Kraftlauget

27.06.2022

Etter flere år i ulike konsulentvirksomheter i Bergen, valgte Geir Magne Kvalsøren med flere å starte opp et eget design- og teknologiselskap med fokus på bærekraft og skikkelig håndverk. På mindre enn tre år har Kraftlauget vokst til over 40 ansatte, bestående av rådgivere, designere og utviklere – alle kalt digitale håndverkere.

Kraftlauget skal være en virksomhet som er til for kunder med store ambisjoner, de ansatte, samt samfunnet rundt oss. En fellesnevner er at alle parter må bidra med sitt på bærekraftområdet. Alle ansatte er eiere i selskapet og er med på å styre hvilken retning virksomheten skal gå i. Eierskap og fastlønn trumfer bonusmodeller. Forskningen viser dessuten at bonusmodeller ikke fungerer på de dyktigste kunnskapsmedarbeiderne.

- Vi er opptatt av å levere et godt stykke håndverk til våre kunder, ikke fakturere flest mulige timer for å få en bra bonus. Markedet har tatt godt imot oss - til nå har kundene vært superfornøyde med våre tjenester og konsulenter, uttaler daglig leder Geir Magne Kvalsøren.

I tillegg til å ansette dyktige seniorer, satser Kraftlauget også på å rekruttere de mest talentfulle masterstudentene.

- En del av vår samfunnskontrakt er at våre seniorer gir unge talenter en grundig skolering i bredden og dybden av design- og IT-håndverket, presiserer Geir Magne.


Bærekraft og faglig håndverk preger Kraftlauget inn og ut
For Kraftlauget er bærekraft og å samle de dyktigste fagfolkene i byen selve kjernen til at det oppstod.

De ønsket å være et annerledes konsulentselskap som skal være klimapositivt, og bidra til at de digitale tjenestene gir høyest mulig verdi i et livssyklusperspektiv. Kraftlauget setter FNs bærekraftsmål høyt på agendaen. De prioriterer konkret å jobbe med kunder og prosjekter som bidrar til disse fire målene: God helse og livskvalitet, God utdanning, Stoppe klimaendringene, samt Livet i havet.

- Vi ser at våre ansatte ønsker å være en del av noe som gir mening. Vi måler alt som er mulig å måle av utslipp som vi direkte eller indirekte slipper ut, og ut fra det kjøper vi EU-kvoter hvert år. Vi kjøper faktisk dobbelt så mange som vi behøver - sier Geir Magne

I tillegg stiller Kraftlauget strenge krav til hvilke prosjekter de kan si ja til.
- Dersom det er kunder av oss som er klimafiendtlige sier vi nei. Vi har opprettet et etisk råd som vurderer alle prosjekt og kunder, og rådet har myndighet til å si nei til kunder som er klimafiendtlige eller ikke gjør nok for å være bærekraftig over tid – understreker Kvalsøren

- Vi har også opprettet et bærekraftsfond, hvor vi setter av 5% av overskuddet til et av de fire bærekaftsmålene som vi støtter. Eksempelvis ved å hjelpe andre bedrifter med å nå sine mål – uttaler Geir Magne Kvalsøren.

Lang erfaring
Flere av rådgiverne i Kraftlauget har jobbet med teknologi og digitalisering i mer enn 25 år. Selskapet har erfart at det er ofte blir gjort slett IT-håndverk. Det er mange årsaker til dette, men det er viktig at vi i bransjen leverer kvalitet, og bygger solide og sikre løsninger som kan etterprøves fagmessig sett.

- Overraskende mange organisasjoner driver sin virksomhet basert på løsningsstrategier og arkitekturer som er ikke tåler morgendagens krav og behov, uten at en selv er klar over situasjonen. Vi ønsker å bistå våre kunder med å skape en solid grunnmur og digitale tjenester som har lang levetid og høy verdi for brukerne - uttaler forretningsutvikler Tor-Erik Stakset.

Samarbeid
På spørsmål om hvorfor Kraftlauget har valgt å bli en del av Bergen Næringsråd er Stakset tydelig.
- Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen og er en ambassadør for bærekraftig næringsliv og utvikling. De tar FNs bærekraftsmål på alvor og er en viktig pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Kraftlauget ønsker å bidra med gode råd og løsninger til Vestlandsbedriftene på veien til en mer bærekraftig fremtid. Økt samarbeid er veien å gå.

Positive framtidsutsikter
Veien videre for Kraftlauget ser svært lovende ut. Selv om de har vokst fort, kunne de tatt enda flere oppdrag.
- Vi velger å bygge sten på sten, og vi vokser ikke videre for enhver pris. Vi må være sikre på at de som begynner å jobbe hos oss er skikkelige håndverkere. Høy kvalitet skal alltid prege våre prosjekter og oppdrag, avslutter Geir Magne Kvalsøren.


Finn ut mer om Kraftlauget her