Marte Leirvåg i Grieg Gruppen er mentor i årets Bergen Opportunity.
Marte Leirvåg i Grieg Gruppen er mentor i årets Bergen Opportunity.

- Næringslivet må ikke bare snakke om mangfold

09.12.2021

- Jeg har veldig lyst til å snakke høyt om både mangfold og likestilling, og bidra til å tette gapet mellom det vi snakker om, og det vi faktisk gjør, sier Marte Leirvåg, kommunikasjonssjef i Grieg Gruppen, og en av årets mentorer i Bergen Opportunity.  

Hvordan går mentorrelasjonen din? 

 - Jeg synes det går veldig bra. Vi har blitt bedre kjent. Det har vært viktig for å forstå behovene. Både mitt behov og menteen min sitt behov. Vi har brukt tiden godt på å treffe andre relevante organisasjoner, og aktører som kan bidra på den reisen som menteen er på. Vi har vært opptatt av hva som er målsettingen. Den har forandret seg litt på veien. Jeg har vært mest opptatt av hvor kan jeg kan bidra med min kompetanse på en best mulig måte. 

Hvordan har Bergen Opportunity påvirket ditt lederskap? 

 - Det har gjort meg mye mer bevist på hvorfor mangfold er viktig og hvorfor bedrifter og næringslivet vil dra nytte av å rekruttere folk med ulik bakgrunn. Alle, uavhengig av bakgrunn har noe verdifullt å bidra med. Det er vanskelig å omsette kompetanse og erfaring fra andre land i arbeidslivet i Norge, fordi vi er restriktive og i noen tilfeller også veldig opptatt av det tradisjonelle. Vi må være mer åpne, og modige i møtet med andre kulturer, og forskjellige bakgrunner. Jeg har blitt mer bevisst på verdien dette vil ha for næringslivet ved å løfte rekruttering av multikulturelle til styrerommene. 

Hvordan skal vi gå fra ord til handling? 

Det har alltid vært veldig viktig for meg personlig å sette sammen team som består av ulike mennesker med ulik bakgrunn, ulik utdanning, ulik historie, som kommer fra ulike kulturer. Marit Warncke i Bergen Næringsråd sier det fint - der alle tenker likt, tenkes det lite. Når du har en stilling der du kan påvirke, skal du være bevisst ditt ansvar. Bergen Opportunity har gitt meg kunnskap og erfaring som er verdifull for meg. 

 Næringslivet ikke bare snakke om mangfold, men også gjøre noe med det. Jeg har veldig lyst til å snakke høyt om både mangfold og likestilling, og bidra til å tette gapet mellom det vi snakker om, og det vi faktisk gjør.  

 

Iver N.  Belle-Ramos
Iver N. Belle-Ramos
Næringspolitisk rådgiver

chat_bubble_outline + 47 476 82 011
Rabia  Yavuz Türe
Rabia Yavuz Türe
Prosjektmedarbeider kommunikasjon/Bergen Opportunity

chat_bubble_outline +47 939 29 909