Energiomstilling NÅ!

11.11.2019

Verden trenger kunnskap til utvikling av lavutslippssamfunnet og vår region har tung kompetanse som kan brukes. UiB, HVL, NHH og NORCE har derfor gått sammen i kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST, for å koble FoU, næringsliv og offentlig sektor i regionen. Målet er å mobilisere til økt forskning og innovasjon innen energiomstilling.

UiB, HVL, NHH og NORCE ønsker velkommen til lansering av kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST.

Målet er bedre samspill og samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor på Vestlandet.

MELD DEG PÅ HER

ProgramKl. 08:00 til 08:25: Frokostservering

Kl. 08:25: Introduksjonsfilm

Kl. 08:30 Velkommen ved klyngepartnerne

Gunn Mangerud, Dekan, Energiomstilling, UiB
Geir Anton Johansen, Dekan, Fakultet for ingeniør og naturvitenskap, HVL
Aina M. Berg, Konserndirektør for energi, NORCE
Leif K. Sandal, Leder for Energi, naturressurser og miljøsenteret (ENE), NHH
Natalia Golis (MDG), Fylkesvaraordførar Vestland

Kl. 08:45 Hvordan få til mer her på Vestlandet?

Innleder: Geir Inge Lunde, Partner, PwC Norway: Utfordringene og mulige løsninger
Kl. 09:05 Panelsamtale
Moderator: Nina Broch Mathisen, Direktør, Innovasjon Norge

Aina Berg, Konserndirektør for energi, NORCE
Linda Nøstbakken, Professor, NHH
Jannicke Hilland, Konsernsjef, BKK
Hege Økland, CEO, NCE MCT
Baste Tveito, Daglig leder, Nordhordland Næringslag
Kåring av beste tegning fra tegnekonkurranse blant 5.-klassinger i regionen

Kl. 09:30 Samfunnsmessig effekt av energiomstillingen (3x10 min.)

• Sølve Dag Sondbø, Klima- og naturressurssjef, Hordaland fylkeskommune
«Krav til null-utslipp i anbudsrunder i transportsektoren»
• Håvard Haarstad, Senterleder, CET senteret
«Hvem er omstillingen for?»
• Gunnar S. Eskeland, Professor, NHH
«The only planet with chocolate»

Kl. 10:00 Pause

Kl. 10:15 Fornybar energi – hva vet vi?

To unge forskere fra hver av de fire institusjonene

• Fanny Maria Ekblom Johansson, stipendiat, Univ. i Bergen
«Hva kan skje med norsk vannmagasin hvis breene våre smelter ned?»
• Hans-Kristian Ringkjøb, stipendiat, Univ. i Bergen
«Rolla til havvind i eit fornybart europeisk kraftsystem»
• Filippo Bianchi, forsker, NORCE Teknologi
«Maskinlæring innenfor forskning på solenergi» (Holdes på engelsk)
• Trine Mykkeltvedt, forsker, NORCE Energi
«CCS: når fornybar energi ikkje er nok»
• Svein Gunnar Sjøtun, stipendiat, HVL
«Grønt skifte i maritim næring på Vestlandet»
• Yewen Gu, associate professor, NHH
"Regulate me, if you can; Hunting Shipping’s responses to environmental policies"
• Ørjan Rykkje, NHH
«Kan prisen få flere på bussen?»
• Velaug Myrseth Oltedal, associate professor, HVL,
«Hydrogenets rolle i et nullutslippssamfunn»

Kl. 10:45 Hvordan ta kunnskap i bruk på en bedre måte?
Innleder: Stig Erik Jakobsen, professor, Mohnsenteret, HVL

Kl. 11.00 Panelsamtale

Moderator: Anders Haugland, direktør, VIS

Dag Rune Olsen, Rektor, UiB
Berit Rokne, Rektor, HVL
Gisle Nondal, CEO and R&D Manager, GCE Ocean Technology
Inger M. Graves, Ocean & Coastal Product Management Lead, Aanderaa/Xylem
Linda Litlekalsøy Aase, Konserndirektør, Aker Solutions
Rune Volla, Direktør, Energiavdelingen i Forskningsrådet
Kl. 11:30 Utdeling av pris til best studentprosjekt FORNYBAR

Avslutning med enkel minglelunsj

 

MELD DEG PÅ HER