Jørgen Pedersen er ny administrerende direktør i Vestbo.
Jørgen Pedersen er ny administrerende direktør i Vestbo.

I dag snakker vi med Jørgen Pedersen

19.03.2021

- Med tanke på at vi har 27000 medlemmer og forvalter 17500 boliger, burde vi kanskje vært litt mer synlige, sier Jørgen Pedersen, nyansatt sjef i Vestbo.

Bergen er godt skodd med boligbyggelag. Svært mange bergensere, og ikke så rent få striler, bor i leiligheter som er bygget av BOB, OBOS (tidligere StorBergen) eller Vestbo. Da Jørgen Pedersen for en måned siden tiltrådte som administrerende direktør i Vestbo, ble han på en måte værende i familien. Fra 2011 har han sittet i ledergruppen til BOB, de tre siste årene som visekonsernsjef.

- Vi har kanskje litt ulike profiler, men boligbyggelagenes kjernevirksomhet er nokså sammenfallende. Vi bygger og forvalter boliger for våre medlemmer.
Når det er sagt, vil ikke den nye Vestbo-sjefen mene at det vil skade med litt mer oppmerksomhet rundt det 75 år gamle selskapet.

- Jeg tror på samarbeid og konkurranse. Boligbyggelag og andre utbyggere har mange utfordringer vi kan prøve å løse i fellesskap, selv om vi ofte også er konkurrenter. Vi finner hverandre blant annet i Bergen Næringsråd og i den relativt nyopprettede PropTech Innovation-klyngen. Sentrale temaer som delingsøkonomi, digitalisering og bærekraft står høyt også på Vestbos agenda.

Som enhver annen nyansatt direktør, setter Jørgen Pedersen i gang en strategiprosess for det medlemseide selskapet. Han vil ikke forskuttere utfallet av denne, men Vestbo vil være til å kjenne igjen.
- Vi skal ikke bare bygge boliger, vi skal bygge samfunn. Kall det gjerne fellesskap på individets premisser. Vi skal være trygge, men aldri trauste. Og jeg synes nok at vi skal ta mål av oss å være en av de ledende boligutviklerne og –forvalterne på Vestlandet.

Vestbo har hovedkontor på Nordnes og avdelingskontor på Stord. Medregnet eiendomsmeglerne og de ansatte i datterselskapet Eiendomsservice Vest, er de rundt 110 ansatte. Covid-19 har preget dem omtrent som andre virksomheter, med hjemmekontor og det som hører til.
- Men pandemien har nok fremskyndet digitaliseringen i de 450 boligselskapene vi forvalter. Svært mange generalforsamlinger har blitt gjennomført digitalt, og det har fungert godt.

Vestbo vil bygge mer. Selskapet leter ikke minst etter tomter i Bergensregionen. De nyeste prosjektene – Breivik Brygge og Erleveien – har solgt godt. I prosjektet Strømme gård har Vestbo møtt på uventede problemer.
- Kommuneplanens arealdel (KPA) hindrer oss i å bygge de boligene som var planlagt da det er motstrid mellom vedtatt reguleringsplan og KPA når det gjelder boligtype og tillatt utnyttelsesgrad. Det er uheldig av flere grunner, blant annet fordi vi allerede har investert betydelige beløp i en bro og annen infrastruktur. Det viktigste vi kan be Bergen kommune om, er forutsigbarhet. Da er det godt å være medlem i Bergen Næringsråd, som målbærer dette på en god og tydelig måte, sier Jørgen Pedersen.