Åpen dag om forskning og innovasjon

30.05.2018

Tirsdag 5. juni kl 10.00-15.00
VilVite, Auditoriet, Thormøhlens gt 51, Bergen

Er du klar over hvilke muligheter forskning og innovasjon kan åpne for din bedrift, enten som internt utviklingsarbeid eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner, andre bedrifter eller kompetansemiljøer?

Bedriftene på Vestlandet er opptatt av forskning og innovasjon for å skape unike og lønnsomme produkter og tjenester, viser nye tall fra Forskningsrådet. For Hordaland har bruken av SkatteFUNN vokst med 100 prosent for 2017, sammenlignet med tall fra 2014. Det er også stor og økende interesse for forskningsstøttet innovasjon både i næringslivet og i offentlig sektor.

På Åpen dag vil du få en smakebit på aktuelle virkemidler for bedrifter som ønsker å bruke forskning og innovasjon strategisk for å øke sin konkurransekraft i markedet. Du vil også få muligheten til å høre andres praktiske erfaringer, og til samtaler med rådgivere fra aktører som er en del av arrangementet.

"Fra første SkatteFUNN til et ledende kunnskapsbasert bioraffineri". 
Kjartan Sandnes, Chief Scientific Officer hos Biomega vil fortelle hvorfor forskning er viktig for Biomega - 

"Digital service innovation through open innovation strategies".
Ingvild Dimmen og Magne Sverre Angelshaug
fra Sbanken vil dele sine erfaringer med deg fra sitt nærings-ph.d prosjekt 

På programmet ellers

• Innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN) - Hva er et IPN - Hvordan vurderes IPN
• BIA, Brukerstyrt innovasjonsarena – Program for FoU ut fra bedriftens egne strategier
• PETROMAKS – Stort program for petroleumsforskning
• DEMO 2000 - Pilotering av ny teknologi til bruk på norsk sokkel
• MAROFF – Program for FoU som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen
• Muligheter innen havområdet – finansieringsmuligheter og prosjekteksempler
• Mulighetene i Horisont 2020 for næringslivet
• Har du en innovativ prosjektide innen digitalisering og IKT? Mulighet for prosjektstøtte!
• Nærings ph.d. - Doktorgrad i bedriften; mulighet for et mindre FoU-prosjekt
• SkatteFUNN – for hvem - hvordan skrive en god søknad
• Regionalt forskingsfond Vestlandet - utlysninger for næringslivet i regionen
• Fra idé til forskningsprosjekt – Kompetansemeglere hjelper deg på veien

Siste del av dagen er det Temasamtaler hvor du har anledning til nærmere samtale med rådgiverne fra dagen.

Program og påmelding finner du HER – eller gå inn via forskningsradet.no/arrangementer.

Arrangementet er gratis, og påmeldingen er åpen så lenge det er ledige plasser.

Kaffen står klar fra 09.30. Velkommen!