Veronica Oestreich er regiondirektør Nord/Vest hos Cramo
Veronica Oestreich er regiondirektør Nord/Vest hos Cramo

I dag snakker vi med Veronica Oestreich

08.04.2021

- Et godt samarbeid med våre kunder, som har jobbet hardt hver eneste dag for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen, gjør at vi foreløpig står relativt støtt igjennom denne perioden. Vi i Cramo jobber med å tilpasse oss og vi utvider vår virksomhet. Det har gjort at vi den senere tid har ansatt flere medarbeidere i Bergen, forteller regiondirektør i Cramo, Veronica Oestreich.

-----------------------------------------------------------------------
Navn:                     Veronica Oestreich
Tittel:                     Regiondirektør
Bedrift:                   Cramo
Kjernevirksomhet: Utleie av maskiner, utstyr og utleierelaterte tjenester til bygg- og anleggsbransjen

------------------------------------------------------------------------

Hvordan har koronatiltakene påvirket dere? 
- Ønsker spesielt å takke de ansatte for den innsatsen de har lagt ned i det siste året, de har vært løsningsorienterte, endringsvillige og tilpasningsdyktig i forhold til den hverdagen som møtte oss i fjor. Det å ha mange av kollegaene på hjemmekontor og nye retningslinjer å forholde seg til løpende, krever en annen type samhandling og man må ta i bruk andre metoder for å sikre at vi som selskap leverer hver eneste dag. De har tatt smittevern på alvor, og vist et eierskap for at vi som selskap skal klare oss på en best mulig måte igjennom pandemien. Er utrolig takknemlig og ydmyk for å ha så mange dedikerte og engasjerte medarbeidere i teamet vårt. 

Har behovet for kompetanse internt i deres virksomhet endret seg gjennom i denne pandemien?
- Vi har også fått noen positive erfaringer som vi ønsker å ta med oss videre når vi er tilbake til en mer normal hverdag. Effektiviteten og mulighetene med digitale møter, der vi på en enklere måte kan invitere til samhandling på tvers av verdikjeder og regioner. Det er både effektivt og utviklende for både for kunder og ansatte.

- Vi ser frem til å kunne komme tilbake til en mer normal hverdag, der vi kan være i fysiske møter og treffe våre samarbeidspartnere ute på bygg- og anleggsplassene. Men er sikker på at vi kommer til å fortsette med de digitale møtepunkt der vi og kunden at ser det som både mer effektivt og fornuftig. 

Har Cramo som virksomhet endret seg? Eksempelvis oppdaget eller tilpasset seg nye markeder, kundegrupper, blitt mer digitale og innovative?
- I Cramo jobber vi med ulike områder for å tilpasse og utvikle oss. Vi har blant annet det siste året jobbet med et samarbeid med BKK på mobile lade- og battericontainere, et tverrfaglig samarbeid som vi har stor tro på fremover. Vi jobber også med fremtidige digitale løsninger, som skal hjelpe våre kunder til å få en mer effektiv hverdag innen de områdene vi kan bidra på. Dette vil kreve at vi tiltrekker oss kompetanse innen de fagområdene som vi trenger utvikling, for å bli en god sparringspartner for våre kunder. 

Hva tenker dere om framtiden?
Vi er spent på de ettervirkningene som kan komme i bygg- og anleggsbransjen etter pandemien, og hvilke ringvirkninger som slår inn. Det er vanskelig å spå hvordan framtiden blir. Det blir viktig at planlagte prosjekter gjennomføres og at det kommer tiltak som sikrer at aktiviteten i Norge opprettholdes for bransjen.