Ivar Chelsom Vogt er daglig leder ved Kulturhuset USF.
Ivar Chelsom Vogt er daglig leder ved Kulturhuset USF.

I dag snakker vi med Ivar Vogt

23.10.2020

- Vi er i ferd med å miste viktige bedrifter og viktige ledd i næringskjeden. Ikke minst ser vi at ressurspersoner og unge talenter søker jobber i andre bransjer, forteller Ivar Vogt, leder ved USF Verftet. 

______________________________________________________________
Navn:                      Ivar Chelsom Vogt
Tittel:                      Daglig leder / leder av ressursgruppe Kultur og opplevelser
Bedrift:                    USF Verftet
Kjernevirksomhet:  Kulturhus
______________________________________________________________


Hvordan er ståa i kulturnæringen i disse dager? 
- Etter et halvt år med nedstenging og store restriksjoner er det nå kritisk for mange deler av kulturbransjen. Spesielt de delene av bransjen som lever av å samle folk fysisk på konserter og forestillinger og der man har store produksjoner med mye folk som i filmbransjen.

- Vi er i ferd med å miste viktige bedrifter og viktige ledd i næringskjeden. Ikke minst ser vi at ressurspersoner og unge talenter søker jobber i andre bransjer.

Hva kjenner dere på som den største utfordringen?
- Mangelen på forutsigbarhet. Jeg tror alle forstår at myndighetene har behov for å justere restriksjoner ut i fra smittesituasjon. Dersom de skal fortsette å endre forskriftene for kulturarrangementer noen ganger i måneden fremover også må vi i hvert fall få større forutsigbarhet når det gjelder økonomiske ordninger. Angående kulturbudsjettet, så er det positivt at stimuleringsordningen ifm. Covid-19 foreslås forlenget for første halvår 2021. Problemet er at vi heller ikke, når det ble lagt frem, fikk svar på hvordan denne ordningen skal innrettes. Ordningen skal gjelde fra 1. oktober og stimulere til aktivitet, men det er umulig å sette i gang aktivitet uten å vite hvordan ordningen vil slå ut. Dette viser at det er lite forståelse for hvor mye arbeid som ligger bak alt det som presenteres på scener.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for bransjen, og hvilke nye tiltak ville være viktig i tiden fremover?
- Det gjenstår å se om kompensasjonsordningen for kulturarrangementer faktisk treffer hele næringskjeden og om den er tilstrekkelig for å holde liv i bransjen. Alle er spent på om stimuleringsordningen blir god nok til å stimulere til aktivitet i høst (og videre). Vi trenger begge deler så lenge restriksjonene opprettholdes.

Hva tenker du om fremtiden?
- Jeg er jo optimist og tror at alt blir bra til slutt. Jeg bare håper flest mulig aktører overlever og at det ikke tar for lang tid før kulturbransjen er på fote igjen.

Hva er så langt den mest negative konsekvensen av pandemien for din næring? Og den mest positive?
- På lang sikt er jeg redd for at vi har mistet mange selskaper og nøkkelpersoner. Jeg er også redd for hva dette vil si for rekruttering av en ny generasjon kulturarbeidere.

Er denne høsten annerledes enn du trodde den skulle bli da pandemien traff oss?
- Ja. Den er også annereldes enn det jeg trodde den skulle bli for kun noen uker siden. Jeg er sikker på at vi enda ikke kan forutse hvordan det blir til slutt. Vi er i hvert fall blitt vant med å ikke vite hvordan morgendagen ser ut.

Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke bergensregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?
- Før krisen gjorde Bergen Næringsråd en undersøkelse der mangelen på arealer til kultur ble pekt på som den største utfordringen for videre vekst. Arealer til produksjon og kulturnæring, men også arenaer som supplerer det vi har i dag. Vi må opprettholde fremdriften slik at vi snarest får en arena i sentrum med kapasitet på 2-4000, byarena og samlokaliseringer. Dersom vi får disse tingene på plass på tross av krisen vil det åpne nye markeder og være ekstremt viktige tiltak for å gjenreise kulturnæringene.