Personportalen gir unik oversikt over forsikringer

10.05.2022

- Målet vårt er å endre måten ansatte og medlemmer opplever og forstår kollektive personforsikringer, og at disse alltid skal inngå som en naturlig del av den finansielle rådgivingen, forteller Øystein Sydnes, adm. direktør i Insurance Process Management.


Arbeidsgiver har informasjonsplikt

I dag er det vanlig at man er forsikret via arbeidsgiver via såkalte kollektive personforsikringsavtaler. Da forsikrer arbeidsgiver gjennom antallsbaserte avtaler, og ikke ansatt for ansatt. Hele 80 – 90 % av de ansatte og medlemmer i fagforeninger i Norge er forsikret via slike antallsbaserte ordninger hvor de som er forsikret ikke er identifisert. Det er det arbeidsgiver eller fagforeningen som gjør.

- Arbeidsgiver har en informasjonsplikt overfor sine ansatte om hvordan de er forsikret, og her er det forskjellig praksis fra virksomhet til virksomhet. Den vanlige måten å informere ansatte på har tidligere vært å lage PDF brosjyrer med standardiserte erstatningseksempler oppgitt i G (folketrygdens grunnbeløp). I tillegg utarbeider forsikringsgivere et forsikringsbevis med mye komplisert språk. Dette kan gjøre det svært krevende for arbeidstakere å vite om man er riktig forsikret i forhold til sitt eget behov (overforsikret eller underforsikret). Dette har IPM gjort noe med ved å utvikle Personportalen, sier Sydnes.

Utviklet i samarbeid med Tryg
Personportalen ble utviklet i 2009 når Øystein Sydnes jobbet i Tryg. Da var tanken at Tryg skulle spille sine bedriftskunder gode på å innfri informasjonsplikten. Istedenfor å sende en brosjyre til virksomhetene kunne de ansatte få en lenke til Personportalen. Siden har Personportalen gitt hundretusenvis av arbeidstakere muligheten til å få synliggjort sine kollektive personforsikringer.

- Tryg var helt instrumental for etableringen av Personportalen. Frem til 2013 hadde Tryg en eksklusiv avtale for bruk av tjenesten, men i dag er det ytterligere 6 forsikringsselskap og 8 forsikringsmeglere som er kunder i IPM. Vi er svært glade for at Tryg fortsatt er en viktig kunde av oss, og en støttespiller og samarbeidspartner for videre utvikling, forteller han.

Dagens Personportal fungerer som en kalkulator hvor man enkelt taster inn noen variabler og får ut en individuell beregning av egne kollektive personforsikringer.

Bedre føre var
- For oss er det viktig å øke kunnskapen og informasjonen om det som går på kollektive personforsikringer. Alt for mange vet ikke om hvordan de er forsikret før ulykken først har inntruffet. Ved å bruke Personportalen vil man med et par tastetrykk få opp den nødvendige informasjonen og ta riktige valg når det gjelder personforsikring, sier Sydnes.

I dag har IPM store deler av både forsikringsselskapene og forsikringsmeglerne på sin kundeliste, og ca. 360 000 ansatte i norsk næringsliv har tilgang på Personportalen. Faktisk så blir det gjennomført nærmere 300 000 beregninger i kalkulatoren i året. Fremover jobber IPM med å ta produktet videre til å bli et verktøy innen finansiell rådgiving.

- Vi jobber med å videreutvikle Personportalen og våre tjenester. Målet vårt er at våre tjenester kan brukes som en rådgivingsportal hvor man veileder enkeltpersoner til å ta riktige forsikringsvalg basert på en behovskartlegging i portalen. Det handler igjen om å være riktig forsikret, ikke over- eller underforsikret, mener Sydnes.

Les mer om Personportalen her