Tor Andre Krogstad er regionssjef for Nord- Vestlandet for restaurantkjeden OIivia.
Tor Andre Krogstad er regionssjef for Nord- Vestlandet for restaurantkjeden OIivia.

I dag snakker vi med Tor Andre Krogstad

21.02.2022

- Hver gang Bent eller Erna gikk på scenen eller skjermen med beskjed om økt smitte eller forventninger om nye innstramninger, gikk omsetningen vår ned 30%, forteller Tor Andre Krogstad i restaurantkjeden Olivia.

Hvordan er ståa i din næring/bransje i disse dager?
- Generelt positiv, opplever at de fleste velger å se fremover og at mange også våger å satse inn mot vår/ sommer. I egen organisasjon er det et veldig proaktivt fokus med første etableringer i Helsinki på trappene og nyetablering i Sandnes i Q4.

- For eksisterende restauranter har det den siste tiden vært stort fokus på utvikling og trening av medarbeidere og lederutvikling i perioden med lønnskompensasjon. Nå er fokuset inn mot sommersesongen å sørge for nok og en god opplæring av nye medarbeidere. Og dette antar jeg er gjengs for de fleste restauranter.

Hva kjenner dere på som den største utfordringen?
- Nå har vi i 2 år arbeidet hardt for å kunne skalere opp i de perioder vi har hatt mulighet og lov til det, samtidig som det har vært to år med konstant en hånd på bremsen. Nå antar, og arbeider vi mot, at vi vil være ferdige med restriksjoner i samme grad som vi har sett. I hvert fall inn mot og over sommeren, noe som vil gi en forutsigbarhet for vår bransje og tilstøtende næringer samt for våre gjester.

- Om det skulle komme nye mutasjoner eller utfordringer mot høsten får de tas når de dukker opp, men forventer at den mengden inngripende tiltak som har vært ikke vil komme tilbake igjen.

- Det vil også for aktører og våre gjester være mulighet nå fremover for å planlegge arrangementer og turer og være trygg på at dette kan gjennomføres. Dette er nok særs viktig for rene reiselivsbedrifter og eventlokaler. Samtidig som det har vært bra å se hvor tilpasningsdyktige mange har vært og i perioder satset på nye segmenter, nærmarkedet etc.

- Jeg vil og løfte frem Bergen Næringsråd og den jobben som har blitt gjort gjennom pandemien for å samle og sette tydelig fokus for medlemsbedrifter inn mot lokale styresmakter. I tillegg Visit Bergen som har vært veldig proaktive, våget å satse, og sørget for at Bergen gjennom to somre med usikkert besøksgrunnlag har hatt tilstrømning av i stor grad norske turister.

Hvilke av myndighetenes tiltak har hatt størst betydning for din bransje, og hvilke nye tiltak vil være viktig dersom viruset muterer?
- Av størst betydning har selvfølgelig periodene med næringsforbud hatt. Av enkelttiltak skjenkeforbud og 1 meter avstandskrav. Disse har vært mest inngripende på omsetningsgrunnlaget og kapasitet i restauranten.

- Men generelt så representerer restaurantene medianen i samfunnet og perioder med høyt smittetrykk/ frykt for covid eller karantene/ eller høyt medietrykk på covid påvirker gjestegrunnlaget vårt. På generell basis hadde vi vel en erfaring at når Bent eller Erna (nå Jonas og Ingvild) gikk på scenen eller skjermen med beskjed om økt smitte eller forventninger om nye innstramninger gikk omsetningen ned 30% i en periode.

Hva tenker du om fremtiden, på kort- og lang sikt nå etter ny gjenåpning?
- Som tidligere nevnt, arbeider vi mot at det ikke vil komme noen nye restriksjoner inn mot vår/sommer og en antakelse om at Covid videre vil bli behandlet som en influensa. Om det skulle komme mer seriøse runder igjen antar jeg det vil sitte langt inne med eventuelle restriksjoner fra regjeringen, men skulle de komme får vi stille oss støttende bak de. For organisasjonens del vil vi øke takten ut av pandemien.

- Pandemien har vist at vi har kapasitet og muligheter for videre vekst på eksisterende restauranter samtidig som vi vil vokse på nye lokasjoner i Norge og Skandinavia. Den kompetansen/kapitalen vi har på personene i organisasjonen er klart en av de viktigste ressursene vi har for å få til denne veksten da de fleste ledere primært er utviklet fra egen organisasjon.

Hva er så langt den mest negative konsekvensen av pandemien for din organisasjon? Og den mest positive?
- Omsetningsnedgang, og usikkerhet har hatt størst betydning for vår organisasjon, og da spesielt for våre medarbeidere og den usikkerheten og til tider utryggheten de har måtte oppleve. Samtidig må det løftes frem som noe av det mest positive, samholdet i organisasjonen, samarbeidet mellom avdelinger og personer, og den omtanken som har blitt vist for hverandre har skapt mange minnerike opplevelser som jeg personlig vil ta med meg i all fremtid. Det har styrket vår allerede sterke organisasjonskultur.

- Denne tiden har også vist hvilke kvaliteter som står i våre ledere spesielt som på en god måte har evnet å håndtere nye situasjoner, et enormt informasjonsbehov fra sine medarbeidere og en trygg og styrkende leder å arbeide sammen med.

Blir denne våren annerledes enn du trodde den skulle bli etter gjenåpningen i høst og ny nedstenging i desember?
- Vi er selvfølgelig bakpå de forventningene vi hadde for 2022 da forecasten ble satt i okt/nov, men planen inn mot den viktige vår og sommersesongen er fortsatt relevant. Vi tar og med oss mye opplæring og en høyere kunnskap blant våre medarbeider, og vi har i tillegg brukt ressurser på videreutvikling av det digitale opplæringsverktøyet vårt «Olivia Academy» som sikrer en sterkere baseline for alle våre medarbeidere og skal være med på å trygge de i nye arbeidsoppgaver. Dette skal sikkerstille deler av onboardingen vår, og i tillegg utvikling når man trer inn i nye roller eller ansvarsområder i organisasjonen.

Kan koronakrisen også være en anledning til å styrke Vestlandsregionens posisjon og konkurransekraft? I så fall, på hvilken måte?
- For reiselivet opplever jeg Vestlandet som en av de store vinnerne gjennom pandemien hvor mange nordmenn tok turen og har fått øynene opp for Vestlandet. Dette er en kjøpesterk gruppe og jeg tror man også i årene fremover vil se nordmenn bruke deler av ferien sin i Norge, og da ikke bare sørnorge og Lofoten, men også Vestlandet.

- Tror og mange bedrifter vil se på mulighetene for å etablere kontorer/ lokasjoner der kompetansen finnes og i mindre grad være avhengig av reise. Dette vil kunne skape muligheter og øke kompetansen og da også konkurransekraften i regionen på lengre sikt.