Internasjonal konferanse om skipsfart og nullutslipp

25.05.2022

CO2-utslippene har ingen grenser! For at vi skal lykkes å nå målene om nullutslipp, må Norge dele kunnskapene internasjonalt. 1.- 2. juni samler Vinco AS bedrifter til en internasjonal workshop om nullutslipp i Bergen.

Hvis Norge skal bli verdensledende på den grønne omstillingen i alle deler av skipsfarten, må vi fortsette å samarbeide internasjonalt. Vi må dele kunnskap - skape dialog, som igjen leder til flere ideer og løsninger, som skal hjelpe oss med å få ned CO2 utslippene.

I tråd med dette samles flere bedrifter i Bergen til en internasjonal arbeidskonferanse, onsdag 1. juni og torsdag 2. juni. Innovasjonsbedrifter fra Polen, Kroatia og Norge møtes for å treffe norske eksperter innen nullutslipp i skipsfartsindustrien. Innovasjonsbedriftene vil møte Plug, Bergen Havn, Kongsberg, Corvus Energy, Greenstat, Evoy og Zinus AS.

Den internasjonale arbeidskonferansen i Bergen er en del av innovasjonsprosjektet ZEV innovation (ZEVinnovation.eu), der innovasjonsbedriftene i Poland, Kroatia og Norge er med. ZEV Innovation er et transnasjonalt partnerskap prosjekt, som er finansiert av EØS og Norges tilskuddsfond for regionalt samarbeid.

Målet med ZEV innovation-prosjektet er å etablere et bærekraftig og effektivt internasjonalt nettverk for utvikling av innovative nullutslipps fartøy og teknologier.
På bakgrunn av dette bestemte prosjektpartnerne i ZEV seg for å samles i Bergen med utvalgte og aktuelle industripartnere. 

Vinco Innovation AS i Bergen er en av ZEV-partnerne og Vinco er ekspert partner innenfor innovasjon og har vertskap for konferansen.