Rune Kristian Monsen er konserndirektør i Tomagruppen.
Rune Kristian Monsen er konserndirektør i Tomagruppen.

I dag snakker vi med Rune Kristian Monsen

03.06.2021

- Vi gleder oss stort til vi kan oppleve en mer normal hverdag, besøke våre kunder og våre flinke medarbeidere, som virkelig har stått på i denne krevende tiden vi snart kan legge bak oss. Vår kjernevirksomhet har ikke endret seg, vi skal fortsatt gi mennesker en bedre arbeidshverdag, sier Rune Kristian Monsen, konserndirektør i Tomagruppen.

__________________________________________________________
Navn:                      Rune Kristian Monsen                        
Tittel:                      Konserndirektør                         
Bedrift:                    Tomagruppen AS                       
Kjernevirksomhet:  Leverer tjenester innen områdene renhold, kantine/personalrestaurant, kontortjenester, vakthold, eiendomsdrift, forpleining og facility management.  
__________________________________________________________

Hva er status hos dere nå?
- Vi er i dag veldig glade for at vi er leverandør av flere tjenester til Facility Management markedet, noe som gir oss økt fleksibilitet av våre servicetilbud. Det er mange kantiner som er kraftig redusert eller stengt. Pandemien har skapt behov for utvidet renhold hos mange av våre kunder og vedlikehold av eiendommer er også viktig å opprettholde. Vi opplever også stor aktivitet i etterspørsel etter våre tjenester i nybygg markedet. 

Hvordan ble dere påvirket av koronatiltakene, og har dere benyttet dere av myndighetenes tiltakspakker?
- Alle våre divisjoner har klart seg bra det siste året til tross for reduksjon i omsetningen. Vi har ikke brukt myndighetenes tiltakspakker bortsett fra permiteringsordningen.

Hvordan ser dere for dere at sommeren og høsten vil bli, og hva tenker dere om framtiden?
- Vi forventer normal aktivitet på de fleste av våre områder. Kantiner vil ha lav aktivitet i sommer, men vil gradvis ta seg opp fra midten av august. Vi tror at hjemmekontor har kommet for å bli og at normalen vil bli 1-2 dager hjemme. Det skaper utfordringer i bemanningen for eksempel hvis det er få gjester på fredag. Derimot har vi tro på at det blir større aktivitet i møtemat og arrangementer der de ansatte møtes mer for å opprettholde de sosiale kontakten. 

Har behovet for kompetanse internt i deres virksomhet endret seg gjennom i denne pandemien? 
- Først og fremst har vi vært nødt til å øke bevissthet og kompetanse rundt smittevern i alle ledd av organisasjonen. Fra kurs i smitterenhold, nye måter å servere mat og drikke på, til bedre styring av inneklima med tanke på smitte. Denne kompetansen har vi brukt til å bli en rådgivende part for kundene i prosessen med gjenåpning og smittevern. 

Har dere som virksomhet endret seg? Eksempelvis oppdaget eller tilpasset seg nye markeder, kundegrupper, blitt mer digitale og innovative? 
- Vår kjernevirksomhet har ikke endret seg, vi skal fortsatt gi mennesker en bedre arbeidshverdag. Men Toma og kundene våre har fått et økt fokus på tiltak som gjør tjenestene våre mer digitale, fleksible og bærekraftige. Et godt eksempel fra driften er den økte etterspørselen etter effektive digitale systemer for kommunikasjon og dokumentasjon mellom kunder, ansatte og ledere. Slike systemer sammen med sensorikk er med på å muliggjøre en enda smartere drift fremover.

- Vi merker også at sluttbrukerne av tjenestene våre er blitt mer digitalt modne, noe som utfordrer oss til å levere sømløse digitale flater. I tillegg ser vi at usikkerheten rundt utnyttelse av bygg har ført til et behov for mer skalerbare og behovsstyrt tjenester. Til slutt har vi valgt å tenke bærekraft i alt vi gjør gjennom fem konkrete bærekraftsmål som det jobbes med kontinuerlig i hele selskapet. 

Har du noe på hjertet som jeg nå ikke har spurt deg om? 
- Vi gleder oss stort til vi kan oppleve en mer normal hverdag, besøke våre kunder og våre flinke medarbeidere, som virkelig har stått på i denne krevende tiden vi snart kan legge bak oss.