Fagskolen tilbyr kompetanseløft til fagarbeidere.
Fagskolen tilbyr kompetanseløft til fagarbeidere.

Ønsker økt samarbeid med næringslivet

22.09.2020

Fagskolen i Hordaland tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innenfor en rekke studier som blant annet maritime fag, tekniske fag, grønne fag og helse- og matfag. Her får fagfolk spesialiserte utdanninger som er tilpasset arbeidslivets behov. – Vi ønsker et tett samarbeid med næringslivet, og tilbyr også skreddersydde kurs og bransjeprogram, sier rektor Torbjørn Mjelstad.  

På fagskolen får studentene faglig påfyll med praksisnær teori. – Vi har simulatorer, laboratorium, virtuell fabrikk og roboter. Her får studentene trene på praksis med høyteknologisk utstyr. Dekkoffiserer trener for eksempel på å kjøre skip i trange farvann med simulatorer. 

Virtuell fabrikk og industri 4.0

Fagskolens nyeste investering er en virtuell fabrikk. Fagarbeidere er i ferd med å bli mer og mer digitale. I steden for å lage ting fysisk, blir det laget virtuelt på datamaskin og lagret i «skyen». Selve produktet blir laget av roboter i en fysisk fabrikk. Den virtuelle-fysiske fabrikken gjør at fagarbeiderne kan være hvor som helst i verden, og operere i systemet. All produksjon blir programmert digitalt og testet virtuelt før selve produksjonen starter.

– Det er slik vi skal drive utvikling sier, rektor Torbjørn Mjelstad. Vi skal imøtekomme næringslivets behov. Gjennom denne fabrikken setter vi oss i førersete i forhold til kompetansebygging knyttet til industri 4.0 som er en viktig faktor om industrien på Vestlandet skal være konkurransedyktig framover. Vi vet at digitale produksjonslinjer og roboter vi bli mer og mer vanlig framover og vår visjon er at våre studenter skal sitte i lokomotivet når dette toget går.

Kombinere jobb med studier

Nå er Fagskolen på nivå med høyere utdanning, og studentene får studiepoeng. Dermed er det lettere å bygge på videre utdanning. Fagskolen tilbyr både deltidsstudier og heltidsstudier. - Nytt av året er at vi har begynt å tilby moduler til næringslivet, slik at industriarbeiderne kan ta korte, spesialiserte utdanninger som gir studiepoeng. – Dette gjør det lettere for bedriftene å få de ansatte til å ta mer utdanning. Fagskolen har  satset på topp moderne audiovisuelt undervisningsutstyr i både klasserom, auditorium og på laboratorium. Dette gjør undervisningen mer fleksiblel, og vi har gode muligheter for fjernundervisning, avslutter rektor Mjelstad. 

Fakta:

En fagskoleutdanning gir spesialisert yrkeskompetanse. Opptakskrav er relevant fagbrev eller  arbeidserfaring som blir realkompetansevurdert.

Fagskolen i Hordaland er en av de største offentlige fagskolene i landet med vel 1200 studenter.

Studietilbud:

  • Tekniske utdanninger
  • Helsefaglige utdanninger
  • Kurs og modulbasert utdanning til næringslivet
  • Petroleumstekniske utdanninger
  • Maritime utdanninger
  • Matkultur
  • Aborist

Les mer om Fagskolen i Hordaland på nettside: https://www.hordaland.no/nn-NO/skole/fagskolen-i-hordaland

Fagskolen i Hordaland bruker blant annet roboter i undervisningen.

Fagskolen i Hordaland bruker blant annet roboter i undervisningen.