Jan Valeur er adm. direktør i Bergen Taxi. Foto: Bergen Taxi
Jan Valeur er adm. direktør i Bergen Taxi. Foto: Bergen Taxi

Utarbeider nye konsept i krisetid

15.12.2020

Det har vært en krevende tid for transport- og taxinæringen. Siden midten av mars har Bergen Taxi hatt nesten en halvering av hva de kjørte i fjor. For å kompensere noe av det tapte på persontransport har de utarbeidet det nye Delivery-konseptet.

Sist vi snakket med Jan Valeur 31. mars var 80% av taxiturene er borte og ¾ av de ansatte ble permittert.
- Den første uken og måneden var veldig utfordrende for oss. Når du er i en krisesituasjon så må du håndtere krisen, men du må også tenke fremover.
Situasjonen har vært vanskelig. Bergen Taxi har siden midten av mars hatt nesten en halvering av hva de kjørte i fjor, og verdiskapingen er katastrofalt mye lavere. Over 100 biler har vært parkert i lange perioder, og om lag 300-400 sjåfører har vært permittert i kortere og lengre perioder siden mars.

Krisepakkene fra regjeringen har vært helt nødvendige forteller Jan Valeur. For løyvehaverne har lav sats på moms og inntektssikringen for frilansere og enkeltpersonforetak hatt stor betydning. Taxisentralen på Kokstad er tilbake til tilnærmet normal drift etter at ¾ av de ansatte ble permittert i starten. Der har kompensasjonsordningen for faste utgifter vært en viktig støtte.

Samtidig har Bergen Taxi lykkes med å innovere og finne nye konsepter. - Det er viktig at man som et selskap i en vanskelig situasjon klarer å tenke både på løsninger og nye ideer. Det er litt kulturen hos oss, og meg litt som type at jeg tenker at det finnes muligheter i alt. Det er det som bringer oss videre. Og det føler jeg vi i Bergen Taxi har gjort.
Bergen Taxi har nemlig utviklet et nytt konsept, 07000 Delivery, under koronasituasjonen. Her har de inngått et spennende samarbeidsprosjekt med tre kjøpesentre og Godt brød hvor de de kjører hjemlevering av pakker og ting hjem til folk. Butikkene på kjøpesentrene tilbyr hjemlevering til kundene, og det er Bergen Taxi som foretar varetransporten.

- Delivery-konseptet kom opp fordi vi måtte finne på noe nytt i koronasituasjonen for å kompensere noe av det tapte på persontransport. Det er bra for smittevern, bra for kjøpesentrene og bra for oss, sier Jan Valeur entusiastisk. Det har gitt verdifulle tilleggsoppdrag selv om det ikke har kompensert for fallet i persontransporten. Konseptet er spennende og er absolutt noe de vil fortsette med etter korona, forteller han.

Valeur forteller at det har vært utfordrende å teste ut ny innovasjon i en situasjon hvor mange næringer er i en krise. Samtidig har terskelen for å prøve nye ting, og kanskje få lov til å gjøre feil i en uttesting, blitt mye lavere i en krisesituasjon enn om du skal planlegge for det i lang tid.
- Vi forventer å leve med redusert antall oppdrag langt ut i 2021. Dette er en krevende situasjon for oss, men jeg vet vi skal komme godt igjennom det. Vi har solid økonomisk drift, og synes dette med hjemlevering er spennende. Det viktigste er være pålitelig og alltid levere presist til kundene våre.