KAM Cecilie Jordal og regiondirektør Vest, Kjartan Kopren i Noova er klare for å hjelpe din bedrift til å få bedre oversikt over energibruken.
KAM Cecilie Jordal og regiondirektør Vest, Kjartan Kopren i Noova er klare for å hjelpe din bedrift til å få bedre oversikt over energibruken.

Er din bedrift energismart?

24.11.2021

Mange norske bedrifter sløser i dag bort både penger og energi fordi de ikke har god nok oversikt over hvor mye strøm de bruker, eller hva de bruker den til. - Med Noova får du kontrollen tilbake, forteller Key Account Manager i Bergen, Cecilie Jordal. 

Noova hjelper bedrifter å få kontroll over energibruken. Det er bra for miljøet - og for bedriftens økonomi. 

Noova har 15 års erfaring i energibransjen. - Vi er en solid og forutsigbar partner med 25 dedikerte ansatte fordelt på våre kontorer i Norge. For å komme enda tettere på kundene våre i Bergensområdet og på Vestlandet, har vi nå også åpnet kontor i Bergen, forteller Key Account Manager i Bergen Cecilie Jordal. - Vårt mål er å få flest mulig bergensbedrifter til å bruke mindre strøm og bli mer bærekraftig, sier hun. 

- Parallelt med at våre kunder opplever et lavere energiforbruk, høyere kunnskap om sitt eget bruksmønster og reduserte driftsutgifter, får de også en bærekraftgevinst. Et lavere strømforbruk er et grønt tiltak. Bygg står i dag for 30-40 prosent av alt energiforbruk i Norge, og er i høy grad knyttet til oppvarming. Når våre kunder ser disse mulighetene, blir de begeistret. Med tett oppfølging og et godt samarbeid med våre kunder blir vi mer bærekraftige og energismarte. For den mest klimavennlige strømmen er den du ikke bruker, sier en engasjert Jordal. 

- Å rapportere på bærekraft blir mer og mer viktig for våre kunder. Dette i forhold til krav som stilles fra enkelte leverandører i anbudsprosesser, grønne lån og ikke minst i forhold til å ta sin del av ansvaret for å møte klimautfordringene vi står ovenfor i dag. Da må bedriftene ha et forhold til energien en bruker i dag, dokumentere tiltak for å redusere karbonavtrykket og effekten av disse, sier Kjartan Kopren, Regiondirektør Vest i Noova. - Andre KPI'er som benyttes for å bli mer energieffektiv er å sette forbruk opp mot f.eks forbruk per m2 eller per produserte tonn. Her kan en følge trender i forbruket opp mot den daglige driften. Status presenteres i en bærekraftsrapport via vår teknologiplattform Noova Logic sier Kopren.

Noova sitt verdiforslag handler om å hjelpe bedrifter til å få et mer bevisst forhold til energiforbruket sitt – ikke bare levere strøm i stikkontakten. Noovas løsninger gir kundene innsikt og bedre oversikt, på en enkel og intuitiv måte. - Digitalisering av kraftbransjen gir helt nye muligheter, og vi benytter egenutviklet, smart teknologi som til enhver tid kan påvise ulogisk forbruk, og hvor det finnes muligheter for å spare energi, miljøavtrykk og penger, sier Cecilie Jordal.

Energikostnader genereres av en rekke faktorer, hvorav strømpris bare utgjør ett av mange elementer. Inngående kunnskap om samtlige kostnadsdrivere er avgjørende for å redusere størrelsen på energifakturaen. Digitaliseringsrevolusjonen skaper nye effektiviseringsmuligheter. - Ved å aktivt samle inn, analysere og presentere data for våre kunder, skaper Noova forbedret innsikt som grunnlag for å endre adferd og ta gode, lønnsomme og bærekraftige beslutninger, avslutter hun. 

Les mer om Noova, og finn kontaktinformasjon på deres nettside