I dag snakker vi med: Monica Wammen Nortvedt

20.01.2022

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har mål om å bli et arbeidslivsorientert universitet med en profil som skiller de fra klassiske breddeuniversiteter som UiB og UiO. I dag snakker vi med prodekan for samhandling ved fakultet for helse- og sosialvitenskap, Monica Wammen Nortvedt.

HVL har 17.500 studenter, 1800 ansatte og campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hvert år utdannes 4500 nye kandidater: Blant annet 475 ingeniører, 450 sykepleiere, 360 grunnskolelærere, 315 barnehagelærere, 105 innen sosialt arbeid og 250 innen økonomi og administrasjon. HVL har en av de største lærerutdanningene i Norge.

Monica viser oss rundt i «sykehuslokalene» SimArena på HVLs campus på Kronstad i Bergen, der mange sykepleiere utdannes. SimArena er simulerings- og ferdighetslabber der studentene øver seg på det de vil møte i helse- og omsorgstjenestene. Alt er godt tilrettelagt for god læring nær blant annet Haraldsplass og Haukeland.


Hva er din bakgrunn?

- Jeg er utdannet intensivsykepleier, har tidligere arbeidet ved flere akuttavdelinger ved Haukeland universitetssykehus og har erfaring som ledende helsesykepleier i Masfjorden kommune. Jeg har hovedfag og doktorgrad fra UiB, og har siden 1992 arbeidet som høgskolelærer, høgskolelektor, førsteamanuensis, professor, instituttleder, senterleder, prodekan og dekan ved HVL. Jeg har representert HVL i flere sammenhenger, blant annet i planleggingen og etableringen av Alrek helseklynge der det legges til rette for innovative helse- og omsorgsløsninger.


Hva kreves av fremtidens helse- og sosialarbeidere?

- Samfunnet vil oppleve stor mangel på helse- og sosialfaglig kompetanse fremover, så ressursene må utnyttes bedre og det må jobbes smartere innen helse og omsorg. Vi gir studentene kunnskap til å være med på å utvikle fremtidens helsetjenester og bidra til globale løsninger. Helt sentralt står digital helse / e-helse – velferdsteknologi – med digitalisering av arbeidsprosesser, bedre sammenheng i pasientforløp, bedre bruk av helsedata, helsehjelp på nye måter, felles grunnmur for digitale tjenester og økt gjennomføringsevne. Helseutdanningen ved HVL vektlegger digital kompetanse og endringsledelse som er forutsetninger for å realisere den nasjonale e-helsestrategien.


Hva er oppgavene til en prodekan for samhandling ved HVL?

- Min stilling har strategisk ansvar for fakultetets samspill med praksisfeltet og med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Den skal videreutvikle fakultetet som en regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsaktør og legge til rette for innovasjon og entreprenørskap, helhetlig campusutvikling og tverrfaglig- og interfakultært samarbeid. Vi jobber for et tett samarbeid med regionen og næringslivet om forskning, innovasjon og utdanning, og jeg sitter blant annet i Bergen Næringsråds ekspertgruppe Helse.


Hva engasjerer deg profesjonelt?

- Jeg har hele tiden vært spesielt opptatt av å utvikle HVL som en regional og nasjonal samfunnsaktør og institusjon som utdanner dyktige, etterspurte og relevante kandidater. Jeg engasjerer meg også for et sterkere flerkulturelt samfunn, og er mentor i Bergen Opportunity i regi av Bergens Næringsråd - mentor- og lederutviklingsprogrammet for innvandrertalenter i Vestland. Målet med Bergen Opportunity er å få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og styrke regionens posisjon som internasjonal og inkluderende.


Savner du det å jobbe på en intensivavdeling?
- Jeg savner miljøet og det meningsfulle i å hele tiden hjelpe veldig syke pasienter over kneiken. Men jobben er samtidig ekstremt krevende – både fysisk på grunn av vaktene og psykisk fordi det konstant er så mange intense opplevelser. I perioden 2017-2019 hadde jeg permisjon fra HVL og jobbet i denne perioden som enhetsleder for Øyeblikkelig hjelp-tjenester i Bergen kommune.


Ønsker du mer informasjon om Høgskulen på Vestlandet eller mulighetene innen helse- og sosialfaglig utdanning? Kontakt Monica Wammen Nortvedt på tlf. 990 48 344 eller e-post monica.wammen.nortvedt@hvl.no.