Vill

15.06.2022

Vill er et fellesskap av arkitekter, designere, interiørarkitekter, scenografer, agronomer og sosiale entreprenører.

Vill ble startet i 2018 og består i dag av satsningene Vill Arkitektur, Vill Mer, Vill Opp, Vill Interiør, Vill Scene, Vill Design, Bergen Vill og Nordic Circles.

Vill er en bevegelse. Vi samler ulike selskaper og ulike fagfelt sammen og knytter oss til ett og samme mål – å gjøre verden litt bedre gjennom det vi kan. Vi bygger vår kompetanse på likeverd, og denne bærekraftige grunnholdningen følger oss i alle være prosjekter. Vill er også et kollektiv for alle dem som ønsker å satse. Vi er en støtte til dem som tør, og er åpen for alle dem som ønsker å være med. Vi danner en bærekraftige møteplass og Villhuset utvikles som huset med det rare i der oppdragsgivere og kunder kan treffe vår kunnskapsrike tverrfaglighet. Vi skal skape nye forretningsmodeller og nye arbeidsformer basert på innovative løsninger, sirkulær forståelse og bærekraftig kunnskap.

Vill jobber med en helhetlig tilnærming til bærekraftsbegrepet der sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft er likeverdige faktorer og godt synlig i alle våre prosjekter.
Vi er forpliktet av vårt felles manifest til å levere prosjekter med høye bærekraftige ambisjoner.

Les mer om Vill på deres nettside