholde produksjonen. Ledergruppen har jobbet med å skape trygghet og håp, selv om situasjonen til tider har vært uviss. Vi har fått til gode rutiner på samhandling og kommunikasjon, som gjør at vi per i dag ikke har noen forsinkelser i våre prosjekter, og det er rett og slett fantastisk levert av våre medarbeidere som har jobbet med uforminsket styrke.

- Vi opererer i mange deler av verden og reiserestriksjoner har vært et stort hinder for vårt personell, men ved hjelp av digitale verktøy har vi likevel greid å jobbe raskere og mer kostnadseffektivt.
I krisetider er det lett for å få tunnelsyn. Vi jobber hele tiden for å få perspektiv på krisen og forsøke å forstå mulige utfall. Ikke en enkel oppgave, kan man si.

Hva tenker du om fremtiden?
- Jeg er forsiktig optimistisk. Optimismen er drevet av at vår teknologi er en del av fremtiden og representerer gode løsninger for å redusere karbonfotavtrykket i olje- og gassbransjen. I tillegg får vi nye kontrakter som sikrer likviditeten og produksjonen. Forsiktighetene skyldes at vi er påvirket av pandemien internasjonalt og at leverandørene i europeiske land ikke får kontroll over smittesituasjonen. Selv om 85 prosent av det vi produserer på Askøy kommer fra Norge så importerer vi hvert år 100 000 deler fra 50 land i verden. Det er derfor kritisk at flyten av leveransene opprettholdes.

Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke regionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?
- Koronakrisen kombinert med oljeprisfallet har vært krevende, men jeg tror bestemt at digital samhandling er kommet for å bli. Allerede i 2007 implementerte vi fjernovervåkning av våre havbunnsprosesseringssystemer i sanntid, og videreutviklingen av dette både innenfor tilstandsovervåkning, men også på digital samhandling i prosjektgjennomføring i store EPC- prosjekter, har et betydelig potensial med tanke på kostnadsreduksjoner og også energieffektivitet.

- Vi har sterke underleverandører i Vestland spesielt, og i Norge generelt, basert på et solid kompetansenivå og årelang erfaring, og jeg tror denne krisen vil styrke vår globale konkurransedyktighet.